Type=text/css là gì

Trong tin học, các tập tin định kiểu theo tầng dịch từ tiếng Anh là Cascading Style Sheets (CSS) được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML.[1] Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL. Các đặc điểm kỹ thuật của CSS được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C). Thay vì đặt các thẻ quy định kiểu dáng cho văn bản HTML (hoặc XHTML) ngay trong nội dung của nó, bạn nên sử dụng CSS.

Nội dung chính Show

 • Mục lục
 • Tác dụng của CSSSửa đổi
 • Sử dụng CSSSửa đổi
 • NguồnSửa đổi
 • Cú phápSửa đổi
 • CSS SelectorSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 • Nghiên cứu thêmSửa đổi
 • Liên kết ngoàiSửa đổi
 • Video liên quan
CSS

Type=text/css là gì
Phần mở rộng tên file .css
Kiểu phương tiện text/css
Phát triển bởi World Wide Web Consortium
Phát hành lần đầu 17tháng 12 năm 1996

; 25 năm trước

Bạn đang đọc: Type=text/css là gì

( )

Tiêu chuẩn Level 1 (khuyến cáo)
Level 2 (khuyến cáo)
Level 2 Revision 1 (khuyến cáo)

Mục lục

Tác dụng của CSSSửa đổi

 • Hạn chế tối thiểu việc làm rối mã HTML của trang Web bằng các thẻ quy định kiểu dáng (chữ đậm, chữ in nghiêng, chữ có gạch chân, chữ màu), khiến mã nguồn của trang Web được gọn gàng hơn, tách nội dung của trang Web và định dạng hiển thị, dễ dàng cho việc cập nhật nội dung.
 • Tạo ra các kiểu dáng có thể áp dụng cho nhiều trang Web, giúp tránh phải lặp lại việc định dạng cho các trang Web giống nhau.

Sử dụng CSSSửa đổi

Có 3 cách để sử dụng CSS .

 • “Inline CSS”: Áp dụng trực tiếp trên một đối tượng nhất định bằng thuộc tính style:

>

Đoạn text cần in đậm, gạch chân, màu đỏ

span>

 • “Internal CSS”: Đặt CSS ở đầu trang Web để áp dụng kiểu dáng cho toàn bộ trang ấy, khi đó chỉ cần đặt đoạn CSS vào trong cặp thẻ

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *