Đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Việc đại diện cho các cá nhân, tổ chức phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vậy đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 cụ thể là gì?

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm ngoái, Lawkey xin đưa ra tư vấn về yếu tố này như sau :

Đại diện là gì?

Muốn hiểu về đại diện theo pháp luật, trước hết cần phải tìm hiểu những vấn đề sau về đại diện nói chung quy định trong Bộ luật dân sự 2015:
Khái niệm

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Đại diện khác với giám hộ vì người giám hộ có nghĩa vụ thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Điều kiện đối với người đại diện

Trường hợp pháp lý lao lý thì người đại diện thay mặt phải có năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự tương thích với thanh toán giao dịch dân sự được xác lập, triển khai. Như vậy chỉ trong một số ít trường hợp đơn cử mà pháp lý lao lý thì người đại diện thay mặt mới phải có những nhu yếu điều kiện kèm theo đơn cử .>> Xem thêm : Đại diện theo pháp lý của cá thể là ai ?

Quy định về đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền lao lý trong BLDS 2015 được pháp luật đơn cử như sau :

Những ai có quyền có đại diện theo ủy quyền?

– Cá nhân, pháp nhân hoàn toàn có thể ủy quyền cho cá thể, pháp nhân khác xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự .– Các thành viên hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác không có tư cách pháp nhân hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác cử cá thể, pháp nhân khác đại diện thay mặt theo ủy quyền xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự tương quan đến gia tài chung của những thành viên hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác không có tư cách pháp nhân .– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi hoàn toàn có thể là người đại diện thay mặt theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp lý lao lý thanh toán giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, triển khai .

Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện

– Giao dịch dân sự do người đại diện thay mặt xác lập, thực thi với người thứ ba tương thích với khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm so với người được đại diện thay mặt .– Người đại diện thay mặt có quyền xác lập, thực thi hành vi thiết yếu để đạt được mục tiêu của việc đại diện thay mặt .– Trường hợp người đại diện thay mặt biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện thay mặt là do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị rình rập đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực thi hành vi thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm so với người được đại diện thay mặt, trừ trường hợp người được đại diện thay mặt biết hoặc phải ghi nhận về việc này mà không phản đối .

Chấm dứt đại diện theo ủy quyền

– Theo thỏa thuận hợp tác ;– Thời hạn ủy quyền đã hết ;

– Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

– Người được đại diện thay mặt hoặc người đại diện thay mặt đơn phương chấm hết triển khai việc ủy quyền ;– Người được đại diện thay mặt, người đại diện thay mặt là cá thể chết ; người được đại diện thay mặt, người đại diện thay mặt là pháp nhân chấm hết sống sót ;– Người đại diện thay mặt không còn đủ điều kiện kèm theo so với trường hợp pháp lý pháp luật người đại diện thay mặt phải có năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự tương thích với thanh toán giao dịch dân sự được xác lập, triển khai .– Căn cứ khác làm cho việc đại diện thay mặt không hề triển khai được .

Thời hạn đại diện

– Thời hạn đại diện thay mặt được xác lập theo văn bản ủy quyền– Trường hợp không xác lập được thời hạn đại diện thay mặt thì thời hạn đó được xác lập như sau :+ Nếu quyền đại diện thay mặt được xác lập theo thanh toán giao dịch dân sự đơn cử thì thời hạn đại diện thay mặt được tính đến thời gian chấm hết thanh toán giao dịch dân sự đó ;+ Nếu quyền đại diện thay mặt không được xác lập với thanh toán giao dịch dân sự đơn cử thì thời hạn đại diện thay mặt là 01 năm, kể từ thời gian phát sinh quyền đại diện thay mặt .

Phạm vi đại diện

– Phạm vi đại diện thay mặt theo ủy quyền được xác lập và số lượng giới hạn trong nội dung ủy quyền giữa người đại diện thay mặt và người được đại diện thay mặt– Trường hợp không xác lập được đơn cử khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt theo lao lý trên thì người đại diện thay mặt theo pháp lý có quyền xác lập, triển khai mọi thanh toán giao dịch dân sự vì quyền lợi của người được đại diện thay mặt, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .– Một cá thể, pháp nhân hoàn toàn có thể đại diện thay mặt cho nhiều cá thể hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện thay mặt để xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện thay mặt của người đó, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .– Người đại diện thay mặt phải thông tin cho bên thanh toán giao dịch biết về khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt của mình .

>> Xem thêm: Giao dịch do người đại diện xác lập vượt quá phạm vi đại diện 

Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung đại diện theo ủy quyền theo quy định của bộ luật dân sự 2015 của Công ty TNHH LawKey gửi đến bạn đọc. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với LawKey theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: [email protected]        Facebook: LawKey

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *