Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và kết quả điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán – Tài liệu text

Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và kết quả điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (162.44 KB, 21 trang )

đặt vấn đề
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sỏi tiết niệu là một bệnh lý thờng gặp với tỷ lệ bệnh vào
khoảng 2 – 3% dân số và thay đổi tuỳ theo từng vùng. Cho tới những
năm 80 của thế kỷ 20, điều trị sỏi tiết niệu nói chung và sỏi thận (ST)
nói riêng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 1980 trở lại đây,
phẫu thuật mở lấy sỏi ST bị thu hẹp chỉ định do sự ra đời của các
phơng pháp điều trị ngoại khoa ít xâm hại. Đặc biệt, phơng pháp
tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (Extracorporeal Shock Wave
Lithotripsy – ESWL) từ khi đợc ứng dụng trên lâm sàng năm 1980
đã phát triển nhanh chóng và trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy trong
điều trị ST đơn giản bởi tính hiệu quả và bản chất không xâm hại.
ở Việt Nam cho tới nay, ESWL đã đợc áp dụng ở một số
trung tâm y tế và địa phơng. Tuy nhiên, tính chất bệnh lý sỏi tiết
niệu ở Việt Nam rất phức tạp: sỏi có thể ở nhiều vị trí khác nhau
trên hệ niệu, bệnh nhân (BN) thờng đến muộn với sỏi to và nhiều
biến chứng (BC). Các trung tâm y tế cha đợc trang bị đầy đủ và
đồng bộ các thiết bị nội soi tiết niệu, chỉ định và kỹ thuật điều trị
ST bằng phơng pháp ESWL cha thống nhất nên cần phải đợc
nghiên cứu sao cho phù hợp.
Để phần nào đáp ứng yêu cầu trên, chúng tôi tiến hành đề
tài: Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và kết quả điều trị sỏi
thận bằng phơng pháp tán sỏi ngoài cơ thể.
Đề tài đợc tiến hành với hai mục tiêu:
1. Đánh giá kết quả điều trị sỏi thận bằng phơng pháp tán
sỏi ngoài cơ thể và một số yếu tố liên quan.
2. Góp phần nghiên cứu chỉ định và kỹ thuật điều trị sỏi
thận bằng phơng pháp tán sỏi ngoài cơ thể.
2. Những đóng góp mới của luận án
– Kết quả tán sỏi đợc phân tích trong các mối tơng quan với
các đặc điểm về gánh nặng sỏi (kích thớc, số lợng) vị trí, mức độ

cản quang, hình thái đài bể thận, chức năng thận, tiền căn can thiệp
1
ngoại khoa hệ niệu, đặc điểm giải phẫu đài dới (ĐD) mà chủ yếu là
chiều rộng cổ ĐD đã góp phần đa ra đợc chỉ định hợp lý và khả
năng tiên lợng về kết quả điều trị sỏi ST bằng phơng pháp ESWL.
– Tỷ lệ hết sỏi và tai biến biến chứng cũng đợc thống kê và
phân tích trong mối quan hệ với các yếu tố kỹ thuật một cách khoa
học giúp các nhà niệu khoa có thêm kinh nghiệm trong quá trình
tán sỏi.
3. Cấu trúc luận án
Luận án dày 133 trang gồm các phần: mở đầu (2 trang), kết luận
và kiến nghị (3 trang) và 4 chơng: tổng quan tài liệu (39 trang), đối tợng và
phơng pháp nghiên cứu (16 trang), kết quả nghiên cứu (31 trang), bàn luận
(42 trang). Luận án có 57 bảng, 17 biểu đồ, 9 hình, danh mục 3 công trình
nghiên cứu của tác giả đã công bố có liên quan tới luận án, 140 tài liệu tham
khảo (tiếng Việt: 21, tiếng Anh: 115, tiếng Pháp: 4). Phần phụ lục bao gồm:
danh sách bệnh nhân nghiên cứu, bệnh án nghiên cứu, 15 hình ảnh minh
hoạ.
Chơng 1
Tổng quan
* Chỉ định tán sỏi thận ngoài cơ thể
Chỉ định tán sỏi thận ngoài cơ thể đối với viên sỏi cần phải căn cứ vào
3 yếu tố cơ bản sau:
– Gánh nặng sỏi (stone burden): kích thớc và số lợng sỏi.
+ Kích thớc (KT) sỏi có thể đợc diễn đạt bằng nhiều cách, trong đó KT sỏi
tính theo đờng kích lớn nhất thờng đợc sử dụng trong y văn. Tuy nhiên, nếu
biết chiều dài và chiều rộng của sỏi thì KT sỏi có thể đợc ớc đoán dựa trên
diện tích bề mặt sỏi (stone surface area SA) hoặc thể tích sỏi (stone
volume) theo công thức sau (EAU Guide lines 2007):
SA = L x W x x 0,25; Volume = SA x 0,6

(SA: diện tích bề mặt sỏi; L: chiều dài sỏi; W: chiều rộng sỏi)
Với sỏi có KT 20 mm (300 mm2), ESWL đ ợc u tiên lựa chọn khi chỉ định
(EAU Guide lines 2007).
+ Nếu số lợng sỏi quá nhiều, không tập trung, việc tán sỏi sẽ rất khó khăn,
phải tán nhiều lần (Campbell Walsh Urology, 9th edition 2007).
– Vị trí sỏi: sỏi thận đài trên (ĐT), đài giữa (ĐG), và bể thận (BT) thờng cho
kết quả tốt. Sỏi đài dới (ĐD) tán có thể vỡ nhng mảnh vỡ khó đào thải nên
2
kết quả hạn chế, đặc biệt trong các trờng hợp cổ đài hẹp, chân đài thận dài,
góc giữa trục đài dới và trục niệu quản – bể thận hẹp (Campbell Walsh
Urology, 9th edition 2007).
– Thành phần hoá học của sỏi: sỏi cystine, sỏi calcium oxalate monohydrate
(whewellit) là những loại sỏi khó tán nhất. Sỏi uric acid, calcium oxalate
dehydrate, magnesium ammonium phosphate thờng dễ tán hơn (EAU Guide
lines 2007).
* Kết quả tán sỏi thận ngoài cơ thể
Với sỏi ĐT và đài giữa ĐG có đờng kính ( 2cm tỷ lệ hết sỏi là 90% (Chaussy
và CS – 1982, Lingeman – 1986). Với sỏi ĐD, tỷ lệ hết sỏi chỉ từ 41 – 79%
(Drach và CS – 1986). Sỏi BT đờng kính ( 2 cm tỷ lệ hết sỏi từ 66 – 99%
(Drach và CS – 1986).
* Biến chứng sau tán sỏi thận ngoài cơ thể
Ngày nay, ESWL là một phơng pháp điều trị đợc áp dụng rộng rãi trong lĩnh
vực niệu khoa bởi bản chất không xâm lấn, dễ sử dụng, tỷ lệ tai biến – biến
chứng thấp. Tuy nhiên, ESWL không phải là một phơng pháp điều trị vô hại.
Các tai biến – biến chứng của ESWL liên quan tới những mảnh vỡ sau tán
sỏi, nhiễm khuẩn, sự tác động của sóng xung lên tổ chức và chức năng thận,
khả năng tái phát sỏi cao
3
Chơng 2
đối tợng và phơng pháp nghiên cứu

2.1. Đối tợng nghiên cứu
Nghiên cứu trên các BN đợc chẩn đoán xác định ST đơn thuần, điều trị bằng
ESWL tại bệnh viện Bình Dân từ tháng 12/2005 đến tháng 8/2007.
2.2. Phơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Loại hình nghiên cứu
Nghiên cứu tiến cứu có can thiệp, không đối chứng.
2.2.2. Phơng tiện nghiên cứu
Máy tán sỏi ngoài cơ thể nhãn hiệu HK-ESWL-V sản xuất tại Trung Quốc
với sự liên kết giữa hãng Dornier Medical Systems (Đức) và công ty
Huikang (Trung Quốc) có hệ thống phát sóng xung kiểu điện thuỷ lực, hệ
thống hội tụ sóng hình elip, hệ thống định vị sỏi bằng X quang.
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm lâm sàng: tuổi, giới, thời gian mắc bệnh, thể trạng, tiền sử
can thiệp hệ niệu, triệu chứng lâm sàng
2.3.2. Đặc điểm cận lâm sàng
– Chụp X quang hệ niệu không chuẩn bị, niệu đồ tĩnh mạch, siêu âm: xác
định các đặc điểm về gánh nặng sỏi (KT, số lợng), vị trí, mức độ cản quang
của sỏi, chức năng thận, mức độ ứ nớc thận, tình trạng lu thông đờng niệu d-
ới sỏi, góc hợp bởi trục ĐD và trục niệu quản (góc 1), góc hợp bởi trục ĐD
với trục BT (góc 2), kích thớc ĐD nếu bệnh nhân có sỏi ĐD.
– Xét nghiệm máu thờng qui trớc phẫu thuật.
– Xét nghiệm nớc tiểu: tìm hồng cầu, bạch cầu, protein, glucose. Nuôi cấy vi
khuẩn trớc và sau tán nếu BN có dấu hiệu nhiễm khuẩn niệu. Chú ý phát
hiện các bệnh lý kết hợp.
2.3.3. Điều trị sỏi thận đơn thuần bằng tán sỏi ngoài cơ thể
2.3.3.1. Chỉ định
– Gánh nặng sỏi: KT sỏi (( 2,5cm; số lợng sỏi(( 3 viên.
– Vị trí: sỏi BT, ĐT, ĐG, ĐD đơn thuần hoặc kết hợp nhng tập trung ở 1 hoặc
2 vị trí trong hệ thống đài bể thận.
– Các BN có bệnh kết hợp nh tiểu đờng, tăng huyết áp cần đợc điều trị ổn

định trớc khi tán sỏi. Chỉ định tán ST trên BN có thận đơn độc cần phải thận
trọng. Với những bệnh nhân có ST 2 bên cùng nằm trong chỉ định ESWL:
tán bên sỏi đang gây tắc nghẽn trớc.
2.3.3.2. Chống chỉ định
– Chức năng thận bên có sỏi xấu.
4
– Chít hẹp đờng niệu phía dới sỏi do bẩm sinh hoặc mắc phải.
– BN đang có nhiễm khuẩn đờng niệu cấp tính.
– BN có rối loạn đông máu cha đợc điều trị ổn định.
– Phụ nữ có thai.
– BN dị dạng cột sống hoặc quá béo bệu không định vị đợc sỏi.
– BN cao huyết áp cha điều trị ổn định.
– BN có trạng thái tâm thần không ổn định.
2.3.3.3. Phơng pháp vô cảm: dùng thuốc giảm đau và an thần.
2.3.3.4. Quá trình tán sỏi.
* T thế bệnh nhân: nằm ngửa, vùng hông lng áp trên một trống nớc nhỏ có
mặt bằng silicone.
* Định vị sỏi: sử dụng máy C-arm, dùng thuốc cản quang nếu cần. Định vị
lại sỏi trong quá trình tán sau mỗi 400 – 500 xung hoặc khi phát hiện BN có
xê dịch.
* Phơng pháp tán sỏi:
– Cờng độ tán sỏi bắt đầu ở mức 6,0 KV, tăng dần và duy trì ở cờng độ hiệu
quả tùy theo mức độ tan của viên sỏi ( 9 KV).
– Trờng hợp (TH) BN có nhiều sỏi ở các vị trí khác nhau, tán viên sỏi nằm vị
trí gây ách tắc và dễ đào thải trớc.
– Với sỏi có KT > KT vùng hội tụ sóng, vị trí tán đợc u tiên sẽ là những vùng
tiếp xúc với nớc và có khả năng đào thải sau tán.
– Số xung sử dụng: ghi trên máy khi sỏi tan hoặc đạt 3500.
– Tần số xung: ngẫu nhiên (60, 90, hoặc 120 lần/phút).
2.3.3.5. Theo dõi sau tán sỏi

* 3h sau tán sỏi: BN đợc nằm theo dõi tại phòng tán sỏi, sau đó xuất viện,
uống thuốc theo đơn tại nhà nếu diễn biến ổn định. Hớng dẫn BN cách tự
theo dõi và yêu cầu tái khám sớm nếu có diễn biến bất thờng.
* Hẹn tái khám BN sau 1 tháng và 3 tháng.
* Sử dụng các can thiệp nội soi tiết niệu khác (soi đặt JJ, tán hoặc lôi sỏi nội
soi niệu quản ngợc dòng) nếu cần.
* Chỉ định tán sỏi lại khi sỏi vỡ để lại mảnh > 4mm và không di chuyển sau
1 tháng. Sau 3 lần tán không đạt kết quả sẽ chuyển phơng pháp điều trị (lấy
sỏi qua da, nội soi sau phúc mạc, mổ mở lấy sỏi ).
2.3.4. Đánh giá và nhận định kết quả
2.3.4.1. Kết quả.
Để đánh giá kết quả chúng tôi dựa trên kết quả chụp X quang hệ niệu, siêu
âm và khi cần thiết chụp niệu đồ tĩnh mạch. Kết quả tán ST đợc ghi nhận là
hết sỏi hoặc không và chia làm 3 mức: tốt, trung bình (TB), xấu. BN đợc
theo dõi và đánh giá kết quả sau thời gian 3 tháng kể từ lần tán cuối cùng.
5
2.3.4.2. Đánh giá hiệu quả máy quả tán sỏi dựa trên chỉ số EQ của Clayman
% hết sỏi sau lần tán thứ nhất
EQ =

100% ban đầu + % tán lại + % BN cần điều trị hỗ trợ
2.3.4.3. Biến chứng của tán sỏi: ghi nhận các biến chứng (BC) sau tán.
2.3.5. Xử lý số liệu
Các số liệu đợc xử lý trên phần mềm SPSS 13.0. Sử dụng test (2, Gamma của
Goodman và Kruskal, T-test, phân tích phơng sai (ANOVA) để so sánh các
tỷ lệ và các số trung bình, tính hệ số tơng quan R để xác định sự tơng quan
giữa một số yếu tố.
Chơng 3
kết quả nghiên cứu

3.1. Đặc điểm lâm sàng
3.1.1. Giới tính: 390 BN, Nam : 191 BN (48,97%); Nữ: 199 BN (51,03%).
3.1.2. Tuổi đời: Tuổi TB : 43,61 11,68 (15-78). Tuổi hay gặp: 31 – 50
(57,9%). 354/390 BN (90,8%) trong độ tuổi lao động.
3.1.3. Các đặc điểm khác
* Hình thức điều trị: 404 thận đợc tán sỏi, trong đó ngoại trú: 373 TH
(92,3%); nội trú: 31 TH (7,7%).
* Triệu chứng lâm sàng: 97,2% có đau âm ỉ vùng mạn sờn thắt lng.
* Thể trạng: BMI trung bình: 20,94 1,99 (16,64-29,70).
* Bệnh lý hệ niệu kết hợp: hẹp khúc nối niệu quản (NQ) bể thận nhẹ (3
BN), nang đơn thận (13 BN), thận đơn độc (2BN), thận đôi (5BN).
* Tiền sử can thiệp bệnh lý hệ tiết niệu:
56/404 TH (13,9%) có tiền sử can thiệp hệ niệu cùng bên tán sỏi. Số TH đã
đợc đặt JJ trớc tán: 27/404 (6,7%).
3.2. Đặc điểm cận lâm sàng
3.2.1. Kết quả cấy khuẩn nớc tiểu: 30 BN đợc cấy khuẩn nớc tiểu có 5 TH
(16,7%) dơng tính (2TH nhiễm E. coli, 1 TH nhiễm Enterobacter, 1 TH
nhiễm S. epidermidis và 1 TH nhiễm Proteus).
3.2.2. Kết quả chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV) và siêu âm
Các BN đều có chức năng thận tốt hoặc TB. Đa số các TH đài bể thận bình
thờng, giãn đài thận đơn thuần hoặc chỉ giãn đài bể thận mức độ nhẹ
(93,8%). 100% BN có đờng niệu phía dới sỏi lu thông tốt.
3.3. Hình thái sỏi thận
6
– Vị trí sỏi: ST phải: 179 BN (45,9%); ST trái:175 BN (44,9%). Có 36 BN
(9,2%) ST 2 bên, trong đó có 14 BN đợc tán sỏi bên đối diện. Tổng cộng tán
sỏi trên 404 thận có sỏi (202 thận phải và 202 thận trái). Sỏi ĐT: 36/404 TH
(8,9%); ĐG: 42/404 TH (10,4%); ĐD: 191/404 TH (47,3%); BT: 116/404
(28,7%); sỏi nhiều vị trí: 19/404 TH (4,7%).
– Gánh nặng sỏi:

+ Tổng cộng 465 viên sỏi đợc tán (353 TH 1 viên; 41 TH 2 viên; 10 TH 3
viên).
+ Với những thận BN có sỏi nhiều viên, KT sỏi đợc tính theo viên lớn nhất.
Nh vậy chỉ có 404 viên sỏi đợc tính KT.
+ Kích thớc sỏi theo từng thận BN trung bình 12,56 4,82 mm (5-25), 24
thận có sỏi > 20 mm. Kích thớc TB sỏi BT: 14,76 4,67 mm; sỏi ĐT: 10,78
3,91 mm; sỏi ĐG: 9,71 3,81 mm; sỏi ĐD: 11,7 4,39 mm.
3.4. Điều trị sỏi thận bằng phơng pháp tán sỏi ngoài cơ thể
3.4.1. Phơng pháp vô cảm
Tất cả các BN đều đợc vô cảm bằng thuốc giảm đau.
3.4.2. Số lần tán sỏi
Tổng cộng có 512 lần tán cho 404 thận có sỏi, TB có 1,26 lần tán cho 1 thận
có sỏi. Tán 1 lần: 309 TH (76,5%); tán 2 lần: 82 TH (20,3%); tán 3 lần: 13
TH (3,2%). Tỷ lệ (TL) điều trị lại ở nhóm có sỏi cản quang mạnh (34,2%)
cao hơn nhóm sỏi cản quang TB (21,4%) và yếu (19,7%); p = 0,04.
3.4.3. Kỹ thuật tán sỏi
3.4.3.1. Phơng pháp định vị khi tán sỏi: Tất cả các TH đều đợc định vị bằng
X-quang thờng, không có TH nào phải sử dụng thuốc cản quang.
3.4.3.2. Thời gian tán sỏi: Thời gian tán TB lần 1: 35,42 11,12 phút; Lần
2: 35,16 11,77 phút; Lần 3: 31,53 8,55 phút (5-60 phút). Có sự t ơng
quan thuận giữa kích thớc sỏi và thời gian tán (r = 0,229; p < 0,01).
3.4.3.3. Cờng độ tán:
– Đa số các TH đợc duy trì tán ở cờng độ từ 8,0 – 8,5 KV (81,05%).
Cờng độ tán TB lần 1: 8,19 0,32 KV; Lần 2: 8,22 0,31 KV; Lần 3: 8,29
0,22 KV (7,0 – 9,0 KV).
– Cờng độ tán TB ở nhóm có sỏi cản quang mạnh (8,59 0,26 KV) cao hơn
có ý nghĩa thống kê so với nhóm có sỏi cản quang TB (8,17 0,22 KV) và
yếu (7,87 0,28 KV) với p < 0,01.
3.4.3.4. Số xung sử dụng/1lần tán
– Số xung sử dụng TB lần 1: 2626,72 555,86; Lần 2: 2607,27 566,65;

Lần 3: 2401,76 540,84 (500-3500). Đa số các TH có số xung sử dụng
trong khoảng từ 2000 – 3000 (65,82%). Có sự tơng quan thuận giữa số xung
sử dụng và kích thớc sỏi với hệ số tơng quan r = 0,434 (p < 0,01).
7
– Số xung sử dụng TB ở nhóm có sỏi cản quang mạnh (2785,49 439,63)
cao hơn so với nhóm có sỏi cản quang TB (2624,80 570,49) và yếu
( 2451,56 570,32); p= 0,002.
3.4.4. Kết quả
3.4.4.1. Kết quả tổng quát
Bảng 3.23: Kết quả hết sỏi sau các lần tán
Lần tán Hết sỏi (%)Còn sỏi (%)Lần 1 (n = 404)279 (69,1%)125 (30,9%)Lần
2 (n = 95)61 (64,2)34 (35,8%)Lần 3 (n = 13)7 (53,8) 6 (46,2%)- TL tán lại:
95/404 thận (23,51%)
– TL hết sỏi sau 2 lần tán: 340/ 404 thận (84,15%); Sau 3 lần tán: hết sỏi:
345/404 thận (85,4%), còn sỏi: 59/ 404 thận (14,6%) trong đó có 4 TH phải
chuyển phơng pháp điều trị, các TH còn lại sỏi nằm vị trí không gây tắc đ-
ờng niệu, BN không có triệu trứng nên đợc tiếp tục theo dõi và điều trị nội.
– Sau lần tán đầu tiên có 9 TH (2,2%) phải nội soi niệu NQ lấy sỏi và 2 TH
phải soi đặt thông JJ (0,5%). Nh vậy sau lần tán 1 có 2,7% số TH phải sử
dụng các can thiệp bổ sung (CTBS), 1 TH (0,2%) chuyển mổ mở lấy sỏi. Sau
lần tán thứ hai: 4/95 TH (4,2%) cần phải nội soi NQ lấy sỏi.
– Kết quả chung sau 3 lần tán có 4 TH (1%) phải chuyển phơng pháp điều trị
(2 TH mổ mở sau lần tán thứ nhất và thứ ba; 2 TH lấy sỏi qua da sau lần tán
thứ hai và thứ ba).
3.4.4.2. Chỉ số hiệu quả Clayman:
69,1%
EQ = 0,547 (54,7%)
100% + 23,51% + 2,7%
3.4.4.3. Kết quả theo vị trí sỏi
Bảng 3.28. Kết quả hết sỏi chung theo vị trí (n = 404)

Kết quả
Vị trí sỏi
Hết sỏi Còn sỏi Cộng
Sỏi BT (n = 116) 100 (86,2%) 16 (13,8%) 116(100%)
Sỏi đài
thận
ĐT(n = 36) 30 (83,3%) 6 (16,7%) 36 (100%)
ĐG (n = 42) 36 (85,7%) 6 (14,3%) 42 (100%)
ĐD (n = 191) 162 (84,8%) 29 (15,2%) 191 (100%)
ĐT + ĐG (n = 1) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%)
ĐT + ĐD (n = 4) 3 (75,0%) 1 (25,0%) 4 (100%)
8
ĐG + ĐD (n = 1)1 (100%)0 (0%)1 (100%)Sỏi đài + BTĐT (n = 3)3
(100%)0 (0%)3 (100%)ĐG (n = 3)3 (100%)0 (0%)3 (100%)ĐD (n = 7)6
(85,7%)1 (14,3%)7 (100%)Cộng345 (85,4%)59 (14,6%)404 (100%)TL hết
sỏi ở các nhóm thận đợc phân chia theo vị trí sỏi không có sự khác biệt mang
ý nghĩa thống kê (p = 0,992).
3.4.4.4. Kết quả theo kích thớc sỏi.
Bảng 3.30: Kết quả hết sỏi chung theo kích thớc (n = 404)
Kích thớc
Kết quả( 10 mm
(n=167)11- 20 mm
(n=213)> 20 mm
(n=24)Hết sỏi 155 (92,8%)175 (82,2%)15 (62,5%)Còn sỏi 12
(7,2%)38 (17,8%)9 (37,5%)Cộng 167 (100%)213 (100%)24 (100%)TL hết
sỏi nhóm sỏi KT > 20 mm thấp hơn 2 nhóm còn lại (p < 0,01).
3.4.4.5. Kết quả theo số lợng sỏi.
Bảng 3.32: Kết quả hết sỏi chung theo số lợng sỏi (n = 404)
Số lợng
Kết quả1 viên

(n = 353)2 viên
(n = 41)3 viên
(n = 10)Hết sỏi 305 (86,4%)33 (80,5%)7 (70,0%)Còn sỏi 48
(13,6%)8 (19,5%)3 (30,0%)Cộng 353 (100%)41 (100%)10 (100%)So sánh
TL hết sỏi ở các nhóm BN đợc phân chia theo số lợng sỏi không có sự khác
biệt mang ý nghĩa thống kê (p = 0,225).
3.4.4.6. Kết quả theo mức độ cản quang của sỏi
Bảng 3.36: Kết quả hết sỏi chung theo mức độ cản quang của sỏi (n =
404)
Cản quang
Kết quảMạnh
(n=76)Trung bình
(n=262)Kém
(n=66)Hết sỏi 56 (73,7%)227 (86,6%)62 (93,9%)Còn sỏi 20
(26,3%)35 (13,4%)4 (6,1%)Cộng76 (100%)262 (100%)66 (100%)So sánh
TL hết sỏi ở các nhóm thận tán sỏi đợc phân chia theo mức độ cản quang của
sỏi có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê (p = 0,002).
3.4.4.7. Kết quả theo chức năng thận
Bảng 3.37. Kết quả hết sỏi chung theo chức năng thận (n = 404)
9
Chức năng
Kết quảTốt (n = 395)Trung bình (n = 9)Số thậnTỷ lệ (%)Số thậnTỷ lệ
(%)Hết sỏi 34086,1555,6Còn sỏi 5513,9444,4Cộng 395100,09100,0So
sánh tỷ lệ hết sỏi ở các nhóm thận tán sỏi đợc phân chia theo chức năng thận
có sự khác biệt (p = 0,01).
3.4.4.8. Kết quả theo mức độ ứ nớc của thận
Bảng 3.38. Kết quả hết sỏi chung theo mức độ ứ nớc thận (n=404)
Kết quả
Độ ứ nớc Hết sỏi Còn sỏi
Cộng Số thậnTỷ lệ (%)Số thậnTỷ lệ (%)Bình thờng

11590,6129,4127(100%)Giãn đài thận 10279,72620,3128(100%)ứ nớc nhẹ
10987,91512,1124(100%)ứ nớc vừa 1976,0624,025 (100%)Tỷ lệ hết sỏi ở
các nhóm thận tán sỏi có đài bể thận bình thờng hoặc ứ nớc nhẹ cao hơn trên
nhóm thận ứ nớc vừa (p = 0,038).
3.4.4.9. Kết quả theo tiền sử can thiệp ngoại khoa bên thận tán sỏi
Bảng 3.40. Kết quả hết sỏi chung theo tiền sử can thiệp ngoại khoa
cùng bên tán sỏi (n = 404)
Kết quả
Tiền sử Hết sỏi Tán lại Cộng Số thậnTỷ lệ
(%)Số thậnTỷ lệ
(%)Có can thiệp 4173,21526,856 (100%)Không can thiệp
30487,44412,6348(100%)Cộng34585,45914,6404(100%)So sánh tỷ lệ hết
sỏi ở các nhóm thận đợc tán sỏi phân chia theo tiền sử can thiệp ngoại khoa
cùng bên có sự khác biệt (p = 0,005).
3.4.4.10. Kết quả theo đặc điểm giải phẫu đài dới (sỏi đài dới).
Bảng 3.44: Kết quả hết sỏi chung theo chiều rộng cổ đài dới (n=132)
Chiều rộng
Kết quả< 5 mm (n = 31)( 5 mm (n = 101)Số BNTỷ lệ (%)Số BNTỷ lệ
(%)Hết sỏi 2374,29089,1Còn sỏi 825,81110,9Cộng 31100,0101100,0Tỷ lệ
hết sỏi ở các nhóm thận phân chia theo chiều rộng cổ đài dới có sự khác biệt
mang ý nghĩa thống kê với (p = 0,039). Nghiên cứu không ghi nhận sự ảnh
hởng của các yếu tố: góc1, góc 2, chiều dài ĐD, chiều cao ĐD, tỷ lệ chiều
dài/chiều rộng cổ ĐD tới kết quả điều trị.
3.5. Biến chứng sau tán sỏi
3.5.1. Biến chứng chung sau tán sỏi
Bảng 3.48: Biến chứng sau tán sỏi (n = 404)
10
Biến chứngSố biến chứngTỷ lệ (%)Nhiễm khuẩn huyết 10,2Đau nhiều
vùng thận102,5Sốt cao143,4Đái máu kéo dài10,2Tắc niệu quản317,6Nôn
nhiều20,544/404 TH có biến chứng sau tán sỏi chiếm tỷ lệ 10,9% trong đó

có 7 TH vừa sốt cao, vừa tắc miệu quản do mảnh.
3.5.2. Biến chứng và một số yếu tố liên quan
Bảng 3.49. Biến chứng và kích thớc sỏi ban đầu (n = 404)
Kích thớc
Phân loại ( 10 mm
(n=167)11- 20 mm
(n=213)> 20 mm
(n=24)Có BC 2 (1,2%)27 (12,7%)15 (62,5%)Không có BC 165
(98,8%)186 (87,3%)9 (37,5%)Cộng 167 (100%)213 (100%)24 (100%)- So
sánh TL có BC ở các nhóm thận đợc phân chia theo KT sỏi có sự khác biệt
mang ý nghĩa thống kê với p < 0,01.
– Kích thớc sỏi TB của những thận có BC: 18,57 4,99 mm cao hơn
so với 11,83 4,27 mm của những thận không có BC (p < 0,01)
Bảng 3.51: Biến chứng theo số lần tán sỏi (n = 404)
Số lần
Phân loại 1 lần
(n = 309)2 lần
(n = 82)3 lần
(n = 13)Có BC 24 (7,8%)16 (19,5%)4 (30,8%)Không có BC 285
(92,2%)66 (80,5%)9 (69,2%)Cộng 309 (100%)82 (100%)13 (100%)So sánh
tỷ lệ có BC ở các nhóm thận đợc phân chia theo số lần tán sỏi có sự khác biệt
mang ý nghĩa thống kê với p = 0,001. Số xung TB trên thận có BC (2981,8
467,7) cao hơn trên thận không BC (2583,3 550,7) với p < 0,01.
Chơng 4
bàn luận
4.1. Điều trị sỏi thận bằng phơng pháp tán sỏi ngoài cơ thể
4.1.1. Phơng pháp vô cảm
Nhờ sự tiến bộ về mặt kỹ thuật, đến nay hầu hết các BN đợc điều trị
bằng ESWL chỉ cần uống thuốc giảm đau hoặc tiền mê là đủ.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, 497/512 lần tán (97,1%) BN đợc vô

cảm bằng cách uống 1 – 2 viên Efferalgan Codein trớc tán 30 phút, 15/512
lần tán (2,9%) BN phải tiêm thêm thuốc giảm đau (Diclofenac 75 mg hoặc
11
1/2 ống Pethidin 100 mg) trong khi tán, không có BN nào phải bỏ dở tán sỏi
do đau nhiều. Trong các nghiên cứu về ESWL của các tác giả khác nh: Trần
Ngọc Nghị (2000), Đỗ Phú Đông (2000), Lê Xuân Tân (2001), Nguyễn Bửu
Triều (2001), các TH đợc vô cảm bằng tiền mê đơn thuần chiếm từ 97,8 –
100%.
4.1.2. Phơng pháp định vị sỏi
Có thể định vị sỏi bằng siêu âm hoặc X quang, mỗi phơng pháp định
vị đều có u, nhợc điểm riêng đòi hỏi nhà niệu khoa phải phân tích để lựa
chọn cho phù hợp.
Mặc dù HK – ESWL – V là máy tán sỏi ngoài cơ thể thế hệ 3 nhng nhà
cung cấp không lắp đặt hệ thống định vị bằng siêu âm nên 100% các TH
trong nghiên cứu của chúng tôi đợc định vị bằng X quang. Chúng tôi không
gặp TH nào có sỏi không cản quang, 66 TH sỏi kém cản quang nhng vẫn
thấy rõ trên màn hình nên không TH nào phải sử dụng thuốc cản quang khi
định vị sỏi.
4.1.3. Cờng độ tán sỏi
Đa số các lần tán, BN đợc tán ở cờng độ từ 8,0 – 8,5 KV (81,5%).
Trong quá trình tán, chúng tôi khởi đầu ở cờng độ thấp, sau đó tăng dần và
duy trì tán ở một cờng độ nhất định tuỳ tính chất vỡ của viên sỏi trên màn
hình X quang. Theo Willis (2006), để hạn chế mức độ tổn thơng thận do
sóng xung, cần tán với áp lực thấp ở 100 – 500 xung đầu tiên trớc khi tán với
áp lực đủ mạnh ở những xung sau.
4.1.4. Số xung sử dụng
Số sóng xung sử dụng TB lần 1: 2626,72 ( 555,86; lần 2: 2607,27
( 566,65; lần 3: 2401,76 ( 540,84; 36 lần tán (7,03%) phải sử dụng từ 3000 –
3500 xung do sỏi lớn, nhiều viên, khó vỡ. Các loại máy tán sỏi với nguyên lý
phát sóng xung khác nhau cho phép số xung sử dụng một lần tán khác nhau.

Số sóng xung sử dụng 1 lần tán trong nghiên cứu của Nguyễn Bửu Triều
(2001) là 3500; David M. Albala (2005): 2394. Sự tơng quan giữa KT sỏi và
số xung sử dụng là tơng quan thuận chiều với hệ số tơng quan r = 0,434 (p <
0,01). Sỏi càng lớn, số xung cần sử dụng càng nhiều.
4.1.5. Số lần tán sỏi
309 TH (76,5%) chỉ phải tán sỏi 1 lần, có 512 lần tán cho 404 thận có
sỏi, trung bình 1,26 lần tán cho 1 thận có sỏi. Số lần tán TB cho 1 BN trong
nghiên cứu của Trần Ngọc Nghị: 1,22 ; Nguyễn Bửu Triều: 1,15.
Số lần tán sỏi tối đa trong một đợt điều trị và khoảng các giữa các lần
tán hiện vẫn là một vấn đề còn đang tranh luận. Tuy nhiên, ESWL không
12
phải là một phơng phấp điều trị vô hại, những nghiên cứu gần đây sau 20
năm áp dụng ESWL trên lâm sàng đã phần nào thấy đợc những tác động tiêu
cực của sóng xung. Chính vì vậy chúng tôi chủ trơng tán tối đa 3 lần trong
một đợt điều trị và khoảng cách giữa các lần tán là 4 tuần khi những tổn th-
ơng trên thận và tổ chức xung quanh đã ổn định.
4.1.6. Mức độ cản quang của sỏi và một số yếu tố kỹ thuật
Chúng tôi nhận thấy sỏi cản quang mạnh thờng khó vỡ, phải tán nhiều
lần, tán với áp lực cao hơn, số xung sử dụng nhiều hơn so với sỏi cản quang
TB và kém. Nhận xét trên phù hợp với nhận xét của nhiều tác giả khác: Lê
Đình Khánh (2005), Krishnamurthy (2005).
4.2. Kết quả chung điều trị sỏi thận bằng phơng pháp ESWL
Bảng 4.1: Kết quả tán sỏi của một số tác giả trên thế giới
Tên tác giả và máy tán sỏiSố BNTỷ lệ hết sỏi sau 3 thángPsihramis
1992 – Lithostar67452%Mobley 1993 – Lithostar645868,9%Cass 1995 –
Dornier HM3240269,5%Cass 1995 – Medstone STS293472,1%Ehlhilali
1996 – Dornier16972,8Lingeman 1986 – Dornier HM356972%*Nguồn:
Christophe Candau – 1998
So với kết quả nghiên cứu của các tác giả này, với 69,1% BN hết sỏi
sau 1 lần tán, kết quả nghiên cứu của chúng tôi không có sự khác biệt có ý

nghĩa thống kê (p > 0,05).
Tổng hợp sau 3 lần tán, 345/404 TH (85,4%) hết sỏi, 4 TH (1,0%)
phải chuyển mổ mở lấy sỏi (2 TH) hoặc lấy sỏi qua da (2 TH), 15 TH phải
sử dụng các thủ thuật bổ xung (13 TH nội soi NQ lấy sỏi, 2 TH soi đặt thông
JJ). Tỷ lệ hết sỏi chung trong nghiên cứu của chúng tôi tơng đơng với kêt
quả nghiên cứu cứu của một số tác giả nh Võ Đức Quê (2001): 97,85%;
Shivadeo Bapat (2000): 91%; Henry L. Geroche (2000): 91% (p > 0,05).
4.3. Chỉ số hiệu quả Clayman của máy HK – ESWL – V
Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ số Clayman là 54,7%, tơng
đơng với chỉ số Clayman của một số máy tán sỏi khác đã đợc nghiên cứu:
Dornier HM3 (63%), EDAP (37%), Siemens (52%), Wolf (53%), Sonolith
400 (78%), LIMED (69%) trích theo Đỗ Phú Đông (2000).
Trần Văn Quốc (2009) khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hởng kết
quả ESWL trong điều trị sỏi cực dới thận trên máy KH – ESWL – V (Trung
Quốc) và máy Duet của hãng Direx (Israel) cho kết quả chỉ số Clayman lần
lợt là 36,1% và 37,1% (p > 0,05). Nh vậy khi so sánh với máy Duet của hãng
Direx, một máy tán sỏi ngoài cơ thể đợc sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu,
13
máy tán sỏi HK – ESWL – V mà chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu có chỉ
số hiệu quả tơng đơng.
4.4. Kết quả theo một số yếu tố liên quan và chỉ định
4.4.1. Kết quả theo vị trí sỏi và chỉ định
Theo Thomas V. Martin (1998), sỏi BT có đờng kính ( 20 mm đợc
điều trị bằng ESWL có thể đạt tỷ lệ hết sỏi từ 66% – 99%. Sỏi ĐT và ĐG, tỷ
lệ hết sỏi có thể đạt tới 90%, trong khi đó tỷ lệ hết sỏi với sỏi DD chỉ trong
khoảng 41% – 79%. Trong nghiên cứu của chúng tôi, TL hết sỏi đối với sỏi
ĐT đơn thuần: 30/36(83,3%), sỏi ĐG: 36/42 (85,7%), sỏi ĐD: 162/191
(84,8%), và phù hợp với nhận xét của Thomas V. Martin.
Theo nghiên cứu của đa số các tác giả, sỏi ĐD thờng có TL hết sỏi
thấp hơn sỏi ở các vị trí khác trong thận do mảnh vỡ khó đào thải, đặc biệt

trong những trờng hợp đặc điểm giải phẫu ĐD không thuận lợi cho việc đào
thải mảnh vỡ sau tán sỏi. Vai trò của ESWL trong điều trị sỏi thận ĐD đang
bị cạnh tranh bởi sự phát triển của các phơng pháp điều trị ít sang chấn khác
nh: lấy sỏi qua da, tán sỏi thận nội soi NQ ngợc dòng. Theo James. E.
Lingeman (2007), với sỏi ĐD kích thớc 10 mm: ESWL là sự lựa chọn
hàng đầu; sỏi kích thớc 11 20 mm: sự lựa chọn có thể là ESWL,
lấy sỏi qua da hoặc tán sỏi thận nội soi NQ ngợc dòng; sỏi kích th-
ớc > 20 mm: lấy sỏi qua da là chỉ định hợp lý nhất. Tác giả cho
rằng trong trờng hợp sỏi ĐD kích thớc 11 20 mm, cần phải cân
nhắc tới các yếu tố: thành phần hoá học của sỏi, đặc điểm giải
phẫu ĐD. Nếu các yếu tố này không thuận lợi cho điều trị bằng ph-
ơng pháp ESWL thì lấy sỏi qua da và tán sỏi thận nội soi NQ ng-
ợc dòng với ống soi mềm tỏ ra có u thế hơn nhờ hiệu quả vợt trội.
Nghiên cứu của chúng tôi trên 191 TH có sỏi ĐD đơn thuần
thấy TL hết sỏi tơng đối cao (84,8%) và không có sự khác biệt với
TL hết sỏi ở các vị trí khác vì tỷ lệ BN có giải phẫu ĐD không
thuận lợi cho việc đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi không nhiều. Hơn
nữa, những viên sỏi ĐD đợc chỉ định thờng có KT không lớn (TB:
11,70 4,39 mm so với 14,76 4,67 mm của sỏi BT).
4.4.2. Kết quả tán sỏi theo gánh nặng sỏi và chỉ định
4.4.2.1. Kết quả theo kích thớc sỏi và chỉ định
Tỷ lệ hết sỏi ở 3 nhóm đợc phân chia theo KT có sự khác biệt
mang ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Trong 4 TH phải chuyển ph-
14
ơng pháp điều trị trong nghiên cứu của chúng tôi có 2 TH nằm
trong nhóm có KT sỏi > 20 mm.
Đa số các tác giả đều cho rằng kết quả ESWL sẽ giảm khi
kích thớc sỏi tăng và điều đó đúng với mọi vị trí sỏi. Theo James.
E. Lingeman (1996), sỏi có đờng kính 25 mm đợc xem là kích
thớc lý tởng để điều trị bằng ESWL. Tuy nhiên cũng theo chính

James. E. Lingeman (2007), ESWL là sự lựa chọn đầu tiên trong
điều trị sỏi thận có KT 20 mm. Hiện tại ở các nớc phát triển,
ESWL không còn giữ đợc vị trí độc tôn do có sự cạnh tranh của
các phơng pháp điều trị khác nh: lấy sỏi qua da, tán ST nội soi NQ
ngợc dòng bằng ống soi mềm với máy tán sỏi laser (pulsed-dye
laser, holmium laser). Các kỹ thuật này ngày càng đợc hoàn thiện
và tỏ ra có u thế nhờ hiệu quả điều trị cao, BN không phải đến
bệnh viện nhiều lần ở Việt Nam, lấy sỏi qua da hiện tại cha thực
sự phát triển, tán ST nội soi NQ ngợc dòng chỉ mới bắt đầu nên
ESWL vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong điều trị ST đơn giản.

4.4.2.2. Kết quả theo số lợng sỏi và chỉ định
Tỷ lệ hết sỏi của 3 nhóm đợc phân chia theo số lợng sỏi trong
nghiên cứu của chúng tôi không có sự khác biệt mang ý nghĩa
thống kê (p = 0,225).
Abdel – Khalek M. (2004) nghiên cứu phân tích các yếu tố
ảnh hởng tới kết quả ESWL đã đi đến kết luận: tuổi BN, kích thớc,
vị trí, số lợng sỏi và đặc điểm X quang hệ niệu có ảnh hởng đến kết
quả điều trị sỏi thận bằng phơng pháp ESWL và là các yếu tố giúp
tiên lợng tỷ lệ thành công. Có thể trong nghiên cứu của chúng tôi
chỉ có 10 TH có 3 viên sỏi nên cha thấy đợc sự ảnh hởng của số l-
ợng sỏi tới kết quả tán sỏi.
4.4.3. Kết quả theo mức độ cản quang của sỏi và chỉ định
Tỷ lệ hết sỏi giữa 3 nhóm đợc phân chia theo mức độ cản
quang của sỏi: 73,7% với sỏi cản quang mạnh, 86,6% với sỏi cản
quang TB và 93,9% với sỏi cản quang kém. Sự khác biệt này có ý
15
nghĩa thống kê với p = 0,001. Cả 2 TH phải chuyển lấy sỏi qua da
trong nghiên cứu của chúng tôi đều là những TH sỏi cản quang
mạnh, kích thớc > 20 mm, tán 2 -3 lần không vỡ.

4.4.4. Kết quả theo chức năng thận, mức độ giãn của đài bể thận
và chỉ định
Mức độ giãn của hệ thống đaì bể thận và chức năng thận đợc
tán sỏi có ảnh hởng tới sự đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi. Khi đài bể
thận giãn nhiều, chức năng thận bị h hại nặng, sỏi có thể vỡ dới sự
tác động của sóng xung nhng những mảnh vỡ sau tán sỏi khó có khả
năng đợc đào thải ra ngoài. Chính vì vậy, ESWL không có chỉ định
trong những TH này.
Trong nhiên cứu của chúng tôi, TL hết sỏi trên những thận
có chức năng tốt là 86,1%; cao hơn trên những thận có chức
năng TB (55,6%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p =
0,01. TL hết sỏi cũng có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê (p
= 0,038) giữa nhóm thận không giãn (90,6%) hoặc giãn nhẹ
(87,9%) so với nhóm thận giãn vừa (76%).
4.4.5. Kết quả theo tiền sử can thiệp ngoại khoa cùng bên tán sỏi
56 TH có tiền sử can thiệp ngoại khoa cùng bên tán sỏi trong
nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 41 TH hết sỏi chiếm TL 73,2%.
Tỷ lệ hết sỏi ở những TH không có tiền sử can ngoại khoa cùng
bên là: 87,4% (304/348 TH), cao hơn có ý nghĩa thống kê với p =
0,005. Kết quả tán sỏi thận ngoài cơ thể thờng hạn chế hơn ở
những BN có tiền sử can thiệp ngoại khoa hệ niệu cùng bên tán sỏi
do chức năng thận ở những TH này đã bị suy giảm, đài bể thận đã
bị giãn hoặc biến dạng do những can thiệp trớc đó ảnh hởng tới khả
năng đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi.
4.4.6. Kết quả theo đặc điểm giải phẫu đài dới và chỉ định
Nhiều công trình nghiên về sự ảnh hởng của đặc điểm giải
phẫu đài dới tới kết quả điều trị sỏi đài dới bằng phơng pháp ESWL
đã đợc tiến hành. Mỗi tác giả ghi nhận có sự ảnh hởng của một vài
yếu tố.
16

Trong nghiên cứu của chúng tôi, sự khác biệt về TL hết sỏi
giữa các nhóm đợc phân chia theo số đo góc 1, góc 2, chiều dài đài
dới, chiều cao bể thận đài dới, TL giữa chiều dài và chiều rộng cổ
ĐD không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, TL
hết sỏi ở nhóm có chiều rộng cổ ĐD < 5 mm chỉ là 74,2% so với
89,1% ở nhóm có chiều rộng cổ ĐD 5 mm. Sự khác biệt mang ý
nghĩa thống kê với p = 0,039. Nh vậy, khi cổ ĐD < 5 mm sẽ ảnh h-
ởng tới khả năng đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi. Kết quả nghiên cứu
của chúng tôi phù hợp với nhận định của một số tác giả: Sabnis
(1997), Gupta (2000), Tuckey (2000), Sumino (2002) và đây là cơ
sở để các nhà niệu khoa tham khảo khi lựa chọn chỉ định trong
điều trị sỏi thận ĐD.
4.5. Biến chứng sau tán sỏi
4.5.1. Biến chứng chung
Trong 512 lần tán sỏi trên 404 thận cho 390 BN, chúng tôi
ghi nhận đợc 44 TH có BC chiếm tỷ lệ 10,9% bao gồm: nhiễm
khuẩn huyết, đau nhiều vùng thận, sốt cao, đái máu kéo dài, tắc
niệu quản, nôn nhiều.
– Mảnh sỏi vỡ sau ESWL không qua đợc niệu quản gây tắc là
một BC chiếm tỷ lệ cao trong số các BC của ESWL. Trong nghiên
cứu của chúng tôi có 31/404 TH (7,6%) bị tắc NQ do mảnh, 15 TH
(48,4%) trong só này cần phải thực hiện các TTBS (soi đặt thông
JJ: 2 TH, tán sỏi niệu quản nội soi: 13 TH), số còn lại đợc điều trị
nội khoa bằng các thuốc giãn cơ trơn, lợi tiểu, chống phù nề đạt kết
quả tốt.
– Chúng tôi gặp 1 TH bị sốc do nhiễm khuẩn huyết sau
ESWL. Bệnh nhân có ST 2 bên tái phát, đợc tán sỏi ĐD thận trái
kích thớc 15 mm và nhập viện một ngày sau tán trong tình trạng
đau nhiều vùng thận, sốt cao rét run, tiểu buốt, tiểu gắt, suy thận.
Kết quả cấy nớc tiểu dơng tính với E. coli (> 200000 khóm vi

khuẩn/1ml). Kết quả cấy máu (2 lần) cũng cho kết quả dơng tính
với E. coli. Kết quả siêu âm và chụp hệ niệu không chuẩn bị, hai
17
thận có sỏi và ứ nớc mức độ vừa, sỏi vụn gây tắc NQ trái chậu.
Bệnh nhân đợc điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và xuất viện sau
10 ngày điều trị.
Nguy cơ nhiễm khuẩn huyết sẽ tăng trên các BN có kết quả
cấy khuẩn niệu trớc ESWL dơng tính. Những chấn thơng trên thận,
sự tổn thơng các mạch máu liên quan tới ESWL có thể tạo điều
kiện cho vi khuẩn từ nớc tiểu xâm nhập vào máu. Hơn nữa, sự tan
giã của những viên sỏi nhiễm khuẩn sẽ giải phóng vi khuẩn vào n-
ớc tiểu và có thể đợc hấp thu vào máu. Mặc dù hiếm, tử vong do
nhiềm khuẩn huyết vẫn có thể xảy ra.
4.5.2. Biến chứng sau tán sỏi và kích thớc sỏi ban đầu
Tỷ lệ BC giữa các nhóm thận tán sỏi đợc phân chia theo KT
sỏi có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Kích thớc sỏi
TB trên nhóm BN có BC cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm BN
không có BC với p < 0,01. Trong số 24 TH có sỏi > 20 mm có tới 15
TH có BC chiếm tỷ lệ 62,5%, trong khi đó TL này là 1,2% với sỏi
10 mm và 12,7% với sỏi KT từ 11 – 20 mm. Sỏi càng lớn, tỷ lệ BC
sau tán sỏi càng cao.
Khaled Madbouly (2002) nghiên cứu các yếu tố nguy cơ tắc
niệu quản do mảnh sau ESWL nhận thấy khả năng tắc NQ do
mảnh sỏi cao gấp 3,7 lần khi KT sỏi > 20 mm. Theo đa số các tác
giả, sỏi có KT lớn đòi hỏi phải tán nhiều lần, sử dụng số xung
nhiều hơn và tạo nên nhiều mảnh vỡ nên BC sau tán sỏi thờng phức
tạp và hay gặp hơn khi tán sỏi có KT nhỏ.
4.5.3. Biến chứng sau tán sỏi và một số yếu tố liên quan khác
Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ BC tăng lên theo số lần tán (7,8%
với những TH chỉ tán 1 lần; 19,5% với những TH phải tán 2 lần và

tỷ lệ này là 30,8% với những TH phải tán 3 lần; p = 0,001). Số xung
sử dụng TB trên nhóm BN không có BC thấp hơn có ý nghĩa thống kê
so với nhóm BN có biến chứng (2583,3 550,7 so với 2981,8
467,7; p < 0,01.).
Seitz và cộng sự (1991) nghiên cứu những quả thận của 4 BN
đợc điều trị với một máy tán sỏi phát sóng xung kiểu áp sứ điện đã
18
phát hiện những vị trí chảy máu trong nhu mô thận tại nơi tiếp giáp
giữa vùng vỏ và vùng tuỷ, mức độ nặng tăng theo số lợng sóng xung
sử dụng. Theo đa số các tác giả, số lợng sóng xung sử dụng càng
nhiều, mức độ tổn thơng càng nặng.
Kết luận
1. Kết quả điều trị sỏi thận bằng phơng pháp tán sỏi
ngoài cơ thể
390 bệnh nhân với 404 thận có sỏi đợc điều trị tại bệnh viện
Bình Dân bằng phơng pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK –
ESWL – V. từ 12/2005 đến 8/2007. Tổng cộng có 465 viên sỏi đợc
tán, kích thớc sỏi trung bình 12,56 4,82 mm.
– Tỷ lệ hết sỏi sau 1 lần tán: 69,1%; sau 2 lần tán: 84,1%;
sau 3 lần tán: 85,4% (sỏi bể thận: 86,2%; sỏi đài trên: 83,3%; sỏi
đài giữa: 85,7%; sỏi đài dới: 84,8%). Các can thiệp bổ sung bao
gồm: soi đặt thông JJ (0,5%); tán hoặc lôi sỏi nội soi niệu quản ng-
ợc dòng (3,4%). Chỉ số hiệu quả Clayman: 54,7%; 4 trờng hợp
(1%) phải chuyển phơng pháp điều trị (mổ mở lấy sỏi: 2 trờng hợp;
lấy sỏi qua da: 2 trờng hợp).
– Tỷ lệ hết sỏi giảm khi kích thớc sỏi lớn (21 25 mm:
62,5%; 11 20 mm: 82,2%; 10 mm: 92,8%; p < 0,01); sỏi cản
quang mạnh (73,7% so với 86,6% và 93,9% ở nhóm sỏi cản quang
trung bình hoặc kém; p = 0,002); đài bể thận giãn vừa (76% so với
87,9% và 90,6% ở nhóm đài bể thận giãn nhẹ hoặc bình thờng; p =

0,038); chức năng bài tiết của thận giảm (55,6% so với 86,1%; p =
0,01), bên thận tán sỏi có tiền sử can thiệp ngoại khoa (73,2% so
với 87,4%; p = 0,005).
– Tỷ lệ biến chứng chung sau tán sỏi: 10,9% (nhiễm khuẩn
huyết: 1 TH chiếm 0,2%, tắc niệu quản do mảnh: 7,6%; sốt cao:
3,4% ). Một số yếu tố làm tăng tỷ lệ biến chứng sau tán: kích thớc
sỏi > 20 mm (62,5% so với 12,7% và 1,2% ở nhóm sỏi 11 20
19
mm và 10 mm; p < 0,01), tán nhiều lần (1 lần: 7,8%; 2 lần:
19,5%; 3 lần: 30,8%; p = 0,001), số xung sử dụng nhiều (2981,8
467,7 ở nhóm có biến chứng so với 2583,3 550,7 ở nhóm không
biến chứng; p < 0,01).
2. Chỉ định và kỹ thuật điều trị sỏi thận bằng phơng pháp
tán sỏi ngoài cơ thể
* Chỉ định:
– Gánh nặng sỏi: kích thớc sỏi 20 mm (tỷ lệ hết sỏi:
86,8%); sỏi kích thớc 21 – 25 mm nên điều trị bằng các phơng
pháp khác (tỷ lệ hết sỏi: 62,5%; tỷ lệ biến chứng: 62,5%). Số lợng
sỏi 3 viên và chỉ nằm ở 1 hoặc 2 vị trí trong đài bể thận.
– Sỏi đài dới khi chỉ định cần xem xét các đặc điểm giải phẫu
đài dới. Khi chiều rộng cổ đài dới < 5mm khả năng đào thải mảnh
vỡ sau tán sẽ khó khăn (72,4% hết sỏi so với 89,1% khi cổ đài dới
5 mm; p = 0,039).
– Chỉ định tán sỏi trên bệnh nhân có sỏi cản quang mạnh cần
thận trọng (tỷ lệ hết sỏi: 73,7% so với 86,6% và 93,9% khi sỏi cản
quang trung bình và kém; p = 0,002).
* Chống chỉ định:
– Chức năng thận bên có sỏi xấu.
– Chít hẹp đờng niệu dới sỏi bẩm sinh hoặc mắc phải.
– Bệnh nhân đang có nhiễm khuẩn đờng niệu cấp tính.

– Bệnh nhân có rối loạn đông máu cha điều trị ổn định.
– Phụ nữ có thai.
– Bệnh nhân dị dạng cột sống hoặc quá béo bệu không định vị
đợc sỏi.
– Bệnh nhân cao huyết áp cha điều trị ổn định.
* Kỹ thuật tán:
– Bắt đầu tán ở cờng độ thấp (6 KV), duy trì tán ở cờng độ
hiệu quả trung bình lần 1: 8,19 0,32 KV, lần 2: 8,22 0,31 KV,
lần 3: 8,29 0,22 KV.
20
– Tần số tán: 60 lần/phút, 90 lần/phút hoặc 120 lần/phút.
Số sóng xung sử dụng trung bình cho 1 lần tán ở lần tán 1:
2626,72 555,86; lần 2: 2607,27 566,65; lần 3: 2401,76
540,84. Có sự tơng quan giữa kích thớc sỏi và thời gian tán (r =
0,229), số xung sử dụng (r = 0,434). Định vị lại sỏi sau 400 –
500 xung hoặc khi nhận thấy bệnh nhân dịch chuyển.
– Những trờng hợp só sỏi cản quang mạnh thờng phải duy trì
tán ở cờng độ cao cao hơn (8,59 0,26 KV so với 8,17 0,22 KV
và 7,87 0,28 KV; p < 0,01), số xung sử dụng nhiều hơn (2785,49
439,63 so với 2624,80 570,49 và 2451,56 570,32; p = 0,002)
so với những trờng hợp có sỏi cản quang trung bình hoặc kém.
21
cản quang, hình thái đài bể thận, tính năng thận, tiền căn can thiệpngoại khoa hệ niệu, đặc thù giải phẫu đài dới ( ĐD ) mà hầu hết làchiều rộng cổ ĐD đã góp thêm phần đa ra đợc chỉ định hài hòa và hợp lý và khảnăng tiên lợng về hiệu quả điều trị sỏi ST bằng phơng pháp ESWL. – Tỷ lệ hết sỏi và tai biến biến chứng cũng đợc thống kê vàphân tích trong mối quan hệ với những yếu tố kỹ thuật một cách khoahọc giúp những nhà niệu khoa có thêm kinh nghiệm tay nghề trong quá trìnhtán sỏi. 3. Cấu trúc luận ánLuận án dày 133 trang gồm những phần : khởi đầu ( 2 trang ), kết luậnvà đề xuất kiến nghị ( 3 trang ) và 4 chơng : tổng quan tài liệu ( 39 trang ), đối tợng vàphơng pháp điều tra và nghiên cứu ( 16 trang ), tác dụng điều tra và nghiên cứu ( 31 trang ), bàn luận ( 42 trang ). Luận án có 57 bảng, 17 biểu đồ, 9 hình, hạng mục 3 công trìnhnghiên cứu của tác giả đã công bố có tương quan tới luận án, 140 tài liệu thamkhảo ( tiếng Việt : 21, tiếng Anh : 115, tiếng Pháp : 4 ). Phần phụ lục gồm có : list bệnh nhân điều tra và nghiên cứu, bệnh án điều tra và nghiên cứu, 15 hình ảnh minhhoạ. Chơng 1T ổng quan * Chỉ định tán sỏi thận ngoài cơ thểChỉ định tán sỏi thận ngoài khung hình so với viên sỏi cần phải địa thế căn cứ vào3 yếu tố cơ bản sau : – Gánh nặng sỏi ( stone burden ) : kích thớc và số lợng sỏi. + Kích thớc ( KT ) sỏi hoàn toàn có thể đợc diễn đạt bằng nhiều cách, trong đó KT sỏitính theo đờng kích lớn nhất thờng đợc sử dụng trong y văn. Tuy nhiên, nếubiết chiều dài và chiều rộng của sỏi thì KT sỏi hoàn toàn có thể đợc ớc đoán dựa trêndiện tích mặt phẳng sỏi ( stone surface area SA ) hoặc thể tích sỏi ( stonevolume ) theo công thức sau ( EAU Guide lines 2007 ) : SA = L x W x x 0,25 ; Volume = SA x 0,6 ( SA : diện tích quy hoạnh mặt phẳng sỏi ; L : chiều dài sỏi ; W : chiều rộng sỏi ) Với sỏi có KT 20 mm ( 300 mm2 ), ESWL đ ợc u tiên lựa chọn khi chỉ định ( EAU Guide lines 2007 ). + Nếu số lợng sỏi quá nhiều, không tập trung chuyên sâu, việc tán sỏi sẽ rất khó khăn vất vả, phải tán nhiều lần ( Campbell Walsh Urology, 9 th edition 2007 ). – Vị trí sỏi : sỏi thận đài trên ( ĐT ), đài giữa ( ĐG ), và bể thận ( BT ) thờng chokết quả tốt. Sỏi đài dới ( ĐD ) tán hoàn toàn có thể vỡ nhng mảnh vỡ khó đào thải nênkết quả hạn chế, đặc biệt quan trọng trong những trờng hợp cổ đài hẹp, chân đài thận dài, góc giữa trục đài dới và trục niệu quản – bể thận hẹp ( Campbell WalshUrology, 9 th edition 2007 ). – Thành phần hoá học của sỏi : sỏi cystine, sỏi calcium oxalate monohydrate ( whewellit ) là những loại sỏi khó tán nhất. Sỏi uric acid, calcium oxalatedehydrate, magnesium ammonium phosphate thờng dễ tán hơn ( EAU Guidelines 2007 ). * Kết quả tán sỏi thận ngoài cơ thểVới sỏi ĐT và đài giữa ĐG có đờng kính ( 2 cm tỷ suất hết sỏi là 90 % ( Chaussyvà CS – 1982, Lingeman – 1986 ). Với sỏi ĐD, tỷ suất hết sỏi chỉ từ 41 – 79 % ( Drach và CS – 1986 ). Sỏi BT đờng kính ( 2 cm tỷ suất hết sỏi từ 66 – 99 % ( Drach và CS – 1986 ). * Biến chứng sau tán sỏi thận ngoài cơ thểNgày nay, ESWL là một phơng pháp điều trị đợc vận dụng thoáng đãng trong lĩnhvực niệu khoa bởi thực chất không xâm lấn, dễ sử dụng, tỷ suất tai biến – biếnchứng thấp. Tuy nhiên, ESWL không phải là một phơng pháp điều trị vô hại. Các tai biến – biến chứng của ESWL tương quan tới những mảnh vỡ sau tánsỏi, nhiễm khuẩn, sự ảnh hưởng tác động của sóng xung lên tổ chức triển khai và công dụng thận, năng lực tái phát sỏi caoChơng 2 đối tợng và phơng pháp nghiên cứu2. 1. Đối tợng nghiên cứuNghiên cứu trên những BN đợc chẩn đoán xác lập ST đơn thuần, điều trị bằngESWL tại bệnh viện Bình Dân từ tháng 12/2005 đến tháng 8/2007. 2.2. Phơng pháp nghiên cứu2. 2.1. Loại hình nghiên cứuNghiên cứu tiến cứu có can thiệp, không đối chứng. 2.2.2. Phơng tiện nghiên cứuMáy tán sỏi ngoài khung hình thương hiệu HK-ESWL-V sản xuất tại Trung Quốcvới sự link giữa hãng Dornier Medical Systems ( Đức ) và công tyHuikang ( Trung Quốc ) có mạng lưới hệ thống phát sóng xung kiểu điện thuỷ lực, hệthống quy tụ sóng hình elip, mạng lưới hệ thống xác định sỏi bằng X quang. 2.3. Nội dung nghiên cứu2. 3.1. Đặc điểm lâm sàng : tuổi, giới, thời hạn mắc bệnh, thể trạng, tiền sửcan thiệp hệ niệu, triệu chứng lâm sàng2. 3.2. Đặc điểm cận lâm sàng – Chụp X quang hệ niệu không sẵn sàng chuẩn bị, niệu đồ tĩnh mạch, siêu âm : xácđịnh những đặc thù về gánh nặng sỏi ( KT, số lợng ), vị trí, mức độ cản quangcủa sỏi, công dụng thận, mức độ ứ nớc thận, thực trạng lu thông đờng niệu d-ới sỏi, góc hợp bởi trục ĐD và trục niệu quản ( góc 1 ), góc hợp bởi trục ĐDvới trục BT ( góc 2 ), kích thớc ĐD nếu bệnh nhân có sỏi ĐD. – Xét nghiệm máu thờng qui trớc phẫu thuật. – Xét nghiệm nớc tiểu : tìm hồng cầu, bạch cầu, protein, glucose. Nuôi cấy vikhuẩn trớc và sau tán nếu BN có tín hiệu nhiễm khuẩn niệu. Chú ý pháthiện những bệnh lý tích hợp. 2.3.3. Điều trị sỏi thận đơn thuần bằng tán sỏi ngoài cơ thể2. 3.3.1. Chỉ định – Gánh nặng sỏi : KT sỏi ( ( 2,5 cm ; số lợng sỏi ( ( 3 viên. – Vị trí : sỏi BT, ĐT, ĐG, ĐD đơn thuần hoặc phối hợp nhng tập trung chuyên sâu ở 1 hoặc2 vị trí trong mạng lưới hệ thống đài bể thận. – Các BN có bệnh tích hợp nh tiểu đờng, tăng huyết áp cần đợc điều trị ổnđịnh trớc khi tán sỏi. Chỉ định tán ST trên BN có thận đơn độc cần phải thậntrọng. Với những bệnh nhân có ST 2 bên cùng nằm trong chỉ định ESWL : tán bên sỏi đang gây ùn tắc trớc. 2.3.3. 2. Chống chỉ định – Chức năng thận bên có sỏi xấu. – Chít hẹp đờng niệu phía dới sỏi do bẩm sinh hoặc mắc phải. – BN đang có nhiễm khuẩn đờng niệu cấp tính. – BN có rối loạn đông máu cha đợc điều trị không thay đổi. – Phụ nữ có thai. – BN dị dạng cột sống hoặc quá béo múp không xác định đợc sỏi. – BN cao huyết áp cha điều trị không thay đổi. – BN có trạng thái tinh thần không không thay đổi. 2.3.3. 3. Phơng pháp vô cảm : dùng thuốc giảm đau và an thần. 2.3.3. 4. Quá trình tán sỏi. * T thế bệnh nhân : nằm ngửa, vùng hông lng áp trên một trống nớc nhỏ cómặt bằng silicone. * Định vị sỏi : sử dụng máy C-arm, dùng thuốc cản quang nếu cần. Định vịlại sỏi trong quy trình tán sau mỗi 400 – 500 xung hoặc khi phát hiện BN cóxê dịch. * Phơng pháp tán sỏi : – Cờng độ tán sỏi mở màn ở mức 6,0 KV, tăng dần và duy trì ở cờng độ hiệuquả tùy theo mức độ tan của viên sỏi ( 9 KV ). – Trờng hợp ( TH ) BN có nhiều sỏi ở những vị trí khác nhau, tán viên sỏi nằm vịtrí gây ách tắc và dễ đào thải trớc. – Với sỏi có KT > KT vùng quy tụ sóng, vị trí tán đợc u tiên sẽ là những vùngtiếp xúc với nớc và có năng lực đào thải sau tán. – Số xung sử dụng : ghi trên máy khi sỏi tan hoặc đạt 3500. – Tần số xung : ngẫu nhiên ( 60, 90, hoặc 120 lần / phút ). 2.3.3. 5. Theo dõi sau tán sỏi * 3 h sau tán sỏi : BN đợc nằm theo dõi tại phòng tán sỏi, sau đó xuất viện, uống thuốc theo đơn tại nhà nếu diễn biến không thay đổi. Hớng dẫn BN cách tựtheo dõi và nhu yếu tái khám sớm nếu có diễn biến bất thờng. * Hẹn tái khám BN sau 1 tháng và 3 tháng. * Sử dụng những can thiệp nội soi tiết niệu khác ( soi đặt JJ, tán hoặc lôi sỏi nộisoi niệu quản ngợc dòng ) nếu cần. * Chỉ định tán sỏi lại khi sỏi vỡ để lại mảnh > 4 mm và không chuyển dời sau1 tháng. Sau 3 lần tán không đạt tác dụng sẽ chuyển phơng pháp điều trị ( lấysỏi qua da, nội soi sau phúc mạc, mổ mở lấy sỏi ). 2.3.4. Đánh giá và nhận định và đánh giá kết quả2. 3.4.1. Kết quả. Để nhìn nhận hiệu quả chúng tôi dựa trên tác dụng chụp X quang hệ niệu, siêuâm và khi thiết yếu chụp niệu đồ tĩnh mạch. Kết quả tán ST đợc ghi nhận làhết sỏi hoặc không và chia làm 3 mức : tốt, trung bình ( TB ), xấu. BN đợctheo dõi và nhìn nhận hiệu quả sau thời hạn 3 tháng kể từ lần tán ở đầu cuối. 2.3.4. 2. Đánh giá hiệu suất cao máy quả tán sỏi dựa trên chỉ số EQ của Clayman % hết sỏi sau lần tán thứ nhấtEQ = 100 % khởi đầu + % tán lại + % BN cần điều trị hỗ trợ2. 3.4.3. Biến chứng của tán sỏi : ghi nhận những biến chứng ( BC ) sau tán. 2.3.5. Xử lý số liệuCác số liệu đợc giải quyết và xử lý trên ứng dụng SPSS 13.0. Sử dụng test ( 2, Gamma củaGoodman và Kruskal, T-test, nghiên cứu và phân tích phơng sai ( ANOVA ) để so sánh cáctỷ lệ và những số trung bình, tính thông số tơng quan R để xác lập sự tơng quangiữa 1 số ít yếu tố. Chơng 3 hiệu quả nghiên cứu3. 1. Đặc điểm lâm sàng3. 1.1. Giới tính : 390 BN, Nam : 191 BN ( 48,97 % ) ; Nữ : 199 BN ( 51,03 % ). 3.1.2. Tuổi đời : Tuổi TB : 43,61 11,68 ( 15-78 ). Tuổi hay gặp : 31 – 50 ( 57,9 % ). 354 / 390 BN ( 90,8 % ) trong độ tuổi lao động. 3.1.3. Các đặc thù khác * Hình thức điều trị : 404 thận đợc tán sỏi, trong đó ngoại trú : 373 TH ( 92,3 % ) ; nội trú : 31 TH ( 7,7 % ). * Triệu chứng lâm sàng : 97,2 % có đau âm ỉ vùng mạn sờn thắt lng. * Thể trạng : BMI trung bình : 20,94 1,99 ( 16,64 – 29,70 ). * Bệnh lý hệ niệu tích hợp : hẹp khúc nối niệu quản ( NQ ) bể thận nhẹ ( 3BN ), nang đơn thận ( 13 BN ), thận đơn độc ( 2BN ), thận đôi ( 5BN ). * Tiền sử can thiệp bệnh lý hệ tiết niệu : 56/404 TH ( 13,9 % ) có tiền sử can thiệp hệ niệu cùng bên tán sỏi. Số TH đãđợc đặt JJ trớc tán : 27/404 ( 6,7 % ). 3.2. Đặc điểm cận lâm sàng3. 2.1. Kết quả cấy khuẩn nớc tiểu : 30 BN đợc cấy khuẩn nớc tiểu có 5 TH ( 16,7 % ) dơng tính ( 2TH nhiễm E. coli, 1 TH nhiễm Enterobacter, 1 THnhiễm S. epidermidis và 1 TH nhiễm Proteus ). 3.2.2. Kết quả chụp niệu đồ tĩnh mạch ( UIV ) và siêu âmCác BN đều có công dụng thận tốt hoặc TB. Đa số những TH đài bể thận bìnhthờng, giãn đài thận đơn thuần hoặc chỉ giãn đài bể thận mức độ nhẹ ( 93,8 % ). 100 % BN có đờng niệu phía dới sỏi lu thông tốt. 3.3. Hình thái sỏi thận – Vị trí sỏi : ST phải : 179 BN ( 45,9 % ) ; ST trái : 175 BN ( 44,9 % ). Có 36 BN ( 9,2 % ) ST 2 bên, trong đó có 14 BN đợc tán sỏi bên đối lập. Tổng cộng tánsỏi trên 404 thận có sỏi ( 202 thận phải và 202 thận trái ). Sỏi ĐT : 36/404 TH ( 8,9 % ) ; ĐG : 42/404 TH ( 10,4 % ) ; ĐD : 191 / 404 TH ( 47,3 % ) ; BT : 116 / 404 ( 28,7 % ) ; sỏi nhiều vị trí : 19/404 TH ( 4,7 % ). – Gánh nặng sỏi : + Tổng cộng 465 viên sỏi đợc tán ( 353 TH 1 viên ; 41 TH 2 viên ; 10 TH 3 viên ). + Với những thận BN có sỏi nhiều viên, KT sỏi đợc tính theo viên lớn nhất. Nh vậy chỉ có 404 viên sỏi đợc tính KT. + Kích thớc sỏi theo từng thận BN trung bình 12,56 4,82 mm ( 5-25 ), 24 thận có sỏi > 20 mm. Kích thớc TB sỏi BT : 14,76 4,67 mm ; sỏi ĐT : 10,783,91 mm ; sỏi ĐG : 9,71 3,81 mm ; sỏi ĐD : 11,7 4,39 mm. 3.4. Điều trị sỏi thận bằng phơng pháp tán sỏi ngoài cơ thể3. 4.1. Phơng pháp vô cảmTất cả những BN đều đợc vô cảm bằng thuốc giảm đau. 3.4.2. Số lần tán sỏiTổng cộng có 512 lần tán cho 404 thận có sỏi, TB có 1,26 lần tán cho 1 thậncó sỏi. Tán 1 lần : 309 TH ( 76,5 % ) ; tán 2 lần : 82 TH ( 20,3 % ) ; tán 3 lần : 13TH ( 3,2 % ). Tỷ lệ ( TL ) điều trị lại ở nhóm có sỏi cản quang mạnh ( 34,2 % ) cao hơn nhóm sỏi cản quang TB ( 21,4 % ) và yếu ( 19,7 % ) ; p = 0,04. 3.4.3. Kỹ thuật tán sỏi3. 4.3.1. Phơng pháp định vị khi tán sỏi : Tất cả những TH đều đợc xác định bằngX-quang thờng, không có TH nào phải sử dụng thuốc cản quang. 3.4.3. 2. Thời gian tán sỏi : Thời gian tán TB lần 1 : 35,42 11,12 phút ; Lần2 : 35,16 11,77 phút ; Lần 3 : 31,53 8,55 phút ( 5-60 phút ). Có sự t ơngquan thuận giữa kích thớc sỏi và thời hạn tán ( r = 0,229 ; p < 0,01 ). 3.4.3. 3. Cờng độ tán : - Đa số những TH đợc duy trì tán ở cờng độ từ 8,0 - 8,5 KV ( 81,05 % ). Cờng độ tán TB lần 1 : 8,19 0,32 KV ; Lần 2 : 8,22 0,31 KV ; Lần 3 : 8,290,22 KV ( 7,0 - 9,0 KV ). - Cờng độ tán TB ở nhóm có sỏi cản quang mạnh ( 8,59 0,26 KV ) cao hơncó ý nghĩa thống kê so với nhóm có sỏi cản quang TB ( 8,17 0,22 KV ) vàyếu ( 7,87 0,28 KV ) với p < 0,01. 3.4.3. 4. Số xung sử dụng / 1 lần tán - Số xung sử dụng TB lần 1 : 2626,72 555,86 ; Lần 2 : 2607,27 566,65 ; Lần 3 : 2401,76 540,84 ( 500 - 3500 ). Đa số những TH có số xung sử dụngtrong khoảng chừng từ 2000 - 3000 ( 65,82 % ). Có sự tơng quan thuận giữa số xungsử dụng và kích thớc sỏi với thông số tơng quan r = 0,434 ( p < 0,01 ). - Số xung sử dụng TB ở nhóm có sỏi cản quang mạnh ( 2785,49 439,63 ) cao hơn so với nhóm có sỏi cản quang TB ( 2624,80 570,49 ) và yếu ( 2451,56 570,32 ) ; p = 0,002. 3.4.4. Kết quả3. 4.4.1. Kết quả tổng quátBảng 3.23 : Kết quả hết sỏi sau những lần tánLần tán Hết sỏi ( % ) Còn sỏi ( % ) Lần 1 ( n = 404 ) 279 ( 69,1 % ) 125 ( 30,9 % ) Lần2 ( n = 95 ) 61 ( 64,2 ) 34 ( 35,8 % ) Lần 3 ( n = 13 ) 7 ( 53,8 ) 6 ( 46,2 % ) - TL tán lại : 95/404 thận ( 23,51 % ) - TL hết sỏi sau 2 lần tán : 340 / 404 thận ( 84,15 % ) ; Sau 3 lần tán : hết sỏi : 345 / 404 thận ( 85,4 % ), còn sỏi : 59 / 404 thận ( 14,6 % ) trong đó có 4 TH phảichuyển phơng pháp điều trị, những TH còn lại sỏi nằm vị trí không gây tắc đ-ờng niệu, BN không có triệu trứng nên đợc liên tục theo dõi và điều trị nội. - Sau lần tán tiên phong có 9 TH ( 2,2 % ) phải nội soi niệu NQ lấy sỏi và 2 THphải soi đặt thông JJ ( 0,5 % ). Nh vậy sau lần tán 1 có 2,7 % số TH phải sửdụng những can thiệp bổ trợ ( CTBS ), 1 TH ( 0,2 % ) chuyển mổ mở lấy sỏi. Saulần tán thứ hai : 4/95 TH ( 4,2 % ) cần phải nội soi NQ lấy sỏi. - Kết quả chung sau 3 lần tán có 4 TH ( 1 % ) phải chuyển phơng pháp điều trị ( 2 TH mổ mở sau lần tán thứ nhất và thứ ba ; 2 TH lấy sỏi qua da sau lần tánthứ hai và thứ ba ). 3.4.4. 2. Chỉ số hiệu suất cao Clayman : 69,1 % EQ = 0,547 ( 54,7 % ) 100 % + 23,51 % + 2,7 % 3.4.4. 3. Kết quả theo vị trí sỏiBảng 3.28. Kết quả hết sỏi chung theo vị trí ( n = 404 ) Kết quảVị trí sỏiHết sỏi Còn sỏi CộngSỏi BT ( n = 116 ) 100 ( 86,2 % ) 16 ( 13,8 % ) 116 ( 100 % ) Sỏi đàithậnĐT ( n = 36 ) 30 ( 83,3 % ) 6 ( 16,7 % ) 36 ( 100 % ) ĐG ( n = 42 ) 36 ( 85,7 % ) 6 ( 14,3 % ) 42 ( 100 % ) ĐD ( n = 191 ) 162 ( 84,8 % ) 29 ( 15,2 % ) 191 ( 100 % ) ĐT + ĐG ( n = 1 ) 1 ( 100 % ) 0 ( 0 % ) 1 ( 100 % ) ĐT + ĐD ( n = 4 ) 3 ( 75,0 % ) 1 ( 25,0 % ) 4 ( 100 % ) ĐG + ĐD ( n = 1 ) 1 ( 100 % ) 0 ( 0 % ) 1 ( 100 % ) Sỏi đài + BTĐT ( n = 3 ) 3 ( 100 % ) 0 ( 0 % ) 3 ( 100 % ) ĐG ( n = 3 ) 3 ( 100 % ) 0 ( 0 % ) 3 ( 100 % ) ĐD ( n = 7 ) 6 ( 85,7 % ) 1 ( 14,3 % ) 7 ( 100 % ) Cộng345 ( 85,4 % ) 59 ( 14,6 % ) 404 ( 100 % ) TL hếtsỏi ở những nhóm thận đợc phân loại theo vị trí sỏi không có sự độc lạ mangý nghĩa thống kê ( p = 0,992 ). 3.4.4. 4. Kết quả theo kích thớc sỏi. Bảng 3.30 : Kết quả hết sỏi chung theo kích thớc ( n = 404 ) Kích thớcKết quả ( 10 mm ( n = 167 ) 11 - 20 mm ( n = 213 ) > 20 mm ( n = 24 ) Hết sỏi 155 ( 92,8 % ) 175 ( 82,2 % ) 15 ( 62,5 % ) Còn sỏi 12 ( 7,2 % ) 38 ( 17,8 % ) 9 ( 37,5 % ) Cộng 167 ( 100 % ) 213 ( 100 % ) 24 ( 100 % ) TL hếtsỏi nhóm sỏi KT > 20 mm thấp hơn 2 nhóm còn lại ( p < 0,01 ). 3.4.4. 5. Kết quả theo số lợng sỏi. Bảng 3.32 : Kết quả hết sỏi chung theo số lợng sỏi ( n = 404 ) Số lợngKết quả1 viên ( n = 353 ) 2 viên ( n = 41 ) 3 viên ( n = 10 ) Hết sỏi 305 ( 86,4 % ) 33 ( 80,5 % ) 7 ( 70,0 % ) Còn sỏi 48 ( 13,6 % ) 8 ( 19,5 % ) 3 ( 30,0 % ) Cộng 353 ( 100 % ) 41 ( 100 % ) 10 ( 100 % ) So sánhTL hết sỏi ở những nhóm BN đợc phân loại theo số lợng sỏi không có sự khácbiệt mang ý nghĩa thống kê ( p = 0,225 ). 3.4.4. 6. Kết quả theo mức độ cản quang của sỏiBảng 3.36 : Kết quả hết sỏi chung theo mức độ cản quang của sỏi ( n = 404 ) Cản quangKết quảMạnh ( n = 76 ) Trung bình ( n = 262 ) Kém ( n = 66 ) Hết sỏi 56 ( 73,7 % ) 227 ( 86,6 % ) 62 ( 93,9 % ) Còn sỏi 20 ( 26,3 % ) 35 ( 13,4 % ) 4 ( 6,1 % ) Cộng76 ( 100 % ) 262 ( 100 % ) 66 ( 100 % ) So sánhTL hết sỏi ở những nhóm thận tán sỏi đợc phân loại theo mức độ cản quang củasỏi có sự độc lạ mang ý nghĩa thống kê ( p = 0,002 ). 3.4.4. 7. Kết quả theo tính năng thậnBảng 3.37. Kết quả hết sỏi chung theo công dụng thận ( n = 404 ) Chức năngKết quảTốt ( n = 395 ) Trung bình ( n = 9 ) Số thậnTỷ lệ ( % ) Số thậnTỷ lệ ( % ) Hết sỏi 34086,1555,6 Còn sỏi 5513,9444,4 Cộng 395100,09100,0 Sosánh tỷ suất hết sỏi ở những nhóm thận tán sỏi đợc phân loại theo công dụng thậncó sự độc lạ ( p = 0,01 ). 3.4.4. 8. Kết quả theo mức độ ứ nớc của thậnBảng 3.38. Kết quả hết sỏi chung theo mức độ ứ nớc thận ( n = 404 ) Kết quảĐộ ứ nớc Hết sỏi Còn sỏiCộng Số thậnTỷ lệ ( % ) Số thậnTỷ lệ ( % ) Bình thờng11590, 6129,4127 ( 100 % ) Giãn đài thận 10279,72620,3128 ( 100 % ) ứ nớc nhẹ10987, 91512,1124 ( 100 % ) ứ nớc vừa 1976,0624,025 ( 100 % ) Tỷ lệ hết sỏi ởcác nhóm thận tán sỏi có đài bể thận bình thờng hoặc ứ nớc nhẹ cao hơn trênnhóm thận ứ nớc vừa ( p = 0,038 ). 3.4.4. 9. Kết quả theo tiền sử can thiệp ngoại khoa bên thận tán sỏiBảng 3.40. Kết quả hết sỏi chung theo tiền sử can thiệp ngoại khoacùng bên tán sỏi ( n = 404 ) Kết quảTiền sử Hết sỏi Tán lại Cộng Số thậnTỷ lệ ( % ) Số thậnTỷ lệ ( % ) Có can thiệp 4173,21526,856 ( 100 % ) Không can thiệp30487, 44412,6348 ( 100 % ) Cộng34585, 45914,6404 ( 100 % ) So sánh tỷ suất hếtsỏi ở những nhóm thận đợc tán sỏi phân loại theo tiền sử can thiệp ngoại khoacùng bên có sự độc lạ ( p = 0,005 ). 3.4.4. 10. Kết quả theo đặc thù giải phẫu đài dới ( sỏi đài dới ). Bảng 3.44 : Kết quả hết sỏi chung theo chiều rộng cổ đài dới ( n = 132 ) Chiều rộngKết quả < 5 mm ( n = 31 ) ( 5 mm ( n = 101 ) Số BNTỷ lệ ( % ) Số BNTỷ lệ ( % ) Hết sỏi 2374,29089,1 Còn sỏi 825,81110,9 Cộng 31100,0101100,0 Tỷ lệhết sỏi ở những nhóm thận phân loại theo chiều rộng cổ đài dới có sự khác biệtmang ý nghĩa thống kê với ( p = 0,039 ). Nghiên cứu không ghi nhận sự ảnhhởng của những yếu tố : góc1, góc 2, chiều dài ĐD, chiều cao ĐD, tỷ suất chiềudài / chiều rộng cổ ĐD tới hiệu quả điều trị. 3.5. Biến chứng sau tán sỏi3. 5.1. Biến chứng chung sau tán sỏiBảng 3.48 : Biến chứng sau tán sỏi ( n = 404 ) 10B iến chứngSố biến chứngTỷ lệ ( % ) Nhiễm khuẩn huyết 10,2 Đau nhiềuvùng thận102, 5S ốt cao143, 4 Đái máu kéo dài10, 2T ắc niệu quản317, 6N ônnhiều20, 544 / 404 TH có biến chứng sau tán sỏi chiếm tỷ suất 10,9 % trong đócó 7 TH vừa sốt cao, vừa tắc miệu quản do mảnh. 3.5.2. Biến chứng và một số ít yếu tố liên quanBảng 3.49. Biến chứng và kích thớc sỏi khởi đầu ( n = 404 ) Kích thớcPhân loại ( 10 mm ( n = 167 ) 11 - 20 mm ( n = 213 ) > 20 mm ( n = 24 ) Có BC 2 ( 1,2 % ) 27 ( 12,7 % ) 15 ( 62,5 % ) Không có BC 165 ( 98,8 % ) 186 ( 87,3 % ) 9 ( 37,5 % ) Cộng 167 ( 100 % ) 213 ( 100 % ) 24 ( 100 % ) – Sosánh TL có BC ở những nhóm thận đợc phân loại theo KT sỏi có sự khác biệtmang ý nghĩa thống kê với p < 0,01. - Kích thớc sỏi TB của những thận có BC : 18,57 4,99 mm cao hơnso với 11,83 4,27 mm của những thận không có BC ( p < 0,01 ) Bảng 3.51 : Biến chứng theo số lần tán sỏi ( n = 404 ) Số lầnPhân loại 1 lần ( n = 309 ) 2 lần ( n = 82 ) 3 lần ( n = 13 ) Có BC 24 ( 7,8 % ) 16 ( 19,5 % ) 4 ( 30,8 % ) Không có BC 285 ( 92,2 % ) 66 ( 80,5 % ) 9 ( 69,2 % ) Cộng 309 ( 100 % ) 82 ( 100 % ) 13 ( 100 % ) So sánhtỷ lệ có BC ở những nhóm thận đợc phân loại theo số lần tán sỏi có sự khác biệtmang ý nghĩa thống kê với p = 0,001. Số xung TB trên thận có BC ( 2981,8467,7 ) cao hơn trên thận không BC ( 2583,3 550,7 ) với p < 0,01. Chơng 4 bàn luận4. 1. Điều trị sỏi thận bằng phơng pháp tán sỏi ngoài cơ thể4. 1.1. Phơng pháp vô cảmNhờ sự tân tiến về mặt kỹ thuật, đến nay hầu hết những BN đợc điều trịbằng ESWL chỉ cần uống thuốc giảm đau hoặc tiền mê là đủ. Trong điều tra và nghiên cứu của chúng tôi, 497 / 512 lần tán ( 97,1 % ) BN đợc vôcảm bằng cách uống 1 - 2 viên Efferalgan Codein trớc tán 30 phút, 15/512 lần tán ( 2,9 % ) BN phải tiêm thêm thuốc giảm đau ( Diclofenac 75 mg hoặc111 / 2 ống Pethidin 100 mg ) trong khi tán, không có BN nào phải bỏ lỡ tán sỏido đau nhiều. Trong những nghiên cứu và điều tra về ESWL của những tác giả khác nh : TrầnNgọc Nghị ( 2000 ), Đỗ Phú Đông ( 2000 ), Lê Xuân Tân ( 2001 ), Nguyễn BửuTriều ( 2001 ), những TH đợc vô cảm bằng tiền mê đơn thuần chiếm từ 97,8 - 100 %. 4.1.2. Phơng pháp định vị sỏiCó thể xác định sỏi bằng siêu âm hoặc X quang, mỗi phơng pháp địnhvị đều có u, nhợc điểm riêng yên cầu nhà niệu khoa phải nghiên cứu và phân tích để lựachọn cho tương thích. Mặc dù HK - ESWL - V là máy tán sỏi ngoài khung hình thế hệ 3 nhng nhàcung cấp không lắp ráp mạng lưới hệ thống xác định bằng siêu âm nên 100 % những THtrong nghiên cứu và điều tra của chúng tôi đợc xác định bằng X quang. Chúng tôi khônggặp TH nào có sỏi không cản quang, 66 TH sỏi kém cản quang nhng vẫnthấy rõ trên màn hình hiển thị nên không TH nào phải sử dụng thuốc cản quang khiđịnh vị sỏi. 4.1.3. Cờng độ tán sỏiĐa số những lần tán, BN đợc tán ở cờng độ từ 8,0 - 8,5 KV ( 81,5 % ). Trong quy trình tán, chúng tôi khởi đầu ở cờng độ thấp, sau đó tăng dần vàduy trì tán ở một cờng độ nhất định tuỳ đặc thù vỡ của viên sỏi trên mànhình X quang. Theo Willis ( 2006 ), để hạn chế mức độ tổn thơng thận dosóng xung, cần tán với áp lực đè nén thấp ở 100 - 500 xung tiên phong trớc khi tán vớiáp lực đủ mạnh ở những xung sau. 4.1.4. Số xung sử dụngSố sóng xung sử dụng TB lần 1 : 2626,72 ( 555,86 ; lần 2 : 2607,27 ( 566,65 ; lần 3 : 2401,76 ( 540,84 ; 36 lần tán ( 7,03 % ) phải sử dụng từ 3000 - 3500 xung do sỏi lớn, nhiều viên, khó vỡ. Các loại máy tán sỏi với nguyên lýphát sóng xung khác nhau được cho phép số xung sử dụng một lần tán khác nhau. Số sóng xung sử dụng 1 lần tán trong điều tra và nghiên cứu của Nguyễn Bửu Triều ( 2001 ) là 3500 ; David M. Albala ( 2005 ) : 2394. Sự tơng quan giữa KT sỏi vàsố xung sử dụng là tơng quan thuận chiều với thông số tơng quan r = 0,434 ( p < 0,01 ). Sỏi càng lớn, số xung cần sử dụng càng nhiều. 4.1.5. Số lần tán sỏi309 TH ( 76,5 % ) chỉ phải tán sỏi 1 lần, có 512 lần tán cho 404 thận cósỏi, trung bình 1,26 lần tán cho 1 thận có sỏi. Số lần tán TB cho 1 BN trongnghiên cứu của Trần Ngọc Nghị : 1,22 ; Nguyễn Bửu Triều : 1,15. Số lần tán sỏi tối đa trong một đợt điều trị và khoảng chừng những giữa những lầntán hiện vẫn là một yếu tố còn đang tranh luận. Tuy nhiên, ESWL không12phải là một phơng phấp điều trị vô hại, những điều tra và nghiên cứu gần đây sau 20 năm vận dụng ESWL trên lâm sàng đã phần nào thấy đợc những tác động ảnh hưởng tiêucực của sóng xung. Chính thế cho nên chúng tôi chủ trơng tán tối đa 3 lần trongmột đợt điều trị và khoảng cách giữa những lần tán là 4 tuần khi những tổn th-ơng trên thận và tổ chức triển khai xung quanh đã không thay đổi. 4.1.6. Mức độ cản quang của sỏi và một số ít yếu tố kỹ thuậtChúng tôi nhận thấy sỏi cản quang mạnh thờng khó vỡ, phải tán nhiềulần, tán với áp lực đè nén cao hơn, số xung sử dụng nhiều hơn so với sỏi cản quangTB và kém. Nhận xét trên tương thích với nhận xét của nhiều tác giả khác : LêĐình Khánh ( 2005 ), Krishnamurthy ( 2005 ). 4.2. Kết quả chung điều trị sỏi thận bằng phơng pháp ESWLBảng 4.1 : Kết quả tán sỏi của một số ít tác giả trên thế giớiTên tác giả và máy tán sỏiSố BNTỷ lệ hết sỏi sau 3 thángPsihramis1992 - Lithostar67452 % Mobley 1993 - Lithostar645868, 9 % Cass 1995 - Dornier HM3240269, 5 % Cass 1995 - Medstone STS293472, 1 % Ehlhilali1996 - Dornier16972, 8L ingeman 1986 - Dornier HM356972 % * Nguồn : Christophe Candau - 1998S o với hiệu quả nghiên cứu và điều tra của những tác giả này, với 69,1 % BN hết sỏisau 1 lần tán, hiệu quả điều tra và nghiên cứu của chúng tôi không có sự độc lạ có ýnghĩa thống kê ( p > 0,05 ). Tổng hợp sau 3 lần tán, 345 / 404 TH ( 85,4 % ) hết sỏi, 4 TH ( 1,0 % ) phải chuyển mổ mở lấy sỏi ( 2 TH ) hoặc lấy sỏi qua da ( 2 TH ), 15 TH phảisử dụng những thủ pháp bổ xung ( 13 TH nội soi NQ lấy sỏi, 2 TH soi đặt thôngJJ ). Tỷ lệ hết sỏi chung trong điều tra và nghiên cứu của chúng tôi tơng đơng với kêtquả nghiên cứu và điều tra cứu của một số ít tác giả nh Võ Đức Quê ( 2001 ) : 97,85 % ; Shivadeo Bapat ( 2000 ) : 91 % ; Henry L. Geroche ( 2000 ) : 91 % ( p > 0,05 ). 4.3. Chỉ số hiệu suất cao Clayman của máy HK – ESWL – VTrong điều tra và nghiên cứu của chúng tôi, chỉ số Clayman là 54,7 %, tơngđơng với chỉ số Clayman của một số ít máy tán sỏi khác đã đợc nghiên cứu và điều tra : Dornier HM3 ( 63 % ), EDAP ( 37 % ), Siemens ( 52 % ), Wolf ( 53 % ), Sonolith400 ( 78 % ), LIMED ( 69 % ) trích theo Đỗ Phú Đông ( 2000 ). Trần Văn Quốc ( 2009 ) khi nghiên cứu và điều tra những yếu tố ảnh hởng kếtquả ESWL trong điều trị sỏi cực dới thận trên máy KH – ESWL – V ( TrungQuốc ) và máy Duet của hãng Direx ( Israel ) cho hiệu quả chỉ số Clayman lầnlợt là 36,1 % và 37,1 % ( p > 0,05 ). Nh vậy khi so sánh với máy Duet của hãngDirex, một máy tán sỏi ngoài khung hình đợc sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, 13 máy tán sỏi HK – ESWL – V mà chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu và điều tra có chỉsố hiệu suất cao tơng đơng. 4.4. Kết quả theo 1 số ít yếu tố tương quan và chỉ định4. 4.1. Kết quả theo vị trí sỏi và chỉ địnhTheo Thomas V. Martin ( 1998 ), sỏi BT có đờng kính ( 20 mm đợcđiều trị bằng ESWL hoàn toàn có thể đạt tỷ suất hết sỏi từ 66 % – 99 %. Sỏi ĐT và ĐG, tỷlệ hết sỏi hoàn toàn có thể đạt tới 90 %, trong khi đó tỷ suất hết sỏi với sỏi DD chỉ trongkhoảng 41 % – 79 %. Trong nghiên cứu và điều tra của chúng tôi, TL hết sỏi so với sỏiĐT đơn thuần : 30/36 ( 83,3 % ), sỏi ĐG : 36/42 ( 85,7 % ), sỏi ĐD : 162 / 191 ( 84,8 % ), và tương thích với nhận xét của Thomas V. Martin. Theo nghiên cứu và điều tra của đa phần những tác giả, sỏi ĐD thờng có TL hết sỏithấp hơn sỏi ở những vị trí khác trong thận do mảnh vỡ khó đào thải, đặc biệttrong những trờng hợp đặc thù giải phẫu ĐD không thuận tiện cho việc đàothải mảnh vỡ sau tán sỏi. Vai trò của ESWL trong điều trị sỏi thận ĐD đangbị cạnh tranh đối đầu bởi sự tăng trưởng của những phơng pháp điều trị ít sang chấn khácnh : lấy sỏi qua da, tán sỏi thận nội soi NQ ngợc dòng. Theo James. E.Lingeman ( 2007 ), với sỏi ĐD kích thớc 10 mm : ESWL là sự lựa chọnhàng đầu ; sỏi kích thớc 11 20 mm : sự lựa chọn hoàn toàn có thể là ESWL, lấy sỏi qua da hoặc tán sỏi thận nội soi NQ ngợc dòng ; sỏi kích th-ớc > 20 mm : lấy sỏi qua da là chỉ định hài hòa và hợp lý nhất. Tác giả chorằng trong trờng hợp sỏi ĐD kích thớc 11 20 mm, cần phải cânnhắc tới những yếu tố : thành phần hoá học của sỏi, đặc thù giảiphẫu ĐD. Nếu những yếu tố này không thuận tiện cho điều trị bằng ph-ơng pháp ESWL thì lấy sỏi qua da và tán sỏi thận nội soi NQ ng-ợc dòng với ống soi mềm tỏ ra có u thế hơn nhờ hiệu suất cao vợt trội. Nghiên cứu của chúng tôi trên 191 TH có sỏi ĐD đơn thuầnthấy TL hết sỏi tơng đối cao ( 84,8 % ) và không có sự độc lạ vớiTL hết sỏi ở những vị trí khác vì tỷ suất BN có giải phẫu ĐD khôngthuận lợi cho việc đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi không nhiều. Hơnnữa, những viên sỏi ĐD đợc chỉ định thờng có KT không lớn ( TB : 11,70 4,39 mm so với 14,76 4,67 mm của sỏi BT ). 4.4.2. Kết quả tán sỏi theo gánh nặng sỏi và chỉ định4. 4.2.1. Kết quả theo kích thớc sỏi và chỉ địnhTỷ lệ hết sỏi ở 3 nhóm đợc phân loại theo KT có sự khác biệtmang ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Trong 4 TH phải chuyển ph-14ơng pháp điều trị trong điều tra và nghiên cứu của chúng tôi có 2 TH nằmtrong nhóm có KT sỏi > 20 mm. Đa số những tác giả đều cho rằng hiệu quả ESWL sẽ giảm khikích thớc sỏi tăng và điều đó đúng với mọi vị trí sỏi. Theo James. E. Lingeman ( 1996 ), sỏi có đờng kính 25 mm đợc xem là kíchthớc lý tởng để điều trị bằng ESWL. Tuy nhiên cũng theo chínhJames. E. Lingeman ( 2007 ), ESWL là sự lựa chọn tiên phong trongđiều trị sỏi thận có KT 20 mm. Hiện tại ở những nớc tăng trưởng, ESWL không còn giữ đợc vị trí duy nhất do có sự cạnh tranh đối đầu củacác phơng pháp điều trị khác nh : lấy sỏi qua da, tán ST nội soi NQngợc dòng bằng ống soi mềm với máy tán sỏi laser ( pulsed-dyelaser, holmium laser ). Các kỹ thuật này ngày càng đợc hoàn thiệnvà tỏ ra có u thế nhờ hiệu suất cao điều trị cao, BN không phải đếnbệnh viện nhiều lần ở Nước Ta, lấy sỏi qua da hiện tại cha thựcsự tăng trưởng, tán ST nội soi NQ ngợc dòng chỉ mới mở màn nênESWL vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong điều trị ST đơn thuần. 4.4.2. 2. Kết quả theo số lợng sỏi và chỉ địnhTỷ lệ hết sỏi của 3 nhóm đợc phân loại theo số lợng sỏi trongnghiên cứu của chúng tôi không có sự độc lạ mang ý nghĩathống kê ( p = 0,225 ). Abdel – Khalek M. ( 2004 ) nghiên cứu và điều tra nghiên cứu và phân tích những yếu tốảnh hởng tới hiệu quả ESWL đã đi đến Tóm lại : tuổi BN, kích thớc, vị trí, số lợng sỏi và đặc thù X quang hệ niệu có ảnh hởng đến kếtquả điều trị sỏi thận bằng phơng pháp ESWL và là những yếu tố giúptiên lợng tỷ suất thành công xuất sắc. Có thể trong nghiên cứu và điều tra của chúng tôichỉ có 10 TH có 3 viên sỏi nên cha thấy đợc sự ảnh hởng của số l-ợng sỏi tới tác dụng tán sỏi. 4.4.3. Kết quả theo mức độ cản quang của sỏi và chỉ địnhTỷ lệ hết sỏi giữa 3 nhóm đợc phân loại theo mức độ cảnquang của sỏi : 73,7 % với sỏi cản quang mạnh, 86,6 % với sỏi cảnquang TB và 93,9 % với sỏi cản quang kém. Sự độc lạ này có ý15nghĩa thống kê với p = 0,001. Cả 2 TH phải chuyển lấy sỏi qua datrong nghiên cứu và điều tra của chúng tôi đều là những TH sỏi cản quangmạnh, kích thớc > 20 mm, tán 2 – 3 lần không vỡ. 4.4.4. Kết quả theo tính năng thận, mức độ giãn của đài bể thậnvà chỉ địnhMức độ giãn của mạng lưới hệ thống đaì bể thận và công dụng thận đợctán sỏi có ảnh hởng tới sự đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi. Khi đài bểthận giãn nhiều, tính năng thận bị h hại nặng, sỏi hoàn toàn có thể vỡ dới sựtác động của sóng xung nhng những mảnh vỡ sau tán sỏi khó có khảnăng đợc đào thải ra ngoài. Chính vì thế, ESWL không có chỉ địnhtrong những TH này. Trong nhiên cứu của chúng tôi, TL hết sỏi trên những thậncó công dụng tốt là 86,1 % ; cao hơn trên những thận có chứcnăng TB ( 55,6 % ). Sự độc lạ có ý nghĩa thống kê với p = 0,01. TL hết sỏi cũng có sự độc lạ mang ý nghĩa thống kê ( p = 0,038 ) giữa nhóm thận không giãn ( 90,6 % ) hoặc giãn nhẹ ( 87,9 % ) so với nhóm thận giãn vừa ( 76 % ). 4.4.5. Kết quả theo tiền sử can thiệp ngoại khoa cùng bên tán sỏi56 TH có tiền sử can thiệp ngoại khoa cùng bên tán sỏi trongnghiên cứu của chúng tôi chỉ có 41 TH hết sỏi chiếm TL 73,2 %. Tỷ lệ hết sỏi ở những TH không có tiền sử can ngoại khoa cùngbên là : 87,4 % ( 304 / 348 TH ), cao hơn có ý nghĩa thống kê với p = 0,005. Kết quả tán sỏi thận ngoài khung hình thờng hạn chế hơn ởnhững BN có tiền sử can thiệp ngoại khoa hệ niệu cùng bên tán sỏido công dụng thận ở những TH này đã bị suy giảm, đài bể thận đãbị giãn hoặc biến dạng do những can thiệp trớc đó ảnh hởng tới khảnăng đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi. 4.4.6. Kết quả theo đặc thù giải phẫu đài dới và chỉ địnhNhiều khu công trình nghiên về sự ảnh hởng của đặc thù giảiphẫu đài dới tới tác dụng điều trị sỏi đài dới bằng phơng pháp ESWLđã đợc triển khai. Mỗi tác giả ghi nhận có sự ảnh hởng của một vàiyếu tố. 16T rong điều tra và nghiên cứu của chúng tôi, sự độc lạ về TL hết sỏigiữa những nhóm đợc phân loại theo số đo góc 1, góc 2, chiều dài đàidới, chiều cao bể thận đài dới, TL giữa chiều dài và chiều rộng cổĐD không có sự độc lạ mang ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, TLhết sỏi ở nhóm có chiều rộng cổ ĐD < 5 mm chỉ là 74,2 % so với89, 1 % ở nhóm có chiều rộng cổ ĐD 5 mm. Sự độc lạ mang ýnghĩa thống kê với p = 0,039. Nh vậy, khi cổ ĐD < 5 mm sẽ ảnh h-ởng tới năng lực đào thải mảnh vỡ sau tán sỏi. Kết quả nghiên cứucủa chúng tôi tương thích với nhận định và đánh giá của 1 số ít tác giả : Sabnis ( 1997 ), Gupta ( 2000 ), Tuckey ( 2000 ), Sumino ( 2002 ) và đây là cơsở để những nhà niệu khoa tìm hiểu thêm khi lựa chọn chỉ định trongđiều trị sỏi thận ĐD. 4.5. Biến chứng sau tán sỏi4. 5.1. Biến chứng chungTrong 512 lần tán sỏi trên 404 thận cho 390 BN, chúng tôighi nhận đợc 44 TH có BC chiếm tỷ suất 10,9 % gồm có : nhiễmkhuẩn huyết, đau nhiều vùng thận, sốt cao, đái máu lê dài, tắcniệu quản, nôn nhiều. - Mảnh sỏi vỡ sau ESWL không qua đợc niệu quản gây tắc làmột BC chiếm tỷ suất cao trong số những BC của ESWL. Trong nghiêncứu của chúng tôi có 31/404 TH ( 7,6 % ) bị tắc NQ do mảnh, 15 TH ( 48,4 % ) trong só này cần phải thực thi những TTBS ( soi đặt thôngJJ : 2 TH, tán sỏi niệu quản nội soi : 13 TH ), số còn lại đợc điều trịnội khoa bằng những thuốc giãn cơ trơn, lợi tiểu, chống phù nề đạt kếtquả tốt. - Chúng tôi gặp 1 TH bị sốc do nhiễm khuẩn huyết sauESWL. Bệnh nhân có ST 2 bên tái phát, đợc tán sỏi ĐD thận tráikích thớc 15 mm và nhập viện một ngày sau tán trong tình trạngđau nhiều vùng thận, sốt cao rét run, tiểu buốt, tiểu gắt, suy thận. Kết quả cấy nớc tiểu dơng tính với E. coli ( > 200000 khóm vikhuẩn / 1 ml ). Kết quả cấy máu ( 2 lần ) cũng cho tác dụng dơng tínhvới E. coli. Kết quả siêu âm và chụp hệ niệu không chuẩn bị sẵn sàng, hai17thận có sỏi và ứ nớc mức độ vừa, sỏi vụn gây tắc NQ trái chậu. Bệnh nhân đợc điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và xuất viện sau10 ngày điều trị. Nguy cơ nhiễm khuẩn huyết sẽ tăng trên những BN có kết quảcấy khuẩn niệu trớc ESWL dơng tính. Những chấn thơng trên thận, sự tổn thơng những mạch máu tương quan tới ESWL hoàn toàn có thể tạo điềukiện cho vi trùng từ nớc tiểu xâm nhập vào máu. Hơn nữa, sự tangiã của những viên sỏi nhiễm khuẩn sẽ giải phóng vi trùng vào n-ớc tiểu và hoàn toàn có thể đợc hấp thu vào máu. Mặc dù hiếm, tử trận donhiềm khuẩn huyết vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. 4.5.2. Biến chứng sau tán sỏi và kích thớc sỏi ban đầuTỷ lệ BC giữa những nhóm thận tán sỏi đợc phân loại theo KTsỏi có sự độc lạ mang ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Kích thớc sỏiTB trên nhóm BN có BC cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm BNkhông có BC với p < 0,01. Trong số 24 TH có sỏi > 20 mm có tới 15TH có BC chiếm tỷ suất 62,5 %, trong khi đó TL này là 1,2 % với sỏi10 mm và 12,7 % với sỏi KT từ 11 – 20 mm. Sỏi càng lớn, tỷ suất BCsau tán sỏi càng cao. Khaled Madbouly ( 2002 ) điều tra và nghiên cứu những yếu tố rủi ro tiềm ẩn tắcniệu quản do mảnh sau ESWL nhận thấy năng lực tắc NQ domảnh sỏi cao gấp 3,7 lần khi KT sỏi > 20 mm. Theo hầu hết những tácgiả, sỏi có KT lớn yên cầu phải tán nhiều lần, sử dụng số xungnhiều hơn và tạo nên nhiều mảnh vỡ nên BC sau tán sỏi thờng phứctạp và hay gặp hơn khi tán sỏi có KT nhỏ. 4.5.3. Biến chứng sau tán sỏi và 1 số ít yếu tố tương quan khácChúng tôi nhận thấy tỷ suất BC tăng lên theo số lần tán ( 7,8 % với những TH chỉ tán 1 lần ; 19,5 % với những TH phải tán 2 lần vàtỷ lệ này là 30,8 % với những TH phải tán 3 lần ; p = 0,001 ). Số xungsử dụng TB trên nhóm BN không có BC thấp hơn có ý nghĩa thống kêso với nhóm BN có biến chứng ( 2583,3 550,7 so với 2981,8467,7 ; p < 0,01. ). Seitz và tập sự ( 1991 ) nghiên cứu và điều tra những quả thận của 4 BNđợc điều trị với một máy tán sỏi phát sóng xung kiểu áp sứ điện đã18phát hiện những vị trí chảy máu trong nhu mô thận tại nơi tiếp giápgiữa vùng vỏ và vùng tuỷ, mức độ nặng tăng theo số lợng sóng xungsử dụng. Theo hầu hết những tác giả, số lợng sóng xung sử dụng càngnhiều, mức độ tổn thơng càng nặng. Kết luận1. Kết quả điều trị sỏi thận bằng phơng pháp tán sỏingoài cơ thể390 bệnh nhân với 404 thận có sỏi đợc điều trị tại bệnh việnBình Dân bằng phơng pháp tán sỏi ngoài khung hình trên máy HK - ESWL - V. từ 12/2005 đến 8/2007. Tổng cộng có 465 viên sỏi đợctán, kích thớc sỏi trung bình 12,56 4,82 mm. - Tỷ lệ hết sỏi sau 1 lần tán : 69,1 % ; sau 2 lần tán : 84,1 % ; sau 3 lần tán : 85,4 % ( sỏi bể thận : 86,2 % ; sỏi đài trên : 83,3 % ; sỏiđài giữa : 85,7 % ; sỏi đài dới : 84,8 % ). Các can thiệp bổ trợ baogồm : soi đặt thông JJ ( 0,5 % ) ; tán hoặc lôi sỏi nội soi niệu quản ng-ợc dòng ( 3,4 % ). Chỉ số hiệu suất cao Clayman : 54,7 % ; 4 trờng hợp ( 1 % ) phải chuyển phơng pháp điều trị ( mổ mở lấy sỏi : 2 trờng hợp ; lấy sỏi qua da : 2 trờng hợp ). - Tỷ lệ hết sỏi giảm khi kích thớc sỏi lớn ( 21 25 mm : 62,5 % ; 11 20 mm : 82,2 % ; 10 mm : 92,8 % ; p < 0,01 ) ; sỏi cảnquang mạnh ( 73,7 % so với 86,6 % và 93,9 % ở nhóm sỏi cản quangtrung bình hoặc kém ; p = 0,002 ) ; đài bể thận giãn vừa ( 76 % so với87, 9 % và 90,6 % ở nhóm đài bể thận giãn nhẹ hoặc bình thờng ; p = 0,038 ) ; tính năng bài tiết của thận giảm ( 55,6 % so với 86,1 % ; p = 0,01 ), bên thận tán sỏi có tiền sử can thiệp ngoại khoa ( 73,2 % sovới 87,4 % ; p = 0,005 ). - Tỷ lệ biến chứng chung sau tán sỏi : 10,9 % ( nhiễm khuẩnhuyết : 1 TH chiếm 0,2 %, tắc niệu quản do mảnh : 7,6 % ; sốt cao : 3,4 % ). Một số yếu tố làm tăng tỷ suất biến chứng sau tán : kích thớcsỏi > 20 mm ( 62,5 % so với 12,7 % và 1,2 % ở nhóm sỏi 11 2019 mm và 10 mm ; p < 0,01 ), tán nhiều lần ( 1 lần : 7,8 % ; 2 lần : 19,5 % ; 3 lần : 30,8 % ; p = 0,001 ), số xung sử dụng nhiều ( 2981,8467,7 ở nhóm có biến chứng so với 2583,3 550,7 ở nhóm khôngbiến chứng ; p < 0,01 ). 2. Chỉ định và kỹ thuật điều trị sỏi thận bằng phơng pháptán sỏi ngoài khung hình * Chỉ định : - Gánh nặng sỏi : kích thớc sỏi 20 mm ( tỷ suất hết sỏi : 86,8 % ) ; sỏi kích thớc 21 - 25 mm nên điều trị bằng những phơngpháp khác ( tỷ suất hết sỏi : 62,5 % ; tỷ suất biến chứng : 62,5 % ). Số lợngsỏi 3 viên và chỉ nằm ở 1 hoặc 2 vị trí trong đài bể thận. - Sỏi đài dới khi chỉ định cần xem xét những đặc thù giải phẫuđài dới. Khi chiều rộng cổ đài dới < 5 mm năng lực đào thải mảnhvỡ sau tán sẽ khó khăn vất vả ( 72,4 % hết sỏi so với 89,1 % khi cổ đài dới5 mm ; p = 0,039 ). - Chỉ định tán sỏi trên bệnh nhân có sỏi cản quang mạnh cầnthận trọng ( tỷ suất hết sỏi : 73,7 % so với 86,6 % và 93,9 % khi sỏi cảnquang trung bình và kém ; p = 0,002 ). * Chống chỉ định : - Chức năng thận bên có sỏi xấu. - Chít hẹp đờng niệu dới sỏi bẩm sinh hoặc mắc phải. - Bệnh nhân đang có nhiễm khuẩn đờng niệu cấp tính. - Bệnh nhân có rối loạn đông máu cha điều trị không thay đổi. - Phụ nữ có thai. - Bệnh nhân dị dạng cột sống hoặc quá béo tròn không định vịđợc sỏi. - Bệnh nhân cao huyết áp cha điều trị không thay đổi. * Kỹ thuật tán : - Bắt đầu tán ở cờng độ thấp ( 6 KV ), duy trì tán ở cờng độhiệu quả trung bình lần 1 : 8,19 0,32 KV, lần 2 : 8,22 0,31 KV, lần 3 : 8,29 0,22 KV. 20 - Tần số tán : 60 lần / phút, 90 lần / phút hoặc 120 lần / phút. Số sóng xung sử dụng trung bình cho 1 lần tán ở lần tán 1 : 2626,72 555,86 ; lần 2 : 2607,27 566,65 ; lần 3 : 2401,76540,84. Có sự tơng quan giữa kích thớc sỏi và thời hạn tán ( r = 0,229 ), số xung sử dụng ( r = 0,434 ). Định vị lại sỏi sau 400 - 500 xung hoặc khi nhận thấy bệnh nhân di dời. - Những trờng hợp só sỏi cản quang mạnh thờng phải duy trìtán ở cờng độ cao cao hơn ( 8,59 0,26 KV so với 8,17 0,22 KVvà 7,87 0,28 KV ; p < 0,01 ), số xung sử dụng nhiều hơn ( 2785,49439,63 so với 2624,80 570,49 và 2451,56 570,32 ; p = 0,002 ) so với những trờng hợp có sỏi cản quang trung bình hoặc kém. 21

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *