Ssrs Là Gì – Giới Thiệu Về Sql Server Reporting Services

vnggroup.com.vn » Cơ sở dữ liệu » Kho dữ liệu » Xây dựng báo cáo với dịch vụ Reporting Services trong SQL Server
*
*
Trong công nghệ Kho dữliệu, kỹ thuật xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) được sử dụng để tổ chức quảnlý và khai thác dữ liệu trong kho dữ liệu; công cụ BIDS cung cấp dịch vụ Analysis Service để triển khai quytrình OLAP và phân tích dữ liệu trong kho. Quy trình này được trình bày ở phần Giớithiệu kỹ thuật xử lý phân tích trực tuyến với SQL Server. Dựa vào kết quả phân tích đó, ta có thể xây dựngnên các loại báo cáo phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.Bạn đang xem: Ssrs là gìvnggroup.com.vn » Cơ sở tài liệu » Kho dữ liệu » Xây dựng báo cáo giải trình với dịch vụ Reporting Services trong SQL ServerTrong công nghệ tiên tiến Kho dữliệu, kỹ thuật giải quyết và xử lý nghiên cứu và phân tích trực tuyến ( OLAP ) được sử dụng để tổ chức triển khai quảnlý và khai thác tài liệu trong kho tài liệu ; công cụcung cấp dịch vụđể tiến hành quytrình OLAP và nghiên cứu và phân tích tài liệu trong kho. Quy trình này được trình diễn ở phần. Dựa vào hiệu quả nghiên cứu và phân tích đó, ta hoàn toàn có thể xây dựngnên những loại báo cáo giải trình ship hàng cho nhu yếu quản trị của doanh nghiệp. Bạn đang xem : Ssrs là gì

Bài viết này giới thiệu dịch vụ SQL Server Reporting Service (SSRS) dùngđể tạo các báo cáo và quản lý các báo cáo thông qua nền tảng web và trình bàyquy trình triển khai xây dựng báo cáo trên BIDSphiên bản 2005.

SQL Server Reporting Servicecho phép xây dựng các loại báo cáo dưới dạng bảng tham chiếu chéo và dạng biểuđồ từ các thao tác phân tích dữ liệu một cách thuận tiện và chính xác. Các báocáo trực quan về dữ liệu là một công cụ rất hữu ích cho các nhà quản lý trongviệc ra quyết định và điều hành doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Ssrs là gì

SSRSsử dụng ngôn ngữ định nghĩa báo cáo (RDL) và ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML.Công cụ soạn thảo báo cáo được tích hợp trên công cụ BIDS dựa trên bộ Visualstudio. Người dùng có thể soạn thảo các báo cáo một cách dễ dàng trên nền tảngđồ họa, sau khi báo cáo được tạo có thể trích xuất ra nhiều định dạng khác nhaunhư : Excel, PDF, CSV, XML, TIFF hay dưới dạng văn bản web. Các bạn có thể tìmhiểu thêm một số thông tin về Reporting Service tại đây.

Quytrình xây dựng báo cáo :

*
Lưuý : Dịch Vụ Thương Mại Reporting Service không được mặc định setup khi bạn cài SQL Server2005 phiên bản Developer hay Enterprise. Để có SSRS, bạn phải setup dịch vụnày sau khi cài SQL Server. Thực hiện theo đây để thiết lập SSRS 2005 .

Các bước thực hiện xây dựng báo cáo

1. Cấu hình Report Server : Để sử dụng được SSRS để xây dựng cácbáo cáo thì bạn phải cấu hình các dịch vụ ReportServer bằng công cụ ReportingServices Configuration Manager. Công cụ này có trong bộ Configuration Tools khi bạn cài đặt SQLServer 2005.
*
Để sử dụng được SSRS để kiến thiết xây dựng cácbáo cáo thì bạn phải thông số kỹ thuật những dịch vụ ReportServer bằng công cụ ReportingServices Configuration Manager. Công cụ này có trong bộkhi bạn setup SQLServer 2005 .Các bước thông số kỹ thuật Reporting Serviceđược hướng dẫn đơn cử ở đây .

2. Kết nối nguồn dữ liệu :

– Mở SQL Server Business IntelligenceStudio lên tạo một dự án Bất Động Sản mới, chọn kiểu là Report Server Project .- Trong khung Solution Explorer click chuột phải lên Shared data Sources chọn new. Trong khung hiện ra chọn kiểu kết nốilà SQL Server Analysis Service.
*
-Chọn Edit và nhập vào server name và chọn đến khối chứa dữ liệu đã tạo ởdự án Analysis Service. Sau đó bấm OK.

Xem thêm:

– Trong khungclick chuột phải lênchọn new. Trong khung hiện ra chọn kiểu kết nốilà-Chọnvà nhập vào server name và chọn đến khối chứa tài liệu đã tạo ởdự án Analysis Service. Sau đó bấm OK.Xem thêm : Tỷ Giá Eth Hôm Nay – Giá Ethereum ( Eth ) Hôm Nay 15/08

a.Truy vấn báo cáo

-Nháy chuột phải vào Reports trong khung SolutionExplorer chọn New Report.

– Trong màn hình hiển thị thuật sĩ hiện ra chọndatasource đã tạo và click next .

Ở đây có 2 cách tạo truy vấn : bằng đồ họa hoặc bằngdòng lệnh. Ta có thể sử dụng ngôn ngữ MDX(Multi Dimensional eXpression) để xây dựng các truy vấn hoặc sử dụng mànhình thiết lập các điều kiện truy vấn như sau :

-Ta chọn các cột tương ứng và truy vấn dữliệu. Chọn các biến của truy vấn là tham số cho báo cáo. Chọn OK.- Ta chọn những cột tương ứng và truy vấn dữliệu. Chọn những biến của truy vấn là tham số cho báo cáo giải trình. Chọn OK .

b.Thiết kế báo cáo

-Tại màn hình tiếp theo ta bấm Next và tạikhung Select The Reports Type chọnkiểu Matrix.

– Khung tiếp theo hiện ra chọn các giá trịsẽ được hiển thị trên các cột và trên các hàng và trên các ô dữ liệu của bảng,trong vd này ta chọn các hàng là các Airport_name và các cột là Class (hạng vé)và và các ô dữ liệu là các số lượng hành khách được tổng hợp theo các tiêu chítrên.- Khung tiếp theo hiện ra chọn những giá trịsẽ được hiển thị trên những cột và trên những hàng và trên những ô tài liệu của bảng, trong vd này ta chọn những hàng là những Airport_name và những cột là Class ( hạng vé ) và và những ô tài liệu là những số lượng hành khách được tổng hợp theo những tiêu chítrên. Để chèn biểu đồ ta chọn Chart trong thanh công cụ Toolbox. Chuyển sang tab Dataset và kéo trường dữ liệu vào các chiều của biểu đồ Có thể thay đổi kiểu biểu đồ bằng cách nháy chuột phải vào biểu đồ và chọn charttype, trong menu xổ ra có các kiểu biểu đồ cho người dùng chọn. Để thay đổi các thuộc tính của biểu đồ ta nháy chuột phải vào biểu đồ và chọn property. Ở đây có thể tùy chỉnh các thuộc tính của biểu đồ.

Xem thêm:

Để chèn biểu đồ ta chọntrong thanh công cụChuyển sang tabvà kéo trường tài liệu vào những chiều của biểu đồ Có thể đổi khác kiểu biểu đồ bằng cách nháy chuột phải vào biểu đồ và chọn, trong menu xổ ra có những kiểu biểu đồ cho người dùng chọn. Để đổi khác những thuộc tính của biểu đồ ta nháy chuột phải vào biểu đồ và chọn property. Ở đây hoàn toàn có thể tùy chỉnh những thuộc tính của biểu đồ. Xem thêm : Tải Smart Defrag 4 Là Gì ? Cập Nhật Các Phần Mềm Smart Defrag Mới Nhất

c.Thực thi báo cáo (deploy)

– Sau khi thiết kế báo cáo xong ta nháy phải chuộtlên tên dự án trong khung SolutionExplorer và chọn properties. Ở khung hiện ra chọn targetServerUrl đánh địa chỉ nơi chứa dữliệu các báo cáo trên webserver. Ở đây địa chỉ đích được cấu hình ở ReportServer là : http://localhost/reportserver.

– Sau khi thiết kế báo cáo xong ta nháy phải chuộtlên tên dự án trong khungvà chọn. Ở khung hiện ra chọnđánh địa chỉ nơi chứa dữliệu các báo cáo trên webserver. Ở đây địa chỉ đích được cấu hình ở ReportServer là

4.Truy xuất báo cáo :

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.