Bài giảng Những vấn đề chung về Luật Dân sự

Ngày đăng : 26/12/2020, 09 : 14

Bài giảng Những vấn đề chung về Luật Dân sự được biên soạn bởi ThS. Lê Thị Minh Nguyệt nhằm tìm hiểu kiến thức tổng quan về Luật Dân sự; phân biệt được các loại giao dịch dân sự, các loại đại diện, thời hạn và thời hiệu; vận dụng các quy định pháp luật dân sự hiện hành để giải quyết các tình huống phát sinh cụ thể; tôn trọng pháp luật dân sự và những nguyên tắc chung của Luật Dân sự. 2/23/2020 Những vấn đề chung Luật dân Ths LÊ THỊ MINH NGUYỆT DĐ: 0908 316 129 Email: [email protected] Mục tiêu mơn học •Nắm kiến thức tổng quan LDS •Phân biệt loại gdds, loại đại diện, thời hạn thời hiệu •Vận dụng quy định PLDS hành để giải tình phát sinh cụ thể •Tơn trọng PLDS nguyên tắc chung LDS • Bộ luật DS 2015 • Luật hộ tịch 2014 • Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013 •… Trường ĐH Luật TP.HCM, Giáo trình quy định chung LDS, NXB Hồng Đức – Hội luật gia VN, 2016 2/23/2020 Nội dung mơn học Khái qt Luật dân Quan hệ pháp luật dân Đại diện Giao dịch dân Thời hạn, thời hiệu Mục tiêu •Nhận biết ví trí vai trị LDS hệ thống PLVN •Trình bày kiến thức LDS: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn nguyên tắc LDS LDS ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm qppl điều chỉnh:  ứng xử chủ thể  quyền nghĩa vụ  tiêu chí sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập TS, tự chịu trách nhiệm chủ thể tham gia QHDS Về hình thức, PLDS gồm  Quy định chung: chủ thể, đại diện, TS, GDDS, thời hạn, thời hiệu  Quy định cụ thể: quyền TS, HĐ, BTTH HĐ, TK 2/23/2020 Về nội dung, PLDS gồm chế định:  Quyền đ.với TS  Nghĩa vụ hợp đồng  Thừa kế Về phạm vi, PLDS ngày mở rộng  điều chỉnh từ tiêu dùng => quan hệ dân => gồm lao động, HNGĐ, kinh doanh thương mại => quan hệ sở bình đẳng  quan hệ với luật khác: LDS luật chung Đối tương điều chỉnh LDS ứng xử chủ thể quyền, nghĩa vụ chủ thể với nhau, gồm  Quan hệ tài sản  Quan hệ nhân thân Quan hệ tài sản Các nhóm quan hệ tài sản chủ yếu Là quan hệ người với người gắn liền với tài sản Quan hệ sở hữu tài sản Quan hệ thừa kế Quan hệ nghĩa vụ hợp đồng DS Quan hệ BTTH hợp đồng 2/23/2020 Đặc điểm QHTS  mang tính chất hàng hóa-tiền tệ Quan hệ nhân thân Là quan hệ người với người gắn liền với yếu tố nhân thân, gồm nhóm  thể đền bù ngang giá  mang ý chí chủ quan chủ thể  QHNT phi tài sản QHNT gắn với TS Đặc điểm QHNT  không mang nội dung kinh tế, khơng tính thành tiền  gắn liền với chủ thể định chuyển giao cho người khác trừ PL cho phép chuyển giao Phương pháp điều chỉnh PLDS cách thức mà PLDS tác động lên đối tượng điều chỉnh để hướng chúng tới trật tự định Các PPĐC PLDS 2/23/2020 Đặc điểm phương pháp điều chỉnh LDS  chủ thể bình đẳng địa vi pháp lý  đảm bảo quyền tự lựa chọn, định đoạt chủ thể  quyền khởi kiện để đảm bảo lợi ích hợp pháp  quy định trách nhiệm ds bên A cho B vay tỷ đồng, đến hạn B không trả A u cầu CQCA khởi tố hình không? C lái xe mô tô vượt tốc độ cho phép, gây tai nạn làm cho D bị gãy chân m hư hỏng hoàn toàn xe ba gác máy D Vụ việc có thuộc đối tượng điều chỉnh Luật dân không ? Các NT LDS 201 Nguyên tắc tư tưởng đạo xuyên suốt toàn trình xây dựng áp dụng QPPL Dân vào thực tế NT bình đẳng NT tự cam kết, thỏa thuận NT thiện chí, trung thực NT tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp người khác NT tự chịu trách nhiệm vi phạm 2/23/2020 Vị nguyên tắc Nếu PLDS ko có quy định cụ thể => áp dụng nguyên tắc 1.5 Vị trí LDS Luật chung Luật chuyên ngành với điều kiện không Nếu luật chuyên ngành có quy định mà trái với nguyên tắc PLDS => áp dụng quy định PLDS trái với nguyên tắc PLDS Áp dụng ĐƯQT có khác với ĐƯQT 1.6 Nguồn LDS  Nguồn văn Nguồn thực tiễn Nguồn khác Nguồn thực tiễn  Tập quán Đạo đức xã hội  Án lệ Nguồn văn  Luật: Hiến pháp; BLDS; Luật HNGĐ; Luật Nhà ở; Luật Thương mại, kinh doanh bảo hiểm, hàng hải, Luật trách nhiệm bồi thường NN,…  Văn luật: NĐ, TT, NQ HĐTP, …  Điều ước quốc tế  Áp dụng tương tự PL Nguồn khác Các nguyên tắc PLDS Lẽ phải, lẽ công 2/23/2020 Áp dụng nguồn PLDS Áp dụng trực tiếp VBPL Áp dụng trực tiếp VBPL Áp dụng tập quán Áp dụng quy định tương tự PL Áp dụng nguyên tắc LDS, án lệ, lẽ cơng Là hoạt động CQNN có thẩm quyền vào quy định plds để giải kiện thực tế xảy nhằm đưa định phù hợp Áp dụng trực tiếp VBPL Điều kiện áp dụng trực tiếp VBPL Tranh chấp phải thuộc lĩnh vực dân Là trình Xác định kiện xảy Chọn qppl cần áp dụng Ra văn giải Đã có qpplds trực tiếp điều chỉnh tranh chấp Tập quán Áp dụng tập quán Là quy tắc xử có nội dụng rõ ràng để xác định quyền nghĩa vụ bên QHDS cụ thể, hình thành lặp lặp lại nhiều lần thời gian dài công đồng cư dân thừa nhận áp dụng Tập quán địa phương Tập quán dân tộc Là việc CQNN có thẩm quyền vào tập quán địa phương/ dân tộc để giải tranh chấp phát sinh địa phương/dân tộc plds chưa có sẳn qp để ad trực tiếp 2/23/2020 Điều kiện áp dụng tập quán Tranh chấp phải thuộc lĩnh vực ds  Chưa có qpplds trực tiếp điều chỉnh tranh chấp Tranh chấp có tập quán thừa nhận áp dụng Tập quán không trái với nguyên tắc BLDS Điều kiện áp dụng tương tự pháp luật Tranh chấp phải thuộc lĩnh vực ds  Khơng có qpplds trực tiếp điều chỉnh  Khơng có tập qn để áp dụng khơng thể áp dụng tập quán Có quy định điều chỉnh qhds có tính chất tương tự  Quy đinh tương tự không trái với nguyên tắc BLDS Áp dụng tương tự pháp luật Là việc CQNN có thẩm quyền vào qpplds có để giải tranh chấp xảy mà tranh chấp có tính chất tương tự với qhds điều chỉnh qpplds Điều kiện áp dụng nguyên tắc PLDS, án lệ, lẽ công khơng có đủ điều kiện để áp dụng nguồn => TA không từ chối giải vụ việc có tranh chấp Câu hỏi ơn tập Câu hỏi ơn tập (tt) Phân tích cấu trúc PLDS VN Trình bày đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh PLDSVN Phân biệt luật dân luật hành chính, hình Nêu nguyên tăc PLDSVN Phân tích ngun tắc bình đẳng QHPLDS Phân tích nguyên tắc tự định đoạt giới hạn quyền tự định đoạt QHDS Trình bày loại nguồn PLDSVN Điều kiện áp dụng án lệ lẽ công bằng? Điều kiện áp dụng tương tự pháp luật dân sự? 10 Điều áp dụng tập quán giải tranh chấp dân sự? 2/23/2020 Áp dụng NT PLDS, án lệ lẽ công  không đủ điều kiện để áp dụng hình thức  TA áp dụng NT có PLDS, án lệ, lẽ cơng để giải tranh chấp  TA không từ chối gq tranh chấp ds yêu cầu … đức xã hội  Án lệ Nguồn văn  Luật: Hiến pháp; BLDS; Luật HNGĐ; Luật Nhà ở; Luật Thương mại, kinh doanh bảo hiểm, hàng hải, Luật trách nhiệm bồi thường NN,…  Văn luật: NĐ, TT, NQ HĐTP, …  Điều…2/23/2020 Nội dung mơn học Khái qt Luật dân Quan hệ pháp luật dân Đại diện Giao dịch dân Thời hạn, thời hiệu Mục tiêu •Nhận biết ví trí vai trị LDS hệ thống… Điều kiện áp dụng án lệ lẽ công bằng? Điều kiện áp dụng tương tự pháp luật dân sự? 10 Điều áp dụng tập quán giải tranh chấp dân sự? 2/23/2020 Áp dụng NT PLDS, án lệ lẽ công  không đủ điều kiện để

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài giảng Những vấn đề chung về Luật Dân sự, Bài giảng Những vấn đề chung về Luật Dân sự

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *