similarities tiếng Anh là gì?

similarities tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng similarities trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ similarities tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm similarities tiếng Anh
similarities
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ similarities

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: similarities tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

similarities tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ similarities trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ similarities tiếng Anh nghĩa là gì.

similarity /,simi’læriti/

* danh từ
– sự giống nhau, sự tương tự
– điểm giống nhau, điểm tương tự, nét giống nhau, nét tương tự
– (toán học) sự đồng dạng

similarity
– sự đồng dạng

Thuật ngữ liên quan tới similarities

Tóm lại nội dung ý nghĩa của similarities trong tiếng Anh

similarities có nghĩa là: similarity /,simi’læriti/* danh từ- sự giống nhau, sự tương tự- điểm giống nhau, điểm tương tự, nét giống nhau, nét tương tự- (toán học) sự đồng dạngsimilarity- sự đồng dạng

Đây là cách dùng similarities tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ similarities tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

similarity / tiếng Anh là gì?
simi’læriti/* danh từ- sự giống nhau tiếng Anh là gì?
sự tương tự- điểm giống nhau tiếng Anh là gì?
điểm tương tự tiếng Anh là gì?
nét giống nhau tiếng Anh là gì?
nét tương tự- (toán học) sự đồng dạngsimilarity- sự đồng dạng

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *