Giá trị hàng tồn kho cuối kì (Ending Inventory) là gì? Đặc điểm, công thức tính và ví dụ

Giá trị hàng tồn dư cuối kì ( tiếng Anh : Ending Inventory ) là giá trị sản phẩm & hàng hóa vẫn có sẵn để bán và vẫn được công ty nắm giữ vào cuối kì kế toán .Giá trị hàng tồn kho cuối kì (Ending Inventory) là gì? Đặc điểm, công thức tính và ví dụ - Ảnh 1.( Ảnh minh họa : Service box )

Giá trị hàng tồn kho cuối kì 

Khái niệm

Giá trị hàng tồn kho cuối kì trong tiếng Anh là Ending Inventory.

Giá trị hàng tồn kho cuối kì là giá trị hàng hóa vẫn có sẵn để bán và vẫn được công ty nắm giữ vào cuối kì kế toán.

Giá trị hàng tồn dư cuối kì hoàn toàn có thể được tính bằng nhiều phương pháp định giá, và giá trị này tác động ảnh hưởng bởi phương pháp định giá hàng tồn dư do người quản lí chọn .

Đặc điểm của Giá trị hàng tồn kho cuối kì

Ở cấp độ cơ bản nhất, giá trị hàng tồn kho cuối kì có thể được tính bằng các:

Tồn kho cuối kì = Tồn kho đầu kì + Các giao dịch mua mới trong kì – Giá vốn hàng bán.

Cách tính thủ công bằng tay hàng tồn dư này hoàn toàn có thể cho tác dụng hàng tồn dư cuối kì đúng mực hơn, nhưng so với những doanh nghiệp lớn hơn, điều này thường không thực tiễn .Những tân tiến trong ứng dụng quản lí hàng tồn dư, mạng lưới hệ thống RFID và những công nghệ tiên tiến khác tận dụng những thiết bị và nền tảng được liên kết hoàn toàn có thể giảm bớt thử thách về cách tính số lượng hàng tồn dư .

Giá trị hàng tồn kho cuối kì là một tài sản đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán.

Các tổ chức triển khai kinh tế tài chính thường nhu yếu những chỉ số kinh tế tài chính đơn cử như tỉ lệ nợ trên gia tài hoặc tỉ lệ nợ trên thu nhập phải được duy trì trước ngày truy thuế kiểm toán .Đối với những doanh nghiệp có nhiều hàng tồn dư như kinh doanh nhỏ và sản xuất, báo cáo giải trình kinh tế tài chính được truy thuế kiểm toán được giám sát ngặt nghèo bởi những nhà đầu tư và chủ nợ .Hàng tồn dư cần được thực thi bút toán vì nhiều lí do gồm có trộm cắp, giảm giá trị thị trường và lỗi thời, ngoài việc phải thống kê giám sát hàng tồn dư cuối kì trong những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thông thường .

Giá trị thị trường của hàng tồn kho có thể giảm nếu nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm giảm mạnh. 

Tương tự, lỗi thời hoàn toàn có thể xảy ra nếu một phiên bản mới hơn của cùng một mẫu sản phẩm được phát hành trong khi vẫn còn những mẫu sản phẩm của phiên bản hiện tại trong kho. Tình huống này sẽ là thông dụng trong ngành công nghệ tiên tiến luôn biến hóa .Tính toán số lượng hàng tồn dư cuối kì kế toán cũng là một lợi thế, vì nó giúp những công ty xác lập những gì thực sự có trong tay so với những gì được ghi lại bởi mạng lưới hệ thống máy tính của họ .Bất kì sự chênh lệch nào giữa hàng tồn dư cuối kì thực tế của công ty so với những gì được liệt kê trong mạng lưới hệ thống tự động hóa của công ty hoàn toàn có thể là do mất mác của việc mất hàng tồn dư như trộm cắp, lỗi nhà cung ứng hoặc kế toán viên, yếu tố giao hàng, …

Các lưu ý đối với Giá trị hàng tồn kho cuối kì

Giá trị hàng tồn kho cuối kì bao gồm ba loại nguyên vật liệu khác nhau:

– Nguyên liệu thô là những nguyên vật liệu được sử dụng trong quy trình tiến độ sản xuất chính hoặc nguyên vật liệu đã chuẩn bị sẵn sàng để được sản xuất thành thành phẩm .- Các vật tư đang trong quy trình quy đổi thành hàng thành phẩm .- Thành phẩm, là sản phẩm & hàng hóa đã trải qua quy trình sản xuất và chuẩn bị sẵn sàng để bán cho người tiêu dùng .Phương pháp định giá hàng tồn dư được người quản lí lựa chọn sẽ ảnh hưởng tác động nhiều đến số liệu báo cáo giải trình kinh tế tài chính .Các mục báo cáo giải trình thu nhập tương quan đến hàng tồn dư gồm có giá vốn hàng bán, doanh thu gộp và thu nhập ròng. Tài sản lưu động, vốn lưu động, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều từ bảng cân đối kế toán. Tất cả những mục này là những thành phần quan trọng của những tỉ số kinh tế tài chính được sử dụng để nhìn nhận sức khỏe thể chất kinh tế tài chính và hiệu suất cao hoạt động giải trí của một doanh nghiệp .

Phương pháp Nhập sau, xuất trước LIFO

Phương pháp LIFO – nhập sau xuất trước là một trong 03 phương pháp phân bổ chi phí phổ biến để định giá giá trị hàng tồn kho cuối kì và giá vốn hàng bán. Phương pháp này giả định rằng các hàng hóa nhập kho gần đây nhất sẽ được xuất kho trước.

Theo LIFO, chi phí của các mặt hàng gần đây nhất xuất kho được phân bổ cho giá vốn hàng bán, trong khi chi phí mua hàng của hàng hóa nhập kho lâu nhất được phân bổ để tính giá trị hàng tồn kho cuối kì.

Phương pháp Nhập trước, xuất trước FIFO

Phương pháp FIFO – nhập trước xuất trước giả định rằng các mặt hàng ở kho lâu nhất sẽ được xuất kho và bán sớm nhất.

Theo FIFO, ngân sách của những mẫu sản phẩm ở trong kho lâu nhất được xuất kho thứ nhất, được phân chia cho giá vốn hàng bán, trong khi ngân sách cho những lần mua gần đây được phân chia cho giá trị hàng tồn dư cuối kì .

Phương pháp chi phí bình quân gia quyền (WAC)

Phương pháp chi phí bình quân gia quyền tính chi phí hàng tồn kho cuối kì và giá vốn hàng bán dựa trên tổng chi phí hàng hóa được mua hoặc sản xuất trong một khoảng thời gian, chia cho tổng số mặt hàng được mua hoặc sản xuất.

Ví dụ về tính toán Hàng tồn kho cuối kì

Công ty ABC đã thực thi nhiều thanh toán giao dịch mua trong suốt tháng 8, bổ trợ thêm vào hàng tồn dư và giá vốn hàng bán :Giá trị hàng tồn kho cuối kì (Ending Inventory) là gì? Đặc điểm, công thức tính và ví dụ - Ảnh 2.Bước tiên phong là khám phá có bao nhiêu mẫu sản phẩm được gồm có trong giá vốn hàng bán và bao nhiêu mẫu sản phẩm vẫn còn trong kho vào cuối tháng 8 .Công ty ABC đã có 200 loại sản phẩm vào ngày 31 tháng 7, đó là số lượng hàng tồn dư cuối kì của tháng 7 cũng như số lượng hàng tồn dư đầu kì cho tháng 8 .Hàng tồn dư cuối kì của tháng 8 còn lại 300 mẫu sản phẩm trong kho, tổng cổng mẫu sản phẩm là 1.000. Điều này có nghĩa là 700 loại sản phẩm đã được bán trong tháng 8 .

Sử dụng 01 trong 03 phương pháp định giá hàng tồn kho cuối kì và giá vốn hàng bán như sau:

Phương pháp LIFO:

– Giá vốn hàng bán = ( 200 x USD 25 ) + ( 100 x USD 24 ) + ( 400 x USD 20 ) = $ 15,400- Giá trị hàng tồn dư cuối kì = ( 300 x USD 20 ) = $ 6.000

Phương pháp FIFO:

– Giá vốn hàng bán = ( 200 x USD 20 ) + ( 500 x USD 20 ) = $ 14.000- Giá trị hàng tồn dư cuối kì = ( 100 x USD 24 ) + ( 200 x USD 25 ) = $ 7.400

Phương pháp chi phí bình quân gia quyền WAC:

Lấy tổng ngân sách $ 21,400 cho toàn bộ những thanh toán giao dịch mua và chia cho tổng số 1.000 loại sản phẩm. Giá trung bình mỗi mẫu sản phẩm là : USD 21.400 / 1000 = $ 21.4- Giá vốn hàng bán là : 700 x $ 21,4 = $ 14.98- Giá trị hàng tồn dư cuối kì : 300 x $ 21,40 = $ 6.42

Trong mỗi phương pháp định giá này, tổng của giá vốn hàng bán và giá trị hàng tồn kho cuối cùng vẫn bằng nhau.

Tuy nhiên, phần của tổng giá trị được phân chia cho từng hạng mục đổi khác dựa trên chiêu thức đã chọn .

Giá vốn hàng bán cao hơn dẫn đến lợi nhuận ròng thấp hơn. Do đó, phương pháp được chọn để định giá hàng tồn kho và giá vốn hàng bán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trên báo cáo thu nhập cũng như các tỉ lệ tài chính phổ biến có được từ bảng cân đối kế toán.

(Theo Investopedia)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *