Biến độc lập và biến phụ thuộc là gì? Quan hệ như thế nào?

“ Biến ” là một đặc tính chứa giá trị, trong nghiên cứu và điều tra khoa học cũng có hai loại biến thông dụng là biến độc lập và biến phụ thuộc vào. Việc xác lập 2 biến này có ý nghĩa quan trọng giúp phân biết được hình dạng, thống nhất trong cả quy trình thực thi nghiên cứu và điều tra. Đưa ra tiềm năng, lập giả thuyết. phân tích số liệu …

Để tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm biến độc lập và biến phụ thuộc là gì? Chúng có quan hệ ra sao. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Biến độc lập (Independent variable)

Định nghĩa

Biến độc lập ( Independent variable ) là một biến số ảnh hưởng tác động tới biến số khác ( biến nhờ vào ) trong một quy mô kinh tế tài chính. Biến độc lập giả định sẽ gây ra nguyên do yếu tố cần điều tra và nghiên cứu khi có những đổi khác. Biến số này không bị ảnh hưởng tác động bởi những loại biến khác .

Đặc trưng

Đặc trưng của biến độc lập là khi các yếu tố, điều kiện khi bị thay đổi trên đối tượng nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Cũng có thể hiểu, kết quả số liệu của biến phụ thuộc thu thập được thay đổi theo biến độc lập.

Ví dụ đơn cử về biến độc lập : Biến độc lập hoàn toàn có thể là liều lượng phân bón, lượng nước tưới, ánh sáng, loại phân bón, vv … Những điều này còn được gọi là những nghiệm thức khác nhau .
Một ví dụ nữa về : Giá sản phẩm & hàng hóa là biến số độc lập tác động ảnh hưởng tới lượng cầu về sản phẩm & hàng hóa đó. Vì những nhà kinh tế tài chính sẽ dùng hàm ngược khi màn biểu diễn mối quan hệ giữa biến độc lập và nhờ vào trên đồ thị. Vì thế, biến độc lập thường được ghi trên trục tung .
Trong biến độc lập, sẽ có một mức độ đối chứng hay nghiệm thức đối chứng. Trong đó gồm có những yếu tố, điều kiện kèm theo ở mức độ thường thì, hoặc nghiệm thức đã được xác lập mà người điều tra và nghiên cứu không cần tiên đoán ảnh hưởng tác động của chúng. Những nghiệm thức còn lại sẽ được so sánh với nghiệm thức đối chứng hoặc so sánh giữa những cặp nghiệm thức với nhau .
Phân tích đặc trưng giữa biến độc lập và biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc (Dependent variable)

Định nghĩa

Biến phụ thuộc (Dependent variable) là biến số chịu ảnh hưởng của một biến số khác trong mô hình. Ví dụ như nhu cầu mua một mặt hàng nào đó nhưng bị ảnh hưởng bởi giá cả của nó.

Đặc trưng

Biến nhờ vào là những chỉ tiêu đo đạc và bị tác động ảnh hưởng trong suốt quy trình thí nghiệm. Cũng như tác dụng đo đạc phụ thuộc vào vào sự biến hóa của biến độc lập .
Các nhà nghiên cứu thường thì sẽ đặt biến số phụ thuộc vào ở về phía trái của phương trình và biểu lộ nó trên trục tung của một đồ thị. Nếu nhu yếu là một hàm của giá sản phẩm & hàng hóa, thì P là biến độc lập và D nhờ vào vào P. Theo công thức tổng quát, chúng bộc lộ dưới dạng : D = f ( P )
Ví dụ về biến phụ thuộc vào : Khi điều tra và nghiên cứu sự sinh trưởng tăng trưởng của cây mía. Biến phụ thuộc vào ở đây là khối lượng cây, số lá cây, chiều cao cây, vv … Và hiệu quả đo đạc của biến phụ thuộc vào ở những nghiệm thức khác nhau hoàn toàn có thể khác nhau .

Mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc

Biến độc lập và biến phụ thuộc có mối quan hệ liên kết lẫn nhau. Biến độc lập là biến số tác động tới biến phụ thuộc trong một mô hình kinh tế. Khi các biến độc lập trong mô hình thay đổi thì biến phụ thuộc cũng sẽ thay đổi theo.

Mối quan hệ giữa hai biến số này cũng hoàn toàn có thể gọi là mối quan hệ nhân quả. Biến độc lập sẽ đóng vai trò là nguyên do và biến phụ thuộc vào sẽ đóng vai trò là tác dụng .

Kết luận

Qua những thông tin ở trên, bạn đọc hoàn toàn có thể hiểu được cụ thể hơn về biến độc lập và biến nhờ vào là gì, đặc trưng và mối quan hệ giữa hai biến số này trong khoa học điều tra và nghiên cứu. Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu dụng dành đến cho những bạn chăm sóc .

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *