shoot up – phép tịnh tiến thành Tiếng Việt, ví dụ | Glosbe

And as soon as people heard about the punishment issue going on, cooperation shoots up.

Và ngay khi nghe về chuyện phạt sự hợp tác tăng lên .

ted2019

Somebody comes into your house and shoots up your husband and they’re still out there.

Có kẻ vào nhà bắn chồng anh và chúng vẫn đâu đó ngoài kia .

OpenSubtitles2018.v3

Concentrate the shooting up there so they will come down.

Hãy tập trung chuyên sâu hỏa tiễn phía trên để dồn bọn chúng xuống phía dưới .

OpenSubtitles2018.v3

This how you’d react if I told you he shoved bamboo shoots up my fingernails?

Em sẽ phản ứng thế nào nếu ông ấy gắn những cái ống tre lên móng tay của em ?

OpenSubtitles2018.v3

What did you think, it was just gonna shoot up in perpetuity?

Mẹ nghĩ là giá cứ vọt lên mãi à ?

OpenSubtitles2018.v3

Anybody wanna do some shooting up here?

Ai muốn lên đây bắn nào ?

OpenSubtitles2018.v3

He’s still shooting up in the air right now.

Hắn vẫn hiện đang bắn chỉ thiên .

OpenSubtitles2018.v3

I saw a woman shooting up at the bus stop.

Tôi đã thấy một mẹ chích thuốc ở bến xe buýt .

OpenSubtitles2018.v3

Within a couple days, he sees production numbers shoot up from 10,000 bottles a day to 15,000 .

Nội chỉ vài ngày, ông thấy sản lượng tăng vọt từ 10 000 chai lên đến 15000 chai một ngày .

EVBNews

The last glimpse of sunset, a green flash shoots up into the sky.

Trong khoảng thời gian ngắn ở đầu cuối của hoàng hôn, một tia chớp xanh phóng lên khung trời .

OpenSubtitles2018.v3

An armed gunman. Is shooting up stagg industries.

một tên tội phạm có vũ trang … đang nổ súng ở công ty Stagg .

OpenSubtitles2018.v3

Till his outfit comes back and shoots up the town?

Cho tới khi băng của hắn quay lại và bắn nát thị xã hay sao ?

OpenSubtitles2018.v3

Even after he started shooting up in our bathroom every morning.

Thậm chí sau khi ông ấy khởi đầu làm loạn lên trong phòng tắm mỗi sáng .

OpenSubtitles2018.v3

There’s no difference between you and a guy who shoots up a school yard.

Mày và cái thằng quái đản ở trường học chả có gì khác nhau cả .

OpenSubtitles2018.v3

Dirty bombs, bad guys shooting up the place with AKs.

Bom bẩn, người xấu bắn phá khắp nơi với mấy khẩu AKs .

OpenSubtitles2018.v3

He’s still shooting up in the air right now.

Hắn hiện đang bắn lên trời .

OpenSubtitles2018.v3

We’d lose a shoot up.

Không thể bắn nhau với bọn bảo vệ được .

OpenSubtitles2018.v3

I saw her shooting up Zombrex.

Tôi vừa thấy cô ấy tiêm Zombrex .

OpenSubtitles2018.v3

It shoots up and it keeps going up.

Nó tăng vọt lên và liên tục tăng lên .

ted2019

Shaw’s goons showed up and started shooting up the place.

Người của Shaw Open và bắn tan tành chổ đó .

OpenSubtitles2018.v3

Instead, you shoot up a mall full of civilians like it’s a damn video game.

Vậy mà cậu nổ súng ở nhà hàng siêu thị đông người như đang chơi game vậy .

OpenSubtitles2018.v3

Shoot up, whatever you call it.

Hút hít, hay gọi là gì đi nữa .

OpenSubtitles2018.v3

We’ve got witnesses that say you and your brother were shooting up the streets in Brighton Beach.

Chúng tôi đã có một nhân chứng nói rằng Anh và em trai nổ súng trên đường phố ở Brighton Beach .

OpenSubtitles2018.v3

They know when they’re shooting up.

Họ biết khi nào họ đang chích .

ted2019

You think you can save us all by shooting up?

Anh nghĩ anh hoàn toàn có thể cứu chúng tôi bằng cách tiêm thuốc ?

OpenSubtitles2018.v3

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *