tonton trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Pháp-Tiếng Việt | Glosbe

Tonton, c’est une voleuse!

Chú à, cô ấy là một kẻ trộm.

OpenSubtitles2018. v3

Il a hérité de son tonton mort.

Dì bố tao chết và ông có tất cả tiền của bà ấy

OpenSubtitles2018. v3

Tonton Sid, ça sert à attirer le Père Noël.

Chú Sid, chúng ta cần nó để ông Santa tìm đến đây đêm này.

OpenSubtitles2018. v3

Dans les années ’80, on m’avait confié une mission étonnante lorsque mon professeur de Harvard m’a demandé si cela m’intéressait d’aller à Haïti pour m’infiltrer dans les sociétés secrètes, le fondement de la force de Duvalier et de Tonton Macoutes, et de sécuriser le poison utilisé pour faire des zombies.

Trong những năm đầu của thập niên 80, tôi đã từng có một bài tập mê hoặc do giáo sư của tôi ở ĐH Harvard nhu yếu nếu như tôi muốn đến Haiti, khám phá xã hội bí hiểm là nền móng cho sức mạnh của Duvalier và Tonton Macoutes, và tìm hiểu và khám phá chất độc được sử dụng để tạo ra những thây ma .

ted2019

Je manque le couvre-feu, tonton Samuel.

Cháu vừa bỏ qua ” Đêm thử thách, đó Chú Samuel.

OpenSubtitles2018. v3

Pour notre réveillon y aura Mémé, Tata Dorothée et Tonton Eugène.

Trong bữa tiệc cuối năm ở nhà tao có bà tao, cô Dorothe, và chú Eugene.

OpenSubtitles2018. v3

Tonton, c’est Kabir.

Chú, Kabir đây.

OpenSubtitles2018. v3

Tonton Stone sera là?

Chú Will Stone sao?

OpenSubtitles2018. v3

Je vais être tonton d’une fille.

Anh sẽ trở thành bác của một cháu gái

OpenSubtitles2018. v3

C’est rien, tonton.

Không có gì, chú.

OpenSubtitles2018. v3

Tonton Fungus?

Chú Fungus?

OpenSubtitles2018. v3

Tonton Pumbaa va te sauver.

Chú Pumbaa đến đây.

OpenSubtitles2018. v3

Tonton prendra bien soin d’elles.

Chú sẽ chăm sóc cho họ

OpenSubtitles2018. v3

Viens, tonton Mumble.

Thôi nào, chú Mumble.

OpenSubtitles2018. v3

Tonton se soûle, n’utilise pas de préservatif.

Chú say rượu và không dùng bao cao su”.

ted2019

Reprends-toi, Tonton Sid.

Tỉnh lại đi, chú Sid.

OpenSubtitles2018. v3

Les enfants ont l’habitude d’appeler les hommes et les femmes âgés tonton ou tata.

Trẻ em thông thường gọi những người đàn ông lớn tuổi là chú, bác và gọi những người phụ nữ lớn tuổi là cô, dì.

jw2019

Maman, tata et tonton, ils n’avaient pas le droit de faire ça!

Mẹ tôi, chú, cô tôi nên đối xử theo cách này.

QED

Tu veux que j’aille te chercher quelque chose, tonton?

Chú cần gì không, chú Lee?

OpenSubtitles2018. v3

Une petite bière pour Tonton Jake.

Chút bia cho bác Jake.

OpenSubtitles2018. v3

Tonton le fait aussi…

Bác hiện tại, quá.

OpenSubtitles2018. v3

Très bien, tonton.

Rất tốt .

QED

Tonton, y’a un problème!

Chú à, xảy ra chuyện rồi!

QED

C’est la fête à Tonton Sid.

Ở đây có người thích Sid đây

OpenSubtitles2018. v3

Tonton se soûle, n’utilise pas de préservatif.

Chú say rượu và không dùng bao cao su “.

QED

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *