Save Beneficiary là gì

Trong kinh tế tài chính, người thụ hưởng ( tiếng Anh : Beneficiary ) là người đủ điều kiện kèm theo nhận những khoản phân phối từ sự ủy thác, ý nguyện hoặc chủ trương bảo hiểm nhân thọ .Nội dung chính

  • Người thụ hưởng
  • Đặc điểm của Người thụ hưởng
  • Các trường hợp xảy ra với Người thụ hưởng
  • 13-09-2019Thu nhập chịu thuế (Taxable income) là gì? Cách xác định thu nhập chịu thuế
  • 24-02-2020Niên kim trả sau (Annuity in Arrears) là gì? Cách thức hoạt động của Niên kim trả sau
  • 08-11-2019Hợp đồng bảo hiểm niên kim (Annuity Contract) là gì?

Save Beneficiary là gì( Ảnh minh họa : Mawer )

Người thụ hưởng

Khái niệm

Bạn đang đọc: Save Beneficiary là gì

Người thụ hưởng trong tiếng Anh là Beneficiary.

Trong tài chính, người thụ hưởng là người đủ điều kiện nhận các khoản phân phối từ sự ủy thác, ý nguyện hoặc chính sách bảo hiểm nhân thọ.

Người thụ hưởng được nêu tên đơn cử trong những tài liệu tương quan hoặc đã cung ứng những qui định trong luật để nhận những khoản phân phối này .

Đặc điểm của Người thụ hưởng

Thông thường, người thụ hưởng của một ủy thác, ý nguyện hoặc chính sách bảo hiểm nhân thọ có thể là bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào,

Cá nhân phân phối những quĩ, hoặc nhà hảo tâm hoàn toàn có thể đưa ra những qui định khác nhau về việc giải ngân cho vay, ví dụ điển hình như người thụ hưởng phải đạt được một độ tuổi nhất định hoặc đã kết hôn .Người thụ hưởng hoàn toàn có thể bị đánh thuế. Ví dụ, trong khi tiền vốn gốc của chủ trương bảo hiểm nhân thọ không bị đánh thuế nhưng tiền lãi tích góp thì bị đánh thuế .

Các trường hợp xảy ra với Người thụ hưởng

Người thụ hưởng đủ điều kiện

Các kế hoạch hưu trí đủ tiêu chuẩn, như 401(k) hoặc IRA, cho phép người chuyển nhượng chỉ định người thụ hưởng là ai.

Sau khi người chuyển nhượng ủy quyền qua đời, một người thụ hưởng vợ / chồng hoàn toàn có thể chuyển số tiền thu được vào thông tin tài khoản hưu trí cá thể ( IRA ) của mình .Đạo luật AN NINH của Mỹ qui định rằng một người thụ hưởng thông tin tài khoản hưu trí phải triển khai tổng thể những phân phối trong vòng 10 năm .Trong trường hợp người thụ hưởng được nhận di sản hay ủy thác, những qui tắc phân phối bị hạn chế do phải được thực thi thủ tục xác nhận di chúc .

Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Tiền bảo hiểm nhân thọ được miễn thuế cho người thụ hưởng và không được tính vào tổng thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, bất kì khoản lãi hay tích lũy từ bảo hiểm đều chịu thuế và được tính thuế theo luật.

Người thụ hưởng không đủ tiêu chuẩn nhận niên kim

Các niên kim không đủ tiêu chuẩn được coi là phương tiện đầu tư hoãn thuế nhưng vẫn cho phép các chủ sở hữu chỉ định người thụ hưởng.

Không giống như bảo hiểm nhân thọ, trợ cấp tử vong từ niên kim được đánh thuế như thu nhập thông thường đối với bất kì khoản lãi thu được từ số tiền đầu tư ban đầu.

Ví dụ : nếu chủ sở hữu tài khoản khởi đầu đã mua một niên kim với giá 100.000 USD và sau đó qua đời khi niên kim lúc này trị giá 150.000 USD, khoản lãi 50.000 USD sẽ bị đánh thuế thu nhập thường thì cho người thụ hưởng .

(Theo Investopedia)

Save Beneficiary là gìBảo hiểm nhân thọ ( Life Insurance ) là gì ? Các mẫu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 10-02-2020 Tài khoản hưu trí cá thể ( Individual Retirement Account – IRA ) là gì ?

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *