Sự khác biệt giữa Mối nguy và Rủi ro

Trong những mạng lưới hệ thống quản trị này, tất cả chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều lần 2 thuật ngữ “ mối nguy ” ( hazard ) và “ rủi ro đáng tiếc ” ( risk ), vậy giữa chúng có sự độc lạ như thế nào ?

Mối nguy và rủi ro
 An toàn vệ sinh thực phẩm lúc bấy giờ đang là mối chăm sóc số 1 của người tiêu dùng và những tổ chức triển khai, doanh nghiệp sản xuất. Để bảo vệ việc trấn áp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, những tổ chức triển khai vận dụng những mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm để giảm thiểu đến mức tối đa những mối nguy và rủi ro đáng tiếc có trong quy trình sản xuất. Trong những mạng lưới hệ thống quản trị này, tất cả chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều lần 2 thuật ngữ “ mối nguy ” ( hazard ) và “ rủi ro đáng tiếc ” ( risk ), vậy giữa chúng có sự độc lạ như thế nào ?

Mối nguy là gì?

Trong bảo đảm an toàn thực phẩm, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần, mối nguy là một tác nhân có năng lực gây hại và tác động ảnh hưởng xấu so với sức khỏe thể chất. Mội mối nguy hoàn toàn có thể là tác nhân sinh học, hóa học hoặc vật lý, gồm có cả những chất gây dị ứng và những chất phóng xạ. Rộng hơn, nó hoàn toàn có thể là một chất, một nguồn nguồn năng lượng, một quy trình hoặc một hoạt động giải trí trong quy trình sản xuất có năng lực dẫn đến rủi ro đáng tiếc .

Vậy rủi ro là gì?

Rủi ro là mức độ mà một tác hại thực sự được gây ra, nói cách khác, rủi ro là xác suất hoặc khả năng ai đó thể bị thương hoặc bị bệnh do một mối nguy gây nên. Trong bối cảnh an toàn thực phẩm, rủi ro là hàm xác suất của tác động xấu về sức khỏe và mức độ nghiêm trọng của tác động đó khi phơi nhiễm với mối nguy cụ thể. 

Ví dụ: Một bộ làm mát bị rò rỉ, việc này sẽ làm hình thành vũng nước trên sàn xưởng và nó sẽ trở mối nguy trơn trượt. Nếu chúng ta không làm gì để loại bỏ hoặc kiểm soát mối nguy này thì sẽ có một rủi ro đáng kể là ai đó có thể trượt té và bị thương. Nếu chúng ta xác định được khả năng gây hại (mối nguy) và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp (đặt biển cảnh báo chẳng hạn), các mối nguy vẫn tồn tại, nhưng mức rủi ro thực tế sẽ giảm xuống mức chấp nhận được.

Các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết lập để xác định các điểm kiểm soát tới hạn và xây dựng các biện pháp kiểm soát tại đó nhằm ngăn ngừa hoặc giảm mối nguy có rủi ro đáng kể đến mức chấp nhận được trong sản phảm cuối cùng của tổ chức cung cấp.
 

Để hiểu thêm về những mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm, cũng như phương pháp thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống và vận dụng vào thực tiễn sản xuất, nhanh tay ĐK khóa học chuyên viên Kiểm soát An toàn thực phẩm của Viện UCI
Tham gia khóa học tại : uci.vn/khoa-hoc-fsms-b700.php

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *