Phân tích quy định tại Điều 140 bộ luật hình sự

Trong bất kỳ một chính sách xã hội, giai cấp nào, Nhà nước cũng đều xác lập, bảo vệ, củng cố và thôi thúc sự tăng trưởng của những quan hệ xã hội tương thích với tình hình xã hội, bằng sự tương hỗ của những quy phạm pháp luật hình sự .Một trong những nhóm quan hệ được xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ phải kể đến nhóm qua hệ về chiếm hữu. Tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài là một trong số đó. Điều 140 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ trợ năm 2009 pháp luật :

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a ) Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng những hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt gia tài đó ;b ) Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng những hình thức hợp đồng và đã sử dụng gia tài đó vào mục tiêu phạm pháp dẫn đến không có năng lực trả lại gia tài .2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :a ) Có tổ chức triển khai ;b ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ;c ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt ;d ) Chiếm đoạt gia tài có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng ;đ ) Tái phạm nguy khốn ;e ) Gây hậu quả nghiêm trọng .

…..

5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài hoặc một trong hai hình phạt này. ”Theo lao lý trên thì hành vi phạm tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài là hành vi vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng những hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt gia tài đó, hoặc sử dụng gia tài đó vào mục tiêu phạm pháp dẫn đến không có năng lực trả lại gia tài. Giá trị gia tài bị chiếm đoạt phải có giá trị từ bốn triệu đồng trở lên thì mới phạm vào tội này, nếu dưới bốn triệu đồng thì phải hội đủ những điều kiện kèm theo khác của điều luật như gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị phán quyết về tội chiếm đoạt gia tài, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì mới phạm vào tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài .

Về mặt khách thể của tội phạm: Là quan hệ sở hữu được Luật Hình sự bảo vệ và tội phạm xâm hại. Tội phạm xâm hại trực tiếp tới tài sản của công dân.

Về mặt khách quan của tội phạm:

Đặc điểm hành vi khách quan của tội lạm dụng tin tưởng chiêm đoạt gia tài được biểu lộ trước hết ở tín hiệu : Người phạm tội đã nhận được gia tài hợp pháp từ chủ sở hữu hoặc người quản trị hợp pháp. Sau khi có được gia tài, người phạm tội mới có hành vi chiếm đoạt gia tài được giao. Sự chiếm đoạt đó hoàn toàn có thể là liên tục chiếm giữ không chịu trả lại gia tài cho chủ sở hữu, hoặc tự ý sử dụng, định đoạt gia tài không đúng với nghĩa vụ và trách nhiệm cam kết trong hợp đồng với dự tính không muốn trả lại khi thời hạn hợp đồng đã hết .Hành vi chiếm đoạt gia tài trải qua những thủ đoạn : Gian dối, bỏ trốn, hoặc sử dụng gia tài vào mục tiêu phạm pháp dẫ đến không có năng lực trả lại gia tài cho chủ sở hữuHậu quả của hành vi phạm tội là việc chiếm đoạt được gia tài của chủ sở hữu cho mình .

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của tội phạm được biểu hiện thông qua hành vi chiếm đoạt xảy ra trước kết quả về mặt thời gian và hậu quả trưc tiếp của hành vi là chiếm đoạt .

Về mặt chủ thể của tôi phạm: Chủ thể ở đây là con người cụ thể, con người này đáp ứng hai dấu hiệu về năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định.

Về mặt chủ quan của tội phạm:

  • Lỗi: Lỗi của tội phạm ở đây là lỗi cố ý trực tiếp;
  • Động cơ: Động cơ của tội phạm vì vụ lợi
  • Mục đích: Nhằm chiếm đoạt được tài sản

Như vậy, từ những nghiên cứu và phân tích trên hoàn toàn có thể phần nào hiểu rõ hơn về Tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài để việc xác lập tội danh của tội phạm được đúng mực nhất

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.