jumble tiếng Anh là gì?

jumble tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng jumble trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ jumble tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm jumble tiếng Anh
jumble
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ jumble

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: jumble tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

jumble tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ jumble trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ jumble tiếng Anh nghĩa là gì.

jumble /’dʤʌmbl/

* danh từ
– (như) jumbal
– mớ lộn xộn, mớ bòng bong

* ngoại động từ
– trộn lộn xộn, làm lộn xộn, làm lẫn lộn lung tung

* nội động từ
– lộn xộn, lẫn lộn lung tung cả

Thuật ngữ liên quan tới jumble

Tóm lại nội dung ý nghĩa của jumble trong tiếng Anh

jumble có nghĩa là: jumble /’dʤʌmbl/* danh từ- (như) jumbal- mớ lộn xộn, mớ bòng bong* ngoại động từ- trộn lộn xộn, làm lộn xộn, làm lẫn lộn lung tung* nội động từ- lộn xộn, lẫn lộn lung tung cả

Đây là cách dùng jumble tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ jumble tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

jumble /’dʤʌmbl/* danh từ- (như) jumbal- mớ lộn xộn tiếng Anh là gì?
mớ bòng bong* ngoại động từ- trộn lộn xộn tiếng Anh là gì?
làm lộn xộn tiếng Anh là gì?
làm lẫn lộn lung tung* nội động từ- lộn xộn tiếng Anh là gì?
lẫn lộn lung tung cả

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.