Dịch vụ Luật sư giải quyết thi hành án dân sự – Luật Long Phan

Thi hành án dân sự là hoạt động nhằm mục đích đưa phán quyết của Tòa án đi vào thực tiễn đời sống. Tuy nhiên, thủ tục này rất phức tạp và có khả năng kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Do đó, Dịch vụ Luật sư giải quyết thi hành án được ra đời nhằm giúp khách hàng giải quyết những khó khăn này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc một số chỉ dẫn pháp lý về thủ tục luật định và những công việc Luật sư phải làm để hiểu rõ hơn về dịch vụ pháp lý này nhé.

Dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án 

Dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án 

>>>Xem thêm:Quy Định Tự Thỏa Thuận Thi Hành Án

Trình tự thủ tục thi hành một bản án / quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp luật

Yêu cầu thi hành án

Căn cứ theo lao lý tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ trợ năm năm trước ( Luật THADS ) thì trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền nhu yếu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định hành động thi hành án. Thời hạn này cũng chính là thời hiệu nhu yếu thi hành án .
Ngoài ra, trường hợp người nhu yếu thi hành án chứng tỏ được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không hề nhu yếu thi hành án đúng thời hạn thì thời hạn có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu nhu yếu thi hành án .
Theo pháp luật tại Điều 31 Luật THADS thì đương sự tự mình hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nhu yếu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình diễn bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Ngày nhu yếu thi hành án được tính từ ngày người nhu yếu nộp đơn hoặc trình diễn trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi .
Đơn nhu yếu thi hành án phải có những nội dung sau đây :

 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Bên cạnh đó, người nhu yếu phải nộp bản án, quyết định hành động, tài liệu khác có tương quan để chứng tỏ quyền nhu yếu thi hành án và những tiêu chuẩn khác tùy vào những trường hợp đơn cử .

Hiện nay, người yêu cầu thi hành án thực hiện soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án theo mẫu số D04-THADS đơn yêu cầu thi hành án dân sự được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành. 

Quyết định thi hành án

Ban hành quyết định hành động thi hành án

Căn cứ Điều 36 Luật THADS thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hành động thi hành án khi có nhu yếu thi hành án. Thời hạn ra quyết định hành động thi hành án theo nhu yếu là 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu thi hành án .
Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cũng có thẩm quyền dữ thế chủ động ra quyết định hành động thi hành án mà không cần đợi có nhu yếu thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức triển khai thi hành so với phần bản án, quyết định hành động sau :

 • Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;
 • Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;
 • Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;
 • Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;
 • Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Đối với quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời thì phải ra ngay quyết định hành động thi hành án. Đối với quyết định hành động của Tòa án xử lý phá sản thì phải ra quyết định hành động thi hành án trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được quyết định hành động. Những trường hợp còn lại thì trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hành động, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định hành động thi hành án .
Quyết định thi hành án phải có khá đầy đủ những nội dung sau đây :

 • Ghi rõ họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;
 • Số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định;
 • Tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành;
 • Phần nghĩa vụ phải thi hành án;
 • Thời hạn tự nguyện thi hành án.

Tống đạt quyết định hành động Thi hành án

Theo pháp luật tại Điều 38 Luật THADS, sau khi ra quyết định hành động thi hành án thì cơ quan thi hành án gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày thao tác. Đối với quyết định hành động cưỡng chế thi hành án, ngoài Viện kiểm sát thì cơ quan thi hành án phải gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ( sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã ) hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đến việc triển khai quyết định hành động cưỡng chế thi hành án .
Cùng với việc gửi quyết định hành động thi hành án cho Viện kiểm sát cùng cấp thì cơ quan thi hành án phải thông tin cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan để họ triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm .

Yêu cầu người phải THA chấp hành quyết định hành động thi hành án

Ngoài quyết định hành động thi hành án thì cơ quan thi hành án phải thông tin cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan để họ triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo nội dung của văn bản đó như giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có tương quan đến việc thi hành án theo pháp luật tại Điều 39 Luật THADS
Trong trường hợp cần ngăn ngừa đương sự tẩu tán, hủy hoại gia tài, trốn tránh việc thi hành án thì việc thông tin này phải được thực thi trong thời hạn 03 ngày thao tác. Việc thông tin được thực thi theo những hình thức sau đây :

 • Niêm yết công khai: thường được áp dụng khi người phải thi hành án không có nơi cư trú rõ ràng, cơ quan thi hành án sẽ gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng để thực hiện niêm yết (Điều 42 Luật THADS)
 • Thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng: thường được áp dụng khi cá nhân, tổ chức, cơ quan là đương sự có yêu cầu. Việc thông báo được thực hiện trên báo ngày, đài phát thanh, đài truyền hình được thành lập hợp pháp tại Việt Nam (Điều 43 Luật THADS)
 • Thông báo trực tiếp bằng văn bản: đây là hình thức thông báo được áp dụng nhiều nhất. Văn bản thông báo phải gửi trực tiếp cho cá nhân (phải có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận), cho cơ quan, tổ chức (phải có chữ ký nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc người có trách nhiệm nhận văn bản) (Điều 40,41 Luật THADS)

Xác minh điều kiện kèm theo thi hành án

Việc xác định điều kiện kèm theo thi hành án được lao lý đơn cử tại Điều 44 Luật THADS, đơn cử như sau :
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh ; trường hợp thi hành quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung ứng rất đầy đủ thông tin về gia tài, thu nhập, điều kiện kèm theo thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc kê khai của mình .
Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện kèm theo thi hành án thì tối thiểu 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác định điều kiện kèm theo thi hành án. Sau hai lần xác định mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện kèm theo thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông tin bằng văn bản cho người được thi hành án về tác dụng xác định. Việc xác định lại được thực thi khi có thông tin mới về điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án .
Khi xác định điều kiện kèm theo thi hành án, Chấp hành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

 • Xuất trình thẻ Chấp hành viên;
 • Xác minh cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án; đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn phải xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó;
 • Trường hợp xác minh bằng văn bản thì văn bản yêu cầu xác minh phải nêu rõ nội dung xác minh và các thông tin cần thiết khác;
 • Trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án;
 • Yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh trong trường hợp cần thiết;
 • Lập biên bản thể hiện đầy đủ kết quả xác minh có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh.

Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác xác định điều kiện kèm theo thi hành án, cung ứng thông tin về gia tài, thu nhập, điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự .
Tuy nhiên cần chú ý quan tâm trường hợp người được thi hành án, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể không cung ứng hoặc cung ứng thông tin sai thực sự về điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật, thanh toán giao dịch những ngân sách phát sinh, trường hợp gây ra thiệt hại thì phải bồi thường .

Việc cưỡng chế thi hành án dân sự phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Việc cưỡng chế thi hành án dân sự phải bảo vệ đúng lao lý của pháp luật

Cưỡng chế thi hành án

Hết thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định hành động thi hành án hoặc được thông tin hợp lệ quyết định hành động thi hành án mà người phải thi hành án có điều kiện kèm theo thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế theo lao lý tại Điều 46 Luật THADS
Căn cứ lao lý tại Điều 71 Luật THADS thì có những giải pháp cưỡng chế thi hành án như sau :

 • Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.
 • Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
 • Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.
 • Khai thác tài sản của người phải thi hành án.
 • Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.
 • Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Trong trường hợp cần kêu gọi lực lượng, Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án có những nội dung chính theo Điều 72 Luật THADS sau đây :

 • Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế;
 • Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng;
 • Thời gian, địa điểm cưỡng chế;
 • Phương án tiến hành cưỡng chế;
 • Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế;
 • Dự trù chi phí cưỡng chế.

Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức triển khai cưỡng chế và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai theo kế hoạch, nhu yếu của Chấp hành viên .
Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được kế hoạch cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cơ quan Công an có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng kế hoạch và lập giải pháp bảo vệ cưỡng chế. Cơ quan Công an có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp lực lượng, phương tiện đi lại thiết yếu để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn ngừa, giải quyết và xử lý hành vi tẩu tán gia tài, cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có tín hiệu phạm tội .

Kê biên gia tài để thi hành án

Tài sản không được kê biên .

Căn cứ Điều 87 Luật THADS thì những tài sản sau đây không được kê biên

Một là, gia tài bị cấm lưu thông theo lao lý của pháp luật ; gia tài ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh, quyền lợi công cộng ; gia tài do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức triển khai .
Hai là, gia tài sau đây của người phải thi hành án là cá thể :

 • Số lương thực đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người phải thi hành án và gia đình trong thời gian chưa có thu nhập, thu hoạch mới;
 • Số thuốc cần dùng để phòng, chữa bệnh của người phải thi hành án và gia đình;
 • Vật dụng cần thiết của người tàn tật, vật dụng dùng để chăm sóc người ốm;
 • Đồ dùng thờ cúng thông thường theo tập quán ở địa phương;
 • đ) Công cụ lao động cần thiết, có giá trị không lớn được dùng làm phương tiện sinh sống chủ yếu hoặc duy nhất của người phải thi hành án và gia đình;
 • Đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho người phải thi hành án và gia đình.

Ba là, gia tài sau đây của người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ :

 • Số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;
 • Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh doanh;
 • Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Thực hiện việc kê biên

Trước khi kê biên gia tài là bất động sản tối thiểu là 03 ngày thao tác, Chấp hành viên thông tin cho đại diện thay mặt chính quyền sở tại cấp xã hoặc đại diện thay mặt tổ dân phố nơi tổ chức triển khai cưỡng chế, đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan về thời hạn, khu vực, gia tài kê biên, trừ trường hợp cần ngăn ngừa đương sự tẩu tán, hủy hoại gia tài, trốn tránh việc thi hành án .
Trường hợp đương sự vắng mặt thì hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền cho người khác thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Trường hợp đã được thông tin hợp lệ mà đương sự hoặc người được ủy quyền vắng mặt thì Chấp hành viên vẫn thực thi việc kê biên, nhưng phải mời người làm chứng và ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên. Trường hợp không mời được người làm chứng thì Chấp hành viên vẫn thực thi việc kê biên nhưng phải ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên .
Khi kê biên vật phẩm, nhà tại, khu công trình kiến trúc nếu vắng mặt người phải thi hành án hoặc người đang quản trị, sử dụng gia tài đó mà phải mở khóa, phá khóa, mở gói thì Chấp hành viên nhu yếu người phải thi hành án, người đang sử dụng, quản trị vật phẩm mở khóa, mở gói ; nếu họ không mở hoặc cố ý vắng mặt thì Chấp hành viên tự mình hoặc hoàn toàn có thể thuê cá thể, tổ chức triển khai khác mở khóa, phá khóa hoặc mở gói, trong trường hợp này phải có người làm chứng. Người phải thi hành án phải chịu thiệt hại do việc mở khóa, phá khóa, mở gói .
Trường hợp thiết yếu, sau khi mở khóa, phá khóa, mở gói, Chấp hành viên niêm phong vật phẩm và giao dữ gìn và bảo vệ theo lao lý tại Điều 58 của Luật THADS. Việc mở khóa, phá khóa, mở gói hoặc niêm phong phải lập biên bản, có chữ ký của những người tham gia và người làm chứng .
Việc kê biên gia tài phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ những nội dung theo Điều 88 Luật THADS như sau :

 • Giờ, ngày, tháng, năm kê biên, họ, tên Chấp hành viên, đương sự hoặc người được ủy quyền, người lập biên bản, người làm chứng và người có liên quan đến tài sản;
 • Diễn biến của việc kê biên;
 • Mô tả tình trạng từng tài sản, yêu cầu của đương sự và ý kiến của người làm chứng.

Biên bản kê biên có chữ ký của đương sự hoặc người được ủy quyền, người làm chứng, đại diện thay mặt chính quyền sở tại cấp xã hoặc đại diện thay mặt tổ dân phố nơi tổ chức triển khai cưỡng chế, Chấp hành viên và người lập biên bản .
Tùy vào từng loại gia tài cũng như đặc thù của gia tài tại thời gian thi hành án mà pháp luật thi hành án dân sự có pháp luật riêng không liên quan gì đến nhau, hoàn toàn có thể liệt kê theo Luật THADS như sau :

 • Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm (Điều 89 Luật THADS)
 • Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp ((Điều 90 Luật THADS)
 • Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ (Điều 91 Luật THADS)
 • Kê biên vốn góp (Điều 92 Luật THADS)
 • Kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói (Điều 93 Luật THADS)
 • Kê biên tài sản gắn liền với đất (Điều 94 Luật THADS)
 • Kê biên nhà ở (Điều 95 Luật THADS)
 • Kê biên phương tiện giao thông (Điều 96 Luật THADS)
 • Kê biên hoa lợi (Điều 97 Luật THADS)

Chi tiêu thi hành án

Người phải nộp phí thi hành án dân sự

Tại khoản 7 Điều 3 Luật THADS quy định về trách nhiệm nộp phí thi hành án dân sự như sau:

“ Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, gia tài theo bản án, quyết định hành động ”, như vậy người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp phí thi hành án dân sự là người được thi hành án, tức là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng quyền, quyền lợi trong bản án, quyết định hành động được thi hành .

Phí thi hành án dân sự

Đối với mức phí thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-BTC như sau:

Thứ nhất, người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự như sau :

 • Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;
 • Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng;
 • Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng;
 • Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng;
 • Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng.

Thứ hai, so với vấn đề chia tải sản chung, chia thừa kế ; chia gia tài trong ly hôn ; vấn đề mà những bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ và trách nhiệm so với gia tài thi hành án ( chỉ cần một trong những bên có nhu yếu thi hành án ), thì người được cơ quan thi hành án dân sự giao tiền, gia tài thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự tương ứng với giá trị tiền, gia tài thực nhận .
Ví dụ : Tòa án xử ly hôn giữa ông A và bà B, trong phần chia gia tài ly hôn, bà B được nhận nhà trị giá là 500.000.000 đồng và phải giao dịch thanh toán cho ông A 200.000.000 đồng. Trong trường hợp này, số phí thi hành án dân sự mà những bên phải nộp được tính trên giá trị gia tài thực nhận của từng người, đơn cử như sau :
Số phí thi hành án dân sự ông A phải nộp là : 3 % x 200.000.000 đồng = 6.000.000 đồng ;
Số phí thi hành án dân sự bà B phải nộp là : 3 % x ( 500.000.000 đồng – 200.000.000 đồng ) = 9.000.000 đồng .
Thứ ba, so với trường hợp nhiều người được nhận một gia tài đơn cử hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định hành động nhưng chỉ có một hoặc một số ít người có nhu yếu thi hành án mà Chấp hành viên đã tổ chức triển khai giao gia tài, khoản tiền đó cho người đã nhu yếu hoặc người đại diện thay mặt của người đã có nhu yếu để quản trị thì người nhu yếu hoặc người đại diện thay mặt đó phải nộp phí thi hành án dân sự tính trên hàng loạt giá trị tiền, gia tài thực nhận theo mức pháp luật tại khoản 1 Điều này .
Thứ tư, so với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định hành động thi hành án nhưng chưa ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành án hoặc đã ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành án nhưng chưa thực thi việc cưỡng chế thi hành án mà đương sự tự giao, nhận tiền, gia tài cho nhau thì người được thi hành án phải nộp 1/3 mức phí thi hành án dân sự pháp luật tại khoản 1 Điều này tính trên số tiền, gia tài thực nhận, trừ trường hợp lao lý tại khoản 8 Điều 6 Thông tư này .
Thứ năm, trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã thu được tiền hoặc đã thực thi việc cưỡng chế thi hành án thì người được thi hành án phải nộp 100 % mức phí thi hành án dân sự theo lao lý tại khoản 1 điều này tính trên số tiền, gia tài thực nhận .

Cơ quan thu phí thi hành án dân sự

Tại Điều 3 Thông tư số 216/2016/TT-BTC này quy định: “Cơ quan thi hành án dân sự là tổ chức thu phí thi hành án dân sự”. Theo đó cơ quan THADS nơi tổ chức thi hành vụ việc, nơi chi trả tiền, tài sản cho người được thi hành án là cơ quan có trách nhiệm thu phí thi hành án.

Dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án dân sự tận tâm

Dịch Vụ Thương Mại luật sư xử lý thi hành án dân sự tận tâm

Dịch Vụ Thương Mại luật sư xử lý thi hành án dân sự

Tư vấn, lên giải pháp thi hành án

 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan;
 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thi hành án, thẩm quyền, thời hiệu thi hành án;
 • Tư vấn xác định điều kiện để thi hành án;
 • Tư vấn, hỗ trợ các biện pháp bảo đảm thi hành án, cưỡng chế thi hành án…
 • Tư vấn, hướng dẫn khiếu nại, tố cáo và kháng nghị trong thi hành án dân sự;
 • Dự thảo phương án thi hành án tư vấn giải thích cho khách hàng lựa chọn phương án tối ưu theo nhu cầu.

Soạn thảo đơn từ, văn bản

 • Soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ
 • Soạn thảo đơn đề nghị được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;
 • Soạn thảo đơn Khiếu nại, tố cáo về thi hành án khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

Nhận chuyển nhượng ủy quyền thi hành án

Luật sư nhận ủy quyền người mua triển khai nhu yếu thi hành án dân sự, những việc làm khác tương quan trong quy trình thi hành án để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người mua .

Xác minh, tích lũy chứng cứ

Luật sư triển khai những hoạt động giải trí xác định tích lũy tài chứng cứ về điều kiện kèm theo thi hành án. Liên hệ nhu yếu những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối những thông tin thiết yếu để triển khai xác định điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án. Trong trường hợp thiết yếu luật sư đề xuất Chấp hành viên tích lũy tài liệu chứng cứ theo đúng thẩm quyền được lao lý .

Khiếu nại hành vi thi hành án trái lao lý pháp luật .

Trong trường hợp có địa thế căn cứ xác lập Chấp hành viên hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan trong quy trình thi hành án có hành vi trái lao lý pháp luật, luật sư tư vấn, tương hỗ người mua thực thi quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được xử lý thỏa đáng .

Tố giác khi có tín hiệu hình sự trong quy trình thi hành án .

Khi phát hiện những chủ thể tương quan trong hoạt động giải trí thi hành án dân sự người mua có tín hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự, luật sư tư vấn quyền tố giác, thủ tục tố giác tội phạm để người mua triển khai nhằm mục đích bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người mua, hạn chế những rũi ro không thiết yếu trong quy trình thi hành án .

Trên đây là bài viết về dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án dân sự tại Long Phan PMT. Nếu Quý khách có nhu cầu cần được hỗ trợ gửi tài liệu, đặt lịch gặp luật sư trao đổi qua tổng đài vui lòng liên hệ chúng tôi theo số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời. Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.51 (51 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.