Thiên lệch trong chọn mẫu (Sample Selection Bias) là gì? Đặc điểm

Thiên lệch trong chọn mẫu ( tiếng Anh : Sample Selection Bias ) là một dạng thiên lệch tạo ra bởi việc chọn tài liệu không ngẫu nhiên để nghiên cứu và phân tích thống kê .Thiên lệch trong chọn mẫu (Sample Selection Bias) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.( Ảnh minh họa : Researchgate )

Thiên lệch trong chọn mẫu

Khái niệm

Thiên lệch trong chọn mẫu trong tiếng Anh là Sample Selection Bias hay Sampling Bias.

Thiên lệch trong chọn mẫu là một dạng thiên lệch tạo ra bởi việc chọn dữ liệu không ngẫu nhiên để phân tích thống kê.

Sự thiên lệch sống sót do lỗ hổng trong qui trình chọn mẫu, trong đó một tập hợp con của tài liệu bị loại trừ vì sự qui đồng một cách có mạng lưới hệ thống .Việc loại trừ tập hợp con hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến ý nghĩa thống kê của thử nghiệm hoặc tạo ra tác dụng bị bóp méo .

Đặc điểm của Thiên lệch trong chọn mẫu

Thiên lệch sống sót (Survivorship bias) là một dạng thiên lệch phổ biến của thiên lệch lựa chọn mẫu.

Ví dụ, khi kiểm tra lại một kế hoạch góp vốn đầu tư vào một nhóm CP lớn, hoàn toàn có thể thuận tiện để tìm được tài liệu đại diện thay mặt cho hàng loạt mẫu .Nếu dự tính kiểm nghiệm kế hoạch tài liệu sàn chứng khoán trong hàng loạt 15 năm, thì những nhà nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể có khuynh hướng tìm kiếm những CP có thông tin vừa đủ cho hàng loạt thời hạn 15 năm .Tuy nhiên, việc vô hiệu một CP ngừng thanh toán giao dịch hoặc sớm rời khỏi thị trường sẽ tạo ra sự thiên lệch trong chọn mẫu tài liệu. Chỉ gồm có những CP sống sót trong quy trình tiến độ 15 năm, nên tác dụng ở đầu cuối sẽ bị sai sót và có lỗ hổng, vì những CP đó hoạt động giải trí đủ tốt để liên tục sống sót trên thị trường .

Các chỉ số hiệu suất của quĩ phòng hộ là một ví dụ của thiên lệch trong chọn mẫu về thiên lệch kẻ sống sót.

Xem thêm: Saigon card là gì

Các quĩ phòng hộ không còn sống sót nữa đã ngừng báo cáo giải trình hiệu suất góp vốn đầu tư của họ cho những nhà tổng hợp chỉ số, hiệu quả là những chỉ số tự nhiên lại nghiêng về những quĩ và kế hoạch còn sống sót khác. Đây hoàn toàn có thể là một yếu tố tương quan đến thiên lệch trong chọn mẫu, trở thành yếu tố cho dịch vụ báo cáo giải trình quĩ tương hỗ .

Các nhà phân tích có thể điều chỉnh để tính đến và cân nhắc những thiên lệch này, nhưng cũng có thể tạo ra các thiên lệch mới trong quá trình phân tích.

(Theo Investopedia)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *