FBL định nghĩa: Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn – Forwarding Bill of Lading

FBL: Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn

FBL có nghĩa là gì ? FBL là viết tắt của Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn, vui vẻ cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của FBL được sử dụng thoáng đãng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài FBL, Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

FBL = Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn

Tìm kiếm định nghĩa chung của FBL? FBL có nghĩa là Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của FBL trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của FBL bằng tiếng Anh: Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của FBL ? FBL có nghĩa là Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của FBL trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của FBL bằng tiếng Anh : Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bè bạn của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

FBL: Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn

Ý nghĩa của FBL bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, FBL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Trang này là tất cả về từ viết tắt của FBL và ý nghĩa của nó là Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Xin lưu ý rằng Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn không phải là ý nghĩa duy chỉ của FBL. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của FBL, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của FBL từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Forwarding Bill of Lading

Ý nghĩa khác của FBL

Bên cạnh Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn, FBL có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của FBL, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn, FBL có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của FBL, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

FBL định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, FBL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Trang này là tổng thể về từ viết tắt của FBL và ý nghĩa của nó là Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn. Xin chú ý quan tâm rằng Chuyển tiếp, hóa đơn vận đơn không phải là ý nghĩa duy chỉ của FBL. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của FBL, vì thế hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của FBL từng cái một .

    Related Posts

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.