Ngân hàng tiết kiệm (Savings bank) là gì?

Ngân hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí ( tiếng Anh : Savings bank ) là ngân hàng nhà nước được xây dựng với mục tiêu kêu gọi những khoản tiền tiết kiệm chi phí của cá thể trong xã hội .Chưa có tênHình minh họa ( Nguồn : The Savings Bank Ohio )

Ngân hàng tiết kiệm (Savings bank)

Ngân hàng tiết kiệm – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Savings bank.

Ngân hàng tiết kiệm là ngân hàng được thành lập với mục đích huy động các khoản tiền tiết kiệm của cá nhân trong xã hội. Chủ nhân của các ngân hàng tiết kiệm cũng chính là những người gửi tiền tiết kiệm. (Theo Giáo trình Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê)

Khởi đầu có một nhóm người đứng ra khởi xướng xây dựng ngân hàng nhà nước. Sau khi tạm đủ số người hưởng ứng, họ họp đại hội cổ đông, soạn thảo ra điều lệ hoạt động giải trí và xin giấy phép xây dựng. Những cổ đông này hầu hết là người bỏ những khoản tiền tiết kiệm chi phí tiên phong vào để tạo thành vốn hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước .Kể từ đó về sau, mỗi khi có thêm khoản tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí mới, họ lại liên tục gửi vào ngân hàng nhà nước và khi cần có tiền để kinh doanh thương mại hoặc tiêu dùng, họ lại đi vay từ chính ngân hàng nhà nước đó. Có một điều cần chú ý quan tâm là ngân hàng không lan rộng ra thêm cổ đông, do đó những người tham gia gửi tiền tiết kiệm chi phí sau này sẽ là người mua chứ không phải là gia chủ .Hàng năm cống phẩm của ngân hàng nhà nước nếu không nhập vào gia tài của ngân hàng nhà nước thì sẽ được chia cho những người gửi tiết kiệm chi phí và sáng lập ra ngân hàng nhà nước .

Đặc điểm của ngân hàng tiết kiệm

Phương thức hoạt động

Phương thức hoạt động của ngân hàng tiết kiệm mang tính tương trợ là chủ yếu, chứ không như ngân hàng thương mại là nhằm mục đích kinh doanh là chính.

Vốn hoạt động

Vốn hoạt động chủ yếu của ngân hàng tiết kiệm là từ tiền gửi tiết kiệm của dân chúng hoặc là vốn đóng góp của các nhà hảo tâm với tính chất hỗ trợ người ngheo là chính hơn là đóng góp để kiếm lời.

Vốn huy động

Loại ngân hàng nhà nước này không phát hành những công cụ nợ để vay vốn của công chúng và cũng phần đông không vay của những tổ chức triển khai quốc tế hay Ngân hàng Trung ương, trừ trường hợp đặc biệt quan trọng thiếu tiền mặt .

Hoạt động cho vay

Do tính chất đặc biệt của vốn huy động, các ngân hàng tiết kiệm cho vay rất thận trọng. Tiêu chuẩn hàng đầu trong vấn đề cho vay là sự an toàn. Tiêu chuẩn hàng đầu trong vấn đề cho vay chủ yếu là các khoản vay cầm cố, thế chấp bằng nhà cửa, tài sản hoặc chứng khoán.

Tiếp đó là đầu tư vào chứng khoán hoặc cho các ngân hàng thương mại khác vay. Nhìn chung những người được vay tiền tại các ngân hàng nàu cũng chính là những người đã gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Lãi suất cho vay thường là rất thấp vì nó mang tính chất tương trợ nhiều hơn là kinh doanh.

Thực trạng Ngân hàng tiết kiệm hiện nay

Ở Mỹ ngân hàng tiết kiệm tồn tại dưới hình thức các ngân hàng tiết kiệm tương trợ (Mutual savings bank). Các ngân hàng tiết kiệm tương trợ này thu hút tiền vốn bằng cách nhận tiền gửi và dùng chúng trước hết để cho vay thế chấp. Những người gửi tiền đồng thời là chủ sở hữu của các ngân hàng này.

Trước năm 1980, những ngân hàng nhà nước này bị hạn chế ở những khoản cho vay , nhưng ngày này họ đã được phép phát hành những thông tin tài khoản tiền gửi hoàn toàn có thể phát séc dưới dạng những thông tin tài khoản NOW hay Super NOW và thực thi những khoản cho vay khác ngoài cho vay như cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất nông nghiệp, cũng như cung ứng những dịch vụ như tín thác, phát hành thẻ tín dụng thanh toán .

Ở Việt Nam không có ngân hàng tiết kiệm riêng biệt, hầu như tất cả các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đều có bộ phận quĩ tiết kiệm để huy động vốn nhàn rỗi trong cư dân nhằm hình thành nguồn vốn chung của ngân hàng thương mại. (Theo Giáo trình Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.