Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông của Bộ GD&ĐT

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Số: 1251/SGD&ĐT-KT&KĐ V/v Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2008-2009 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nam Định ngày 06 tháng 9 năm 2008 Kính gửi: – Các trường THPT, – Các TTGDTX trực thuộc, – Các phòng GD-ĐT. Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về kế hoạch thời gian năm học 2008-2009; Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học năm học 2008-2009 ; Công văn số 7080/BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2008-2009; Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008-2009; Quy chế thi học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT hướng dẫn việc tổ chức thi học sinh giỏi THPT, THCS, Tiểu học và học viên giỏi BTTHPT (sau đây gọi chung là học sinh giỏi) cấp tỉnh năm học 2008-2009 như sau: I. CÁC KỲ THI, MÔN THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:1. Các kỳ thi: Có 2 kỳ thi HSG tỉnh1.1. Kỳ thi thứ nhất cho khối 12 chuyên. Đối với khối 10 và 11 chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường có kế hoạch kiểm tra, đánh giá làm cơ sở để theo dõi sự tiến bộ của học sinh và loại những học sinh yếu ra khỏi lớp chuyên đồng thời bổ sung những em giỏi hàng năm.1.2. Kỳ thi thứ 2 cho khối 12 THPT đại trà; khối 12 BTTHPT; khối 9 THCS và khối 5 Tiểu học. 2. Môn thi:2.1. Thi HSG lớp 12 THPT chuyên bao gồm các môn: Văn, Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. Mỗi thí sinh thi 02 đề trong 02 buổi thi.2.2. Thi HSG lớp 12 THPT đại trà bao gồm các môn: Văn, Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh. Môn Tin học chỉ tham gia để lấy giải cá nhân, không tính điểm toàn đoàn (từ năm học 2009-2010 môn Tin học là môn thi bắt buộc đối với các trường THPT công lập có lớp 12). Mỗi thí sinh thi 01 đề.2.3. Thi HSG lớp 12 BTTHPT bao gồm các môn: Văn, Toán, Lý, Hoá. Mỗi thí sinh thi 01 đề.2.4. Thi HSG lớp 9 THCS bao gồm các môn: Văn, Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp (Tiếng Nga và Tiếng Pháp chỉ tham gia để lấy giải cá nhân, không tính điểm toàn đoàn). Mỗi thí sinh thi 01 đề.2.5. Thi HSG lớp 5 Tiểu học: Mỗi học sinh phải dự thi 2 môn bắt buộc Tiếng Việt và Toán.Mỗi học sinh khối 12 có thể đăng ký dự thi hơn 1 môn nếu phù hợp về lịch thi.3. Hình thức và nội dung thi:3.1. Đối với HSG 12 chuyên:3.1.1. Hình thức thi: Tự luận. Riêng các môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, môn Tin học thi lập trình trên máy tính.3.1.2. Nội dung: Kiến thức lớp 10, 11, 12 chuyên (Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về chương trình dành cho các trường chuyên)3.2. Đối với HSG 12 THPT đại trà, 12 BTTHPT, 9 THCS:3.2.1. Hình thức thi:- Môn Ngữ Văn: Tự luận- Các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ: Bài thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm chiếm không quá 20% tổng số điểm của 1 bài thi. Riêng môn Ngoại ngữ chiếm không quá 60% tổng số điểm của 1 bài thi.- Môn Tin học: thi lập trình trên máy tính.3.2.2. Nội dung: Theo phân phối chương trình của Sở GD-ĐT tính đến trước ngày thi 1 tuần. Riêng môn Ngoại ngữ từ năm học 2008-2009 sẽ có thêm phần thi Nghe hiểu.3.2.3. Cấu trúc đề thi: theo quy chế thi HSG, Sở GD-ĐT sẽ công bố cấu trúc đề thi trước ngày thi ít nhất 01 tháng.3.3. Đối với HSG lớp 5 tiểu học:3.3.1. Hình thức thi: Bài thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm chiếm không quá 20% tổng số điểm của 1 bài thi.3.3.2. Nội dung: Theo phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT tính đến trước ngày thi 1 tuần. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:1. Thí sinh là học sinh đang theo học các lớp 5, 9 và 12 tương ứng theo khối dự thi tại các trường trong tỉnh. Riêng những học sinh lớp 11 xuất sắc có thể được nhà trường chọn để tham dự các kỳ thi HSG lớp 12.2. Thí sinh phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ liền kề với kỳ thi. Riêng học sinh lớp 12 chuyên học lực trung bình được tham dự kỳ thi HSG12 chuyên để đánh giá kết quả học tập môn chuyên, nhưng không được xét vào đội tuyển dự thi HSG Quốc gia.Đối với lớp 5 tiểu học tất cả các môn được đánh giá bằng điểm số đều được xếp loại Giỏi, các môn được đánh giá bằng nhận xét đều được đánh giá hoàn thành tốt (A+) và xếp loại hạnh kiểm: thực hiện đầy đủ (Đ).3. Có đầy đủ hồ sơ và giấy tờ hợp lệ theo quy định.Học sinh đang học tại các lớp chuyên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (kể cả học sinh dự bị) không được dự thi đề đại trà của môn chuyên đang học.Sở GD-ĐT khuyến khích những học sinh xuất sắc của các lớp 12 không chuyên trong toàn tỉnh tham gia kỳ thi HSG lớp 12 chuyên và những học sinh lớp 12 chuyên dự thi thêm môn chuyên khác (nếu không trùng lịch) để lấy giải cá nhân và dự tuyển vào đội tuyển của tỉnh tham dự thi HSG Quốc gia. Những trường có đối tượng học sinh này lập danh sách, trình Sở GD-ĐT phê duyệt và cho dự thi cùng học sinh chuyên tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. III. SỐ LƯỢNG THÍ SINH:1. Khối 12 chuyên: Không giới hạn số thí sinh dự thi2. Khối 12 THPT đại trà: Mỗi trường THPT sẽ thành lập một đội tuyển, số lượng 03 học sinh cho mỗi môn thi. Các trường THPT công lập có khối 12 phải dự thi tất cả các môn đã quy định trên trừ môn Tin học không bắt buộc.3. Khối 12 BTTHPT: Mỗi huyện, TTGDTX trực thuộc sẽ thành lập một đội tuyển, số lượng 03 học viên cho mỗi môn thi.4. Khối 9 THCS:- Mỗi phòng GD-ĐT phải thành lập đủ 9 đội tuyển dự thi (trừ tiếng Nga và Tiếng Pháp), mỗi đội 10 học sinh; riêng phòng GD-ĐT Mỹ Lộc mỗi đội 8 học sinh.- Ngoài số thí sinh chính thức trong các đội tuyển, các đơn vị có thể cử thêm các thí sinh tham dự kỳ thi với tư cách là thí sinh dự bị với số lượng không quá 10 học sinh/môn/đơn vị; riêng thành phố Nam Định không quá 20 học sinh/môn (chỉ để lấy giải cá nhân).- Phòng GD-ĐT thành phố Nam Định được thành lập các đội tuyển Tiếng Pháp và Tiếng Nga lớp 9 với số lượng không hạn chế.5. Khối 5 tiểu học: – Mỗi huyện, thành phố được cử một đội dự thi chính thức có 100 học sinh, riêng huyện Mỹ Lộc cử 50 học sinh. Đội dự thi chính thức của mỗi đơn vị phải bao gồm học sinh của tất cả các trường tiểu học trong đơn vị dự thi, mỗi trường ít nhất 1 học sinh. Riêng phòng GD-ĐT Nam Định được thành lập đội 2 dự thi với số lượng 50 học sinh (chỉ để lấy giải cá nhân). IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI:1. Trước kỳ thi HSG (có lịch cụ thể phần Lịch thực hiện), lãnh đạo các đơn vị đặt địa điểm thi tổ chức họp lãnh đạo các đơn vị trong cụm (riêng các phòng GD-ĐT họp với các trường có học sinh dự thi), nội dung họp bao gồm:- Các đơn vị trong cụm nộp danh sách thí sinh theo mẫu đính kèm công văn này (đơn vị nào không nộp danh sách thí sinh đúng lịch coi như bỏ thi). Trong danh sách đăng ký dự thi yêu cầu ghi rõ họ tên giáo viên bồi dưỡng để tính thành tích, mỗi đội học sinh dự thi ghi không quá 2 giáo viên bồi dưỡng (nếu tính thành tích cho giáo viên theo đội) hoặc mỗi học sinh không quá 1 giáo viên bồi dưỡng (nếu tính thành tích cho giáo viên theo từng học sinh). Tên của giáo viên bồi dưỡng cần được ghi cho từng học sinh trong đội. Đơn vị nào không ghi giáo viên bồi dưỡng HSG theo quy định này sẽ không được tính thành tích bồi dưỡng HSG cho giáo viên khi xét thi đua.- Bàn bạc, quyết định mức thu kinh phí chi cho thi HSG theo quy định tại mục VII của công văn này (áp dụng đối với khối 12 THPT đại trà và 12 BTTHPT).2. Sau cuộc họp, đơn vị đặt địa điểm tổ chức thi nhập dữ liệu vào máy tính theo chương trình quản lý thi HSG, đánh số báo danh, in bảng ghi tên dự thi và danh sách phòng thi.3. Lãnh đạo các đơn vị đặt địa điểm thi tổng hợp số lượng thí sinh thi mỗi môn, báo cáo trực tiếp bằng văn bản và nộp danh sách thí sinh cho phòng Khảo thí &KĐCLGD (Gồm 01 bảng ghi tên dự thi có dấu và chữ ký của thủ trưởng đơn vị và đĩa mềm ghi danh sách).4. Sau khi nộp đĩa mềm chứa danh sách thí sinh về Sở, tuyệt đối không sửa lại danh sách trên máy tính để in lại. Mọi việc sửa chữa trong danh sách được viết bằng bút đỏ có xác nhận vào bảng ghi tên dự thi.* Lưu ý: Các trường THPT công lập dự thi môn Tin học; các trường THPT dân lập và tư thục tuỳ theo khả năng của mình để đăng ký dự thi bằng văn bản trước ngày 30 tháng 10 năm 2008.Các đơn vị đăng ký dự thi theo lịch và mẫu đính kèm công văn này. V. HỒ SƠ DỰ THI:1. Hồ sơ dự thi của thí sinh gồm: 1.1. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị dự thi (có mẫu kèm theo);1.2. Học bạ bản chính: có ghi điểm và kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm học kỳ liền kề kèm theo phiếu kết quả học tập có xác nhận của hiệu trưởng theo mẫu đính kèm công văn này; giữa các trang học bạ phải có dấu giáp lai của trường nơi học sinh đã và đang học.1.3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.1.4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học đối với lớp 9; bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10 đối với lớp 12.1.5. Thẻ dự thi phải dán ảnh màu cỡ 04 x 06cm của thí sinh, được chụp theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân trước kỳ thi không quá 01 năm và chữ ký, đóng dấu của hiệu trưởng hoặc Giám đốc TTGDTX.Hồ sơ của thí sinh dự kỳ thi HSG 12 THPT đại trà và 12 BTTHPT nộp cho đơn vị đặt địa điểm thi.2. Hồ sơ của Ban coi thi:Gồm 02 bảng ghi tên dự thi, 03 bản danh sách phòng thi (niêm yết tại bảng thông báo, dán trước phòng thi và dùng cho giám thị) VI. THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN VÀ TỔ CHỨC THI HSG CẤP HUYỆN:1. Phương thức chọn học sinh dự thi do các đơn vị quyết định. Việc tổ chức tuyển chọn cần gọn nhẹ, tránh gây nên tâm lý nặng nề cho học sinh và phụ huynh.2. Các đơn vị dự thi công khai phương thức chọn đội tuyển ngay từ đầu năm học; có kế hoạch thành lập và bồi dưỡng đội tuyển dự thi.3. Riêng các phòng GD-ĐT nộp kế hoạch tổ chức tuyển chọn, đề thi và hướng dẫn chấm thi (kèm đĩa CD chứa đề thi và hướng dẫn chấm thi) về Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức tuyển chọn.4. Đối với các Phòng GD-ĐT có tổ chức thi HSG cấp huyện cần công bố kế hoạch tổ chức thi, phương thức xét giải cá nhân ngay từ đầu năm học và gửi 01 bản về Phòng Khảo thí và KĐCLGD, Sở GD-ĐT trước ngày 15 tháng 10 năm 2008. Sau khi tổ chức thi chậm nhất 30 ngày phải công bố kết quả điểm thi và xếp loại giải, đồng thời gửi về Phòng Khảo thí và KĐCLGD đề thi và hướng dẫn chấm thi (kèm đĩa CD chứa đề thi và hướng dẫn chấm thi), bảng kết quả thi, báo cáo chung về kỳ thi. VII. KINH PHÍ:Mức chi cho công tác thi HSG thực hiện theo mục 3 của Quy định tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lí tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông … ban hành kèm theo Quyết định số 1179B/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Nam Định; Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục-Đào tạo và các văn bản tài chính hiện hành.2. Trên cơ sở tổng các khoản chi trên, đơn vị đặt địa điểm thi chia cho số lượt thí sinh thi trong Ban coi thi. Số tiền của mỗi đơn vị đóng góp là số tiền cho mỗi lượt thí sinh tham gia thi nhân với số lượt thí sinh của đơn vị dự thi (áp dụng đối với các trường THPT và các TTGDTX). VIII. CÁC BAN COI THI:1. Kỳ thi thứ 1: 01 Ban coi thi đặt tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.2. Kỳ thi thứ 2: 2.1. Đối với khối 12 THPT gồm: 06 Ban coi thi theo khu vực thi.- Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc: Thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo.- Các huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường: Thi tại trường THPT Giao Thuỷ.- Các huyện Nam Trực, Trực Ninh (Trừ Trực Ninh B): Thi tại trường THPT Nam Trực.- Huyện Nghĩa Hưng: Thi tại trường THPT Nghĩa Hưng A.- Huyện Hải Hậu và Trực Ninh B: Thi tại trường THPT Hải Hậu A.- Các huyện Vụ Bản và Ý Yên: Thi tại trường THPT Lương Thế Vinh.2.2. Đối với khối 12 BTTHPT gồm 02 Ban coi thi:- Ban coi thi TTGDTX Liên Minh gồm các đơn vị: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Thành Phố, Nguyễn Hiền, Trần Phú, Ý Yên.- Ban coi thi TTGDTX Hải Hậu gồm các đơn vị: Hải Hậu, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Nam Trực.2.3. Đối với khối 9 THCS và khối 5 TH:- Mỗi huyện tổ chức 01 Ban coi thi chung cho cả tiểu học và THCS.Trước mỗi kỳ thi Sở GD-ĐT sẽ có công văn chi tiết hướng dẫn thành lập các Ban coi thi và hướng dẫn tổ chức thi môn Tin học. IX. CHẤM THI VÀ XẾP GIẢI:1. Chấm thi:Toàn tỉnh tổ chức một Ban chấm thi cho mỗi khối thi. Sở sẽ có các công văn chi tiết về việc thành lập các Ban chấm thi cho mỗi kỳ thi. 2. Xếp giải:2.1. Giải cá nhân: Xếp theo khung điểm quy định trong Quy chế thi học sinh giỏi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, có tính đến tỷ lệ số học sinh đạt giải. Riêng đối với học sinh giỏi lớp 5 tiểu học điểm xét giải là điểm trung bình của 2 bài thi Tiếng Việt và Toán. Học sinh được xét giải với điều kiện mỗi môn đạt từ 10/20 điểm trở lên.2.2. Xếp thứ tự các đội theo điểm trung bình của từng đội (lấy tổng điểm thi và điểm thưởng giải cá nhân chia cho tổng số thí sinh chính thức theo quy định). Không xếp giải đồng đội.Điểm thưởng cho giải cá nhân:Giải Nhất: 2,0 điểm; Giải Nhì: 1,5 điểm;Giải Ba: 1,0 điểm; Giải Khuyến khích: 0,5 điểm.2.3. Xếp thứ tự toàn đoàn:Sắp xếp thứ tự đồng đội theo điểm trung bình của mỗi đội. Điểm đồng đội bằng số đơn vị dự thi trong tỉnh trừ đi số thứ tự. Đội có học sinh bỏ thi điểm đồng đội bằng 0.Điểm toàn đoàn là tổng điểm đồng đội của tất cả các đội dự thi. Xếp thứ tự các đoàn theo điểm toàn đoàn. Đối với khối 12 THPT đại trà xếp riêng cho khối các trường công lập và khối các trường ngoài công lập. X. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:1. Khen thưởng: 1.1. Kết quả thi HSG là một trong những căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua cho giáo viên, tổ chuyên môn và các đơn vị giáo dục.1.2. Giáo viên trực tiếp dạy và bồi dưỡng học sinh đạt giải cá nhân được thưởng theo quyết định hàng năm của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT.2. Kỷ luật:Học sinh và giáo viên vi phạm quy chế thi bị xử lý theo quy chế thi HSG hiện hành. Đội tuyển có học sinh vi phạm quy chế thi không được xếp loại. Đơn vị có học sinh hoặc giáo viên vi phạm quy chế thi không được tính điểm và xếp thứ tự toàn đoàn. XI. THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN CỦA TỈNH DỰ THI HSG QUỐC GIA:Kỳ thi thứ nhất, ngoài nhiệm vụ đánh giá chất lượng HSG lớp 12 chuyên còn có nhiệm vụ quan trọng là thành lập các đội tuyển của tỉnh để tham gia thi HSG Quốc gia. Ban chấm thi kỳ thi HSG 12 chuyên có trách nhiệm chọn đủ 06 thí sinh cho mỗi đội tuyển thi Quốc gia trong số các học sinh thi đề chuyên đạt điểm cao nhất. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Ban chấm thi, có thể tổ chức thi vòng 2 để chọn đội tuyển.XII. LỊCH TIẾN HÀNH KỲ THI:1. Lịch thi: Kỳ thi thứ nhất: Khối 12 chuyên: Ngày thi Môn thi Thời điểm bóc đề Thời điểm tính giờ Thời gian làm bài 02/12/2008 Văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học đề I 7h30 7h45 180 phút 02/12/2008 Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý đề I 13h30 13h45 180 phút 03/12/2008 Văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học đề II 7h30 7h45 180 phút 03/12/2008 Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý đề II 13h30 13h45 180 phút Kỳ thi thứ hai: Khối 12 đại trà: Ngày thi Môn thi Thời điểm bóc đề Thời điểm tính giờ Thời gian làm bài 23/3/2009 Toán, Tin, Ngoại ngữ, Sử, Địa 7h30 7h45 180 phút 23/3/2009 Lý, Sinh, Hoá, Văn, 13h30 13h45 180 phút Khối 12 BTTHPT: Ngày thi Môn thi Thời điểm bóc đề Thời điểm tính giờ Thời gian làm bài 23/3/2009 Toán, Lý, Hoá, Văn 7h30 7h45 150 phút Khối 9 THCS: Ngày thi Môn thi Thời điểm bóc đề Thời điểm tính giờ Thời gian làm bài 23/3/2009 Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. 13h30 13h45 150 phút Khối 5 Tiểu học: Ngày thi Môn thi Thời điểm bóc đề Thời điểm tính giờ Thời gian làm bài 23/3/2009 Tiếng Việt 7h30′ 7h45′ 75 phút Toán 9h45′ 10h00′ 75 phút 2. Lịch thực hiện: Thời gian Công việc Kỳ thi thứ nhất Kỳ thi thứ hai 8h00 Ngày 15/11/2008 8h00 Ngày 01/03/2009 – Các đơn vị đăng cai cử cán bộ kỹ thuật về Sở nhận chương trình lập danh sách thi HSG và hướng dẫn cách sử dụng chương trình (mang theo thiết bị lưu trữ) hoặc tải chương trình và hướng dẫn sử dụng từ website http://ktnd.net. – Đăng ký số lượng thí sinh tham gia dự thi (cả chính thức và dự bị), số phòng thi, đĩa mềm, số giấy thi, giấy nháp, địa điểm tổ chức thi và số điện thoại trực thi (theo mẫu đính kèm công văn này). – Các bản đăng ký gửi về địa chỉ: Đ/c Bùi Văn Khiết-Chuyên viên phòng Khảo thí & KĐCLGD, Sở GD-ĐT Nam Định – 165 Hùng Vương, Thành phố Nam Định. 8h00 Ngày 09/03/2009 – Họp lãnh đạo các đơn vị theo cụm thi đối với HSG12 đại trà và 12 BTTHPT tại đơn vị đăng cai. 8h00 Ngày 22/11/2008 8h00 Ngày 12/03/2009 – Các đơn vị đăng cai cử 01 người về Sở báo cáo tình hình chuẩn bị cho kỳ thi, nộp danh sách học sinh dự thi, đĩa mềm (chứa danh sách học sinh dự thi), mua giấy thi, giấy nháp. – Đăng ký số điện thoại trực thi. 8h00 Ngày 01/12/2008 8h00 Ngày 22/3/2009 – Phát đề thi tại điểm thi (Lãnh đạo Ban coi thi trực nhận đề). 8h00 Ngày 01/12/2008 8h00 Ngày 22/3/2009 – Lãnh đạo Ban coi thi họp để phân công nhiệm vụ và kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho thi. 14h00 Ngày 01/12/2008 14h00 Ngày 22/3/2009 – Họp Ban coi thi, kiểm tra hồ sơ thi, phòng thi và các điều kiện làm việc. Ngày 02/12/2008 Ngày 03/12/2008 Ngày 23/3/2009 – Thi theo lịch. 8h00 ngày 04/12/2008 8h00 ngày 24/3/2009 – Trưởng Ban coi thi nộp về Sở + Các gói bài thi từng môn (các bài thi trong mỗi gói được xếp thành tập theo từng đơn vị dự thi) + 01 gói gồm các loại biên bản + Bảng ghi tên dự thi (01bản, đóng thành tập theo thứ tự các môn thi trong sổ điểm) + Gói các đề thừa và các phong bì đề thi. Trên đây là một số hướng dẫn về thi HSG tỉnh năm học 2008-2009. Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định tại công văn này. Lịch thực hiện trong công văn này thay cho giấy triệu tập các cuộc họp liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì các đơn vị cần liên hệ với phòng Khảo thí &KĐCLGD để kịp thời giải quyết. Nơi nhận – Như kính gửi (để thực hiện) – Ban Giám đốc (để báo cáo) – Phòng TH, GDCN&GDTX, GDTrH, Thanh tra Sở (để phối hợp) – Lưu: THHC, KT&KĐ GIÁM ĐỐC Nguyễn Tất Thắng

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.