Cách Tính Tổng Tài Sản Và Nguồn Vốn, Bài Tập Có Lời Giải Về Tài Sản Và Nguồn Vốn

Muốn hiểu về kế toán. Anh, chị bắt buộc phải hiểu Tài sản và nguồn vốn trong kế toán. Bài viết sau đây của Học Excel Online sẽ giúp bạn nắm bắt được tài sản là gì? Nguồn vốn là gì và mối quan hệ giữa chúng.

Bạn đang xem : Cách tính tổng tài sảnBạn nhìn vào sơ đồ sau đây :*****

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu được chia thành 03 loại:

Nguồn vốn kinh doanh: được hình thành do các bên tham gia góp vốn và được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế (LNST).Vốn do Chủ doanh nghiệp bỏ ra kinh doanh từ số tiền đã góp cổ phần, đã mua cổ phiếu, … tùy từng loại hình doanh nghiệp mà có Nguồn vốn kinh doanh khác nhau.: được hình thành do những bên tham gia góp vốn và được bổ trợ từ doanh thu sau thuế ( LNST ). Vốn do Chủ doanh nghiệp bỏ ra kinh doanh thương mại từ số tiền đã góp CP, đã mua CP, … tùy từng mô hình doanh nghiệp mà có Nguồn vốn kinh doanh thương mại khác nhau .Xem thêm : Galaxy Note 5 : Thông Số Kỹ Thuật Note 5, Samsung Galaxy Note 5Lợi nhuận chưa phân phối: Là phần lợi nhuận sau thuế chưa chi cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹCác loại quỹ chuyên dùng: Bao gồm các nguồn vốn và các quỹ chuyên dùng của đơn vị kế toán được hình thành chủ yếu từ việc phân phối lợi nhuận, bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, …

Nợ phải trả

: Là phần doanh thu sau thuế chưa chi cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập những quỹ : Bao gồm những nguồn vốn và những quỹ chuyên dùng của đơn vị chức năng kế toán được hình thành đa phần từ việc phân phối doanh thu, gồm có : quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng, quỹ dự trữ kinh tế tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi, nguồn vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, …Có 02 loại nợ phải trả :Nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 01 năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh.VD: vay ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, tiền đặt trước ngắn hạn của người mua, các khoản phải trả, phải nộp NSNN, các khoản phải trả công nhân viên, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, …Nợ dài hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trên 01 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh trở lên.VD: vay dài hạn, nợ dài hạn về thuê tài chính TSCĐ, các khoản nhận ký quỹ dài hạn, nợ do mua tài sản trả góp dài hạn, phải trả người bán dài hạn, tiền đặt trước dài hạn của người mua, …

MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN – NGUỒN VỐN

Tài sản và nguồn vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau, biểu hiên ở việc nguồn vốn hình thành nên tài sảnBất kỳ một tài sản nào cũng được hình thành từ một hoặc 1 số nguồn nhất định hoặc ngược lại 1 nguồn vốn nào đó bao giờ cũng là nguồn đảm bảo cho 1 hoặc 1 số tài sảnXét trên quan điểm nghiên cứu triết học duy vật biện chứng, tìa sản và nguồn vốn là hai mặt của đối tượng gọi chung là “TÀI SẢN”Thuật ngữ “tài sản” không hoàn toàn đồng nhất với thuật ngữ tài sản trước đó. Nó được sử dụng ở đây để chỉ một thực thể đang thực tế tồn tại, thực tế này có thể biểu hiện dưới dạng vật chất hoặc phi vậy chất. khi đứng trước sự tồn tài tại một “Tài Sản” như thế ta phải nghĩ đến 2 mặt đó là:

: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 01 năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh.VD: vay ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, tiền đặt trước ngắn hạn của người mua, các khoản phải trả, phải nộp NSNN, các khoản phải trả công nhân viên, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, …: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trên 01 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh trở lên.VD: vay dài hạn, nợ dài hạn về thuê tài chính TSCĐ, các khoản nhận ký quỹ dài hạn, nợ do mua tài sản trả góp dài hạn, phải trả người bán dài hạn, tiền đặt trước dài hạn của người mua, …Tài sản và nguồn vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau, biểu hiên ở việc nguồn vốn hình thành nên tài sảnBất kỳ một tài sản nào cũng được hình thành từ một hoặc 1 số nguồn nhất định hoặc ngược lại 1 nguồn vốn nào đó bao giờ cũng là nguồn đảm bảo cho 1 hoặc 1 số tài sảnXét trên quan điểm nghiên cứu triết học duy vật biện chứng, tìa sản và nguồn vốn là hai mặt của đối tượng gọi chung là “TÀI SẢN”Thuật ngữ “tài sản” không hoàn toàn đồng nhất với thuật ngữ tài sản trước đó. Nó được sử dụng ở đây để chỉ một thực thể đang thực tế tồn tại, thực tế này có thể biểu hiện dưới dạng vật chất hoặc phi vậy chất. khi đứng trước sự tồn tài tại một “Tài Sản” như thế ta phải nghĩ đến 2 mặt đó là:

+ Giá trị của “ Tài Sản ” bằng bao nhiêu ?. Trả lời thắc mắc này chính là bộc lộ cuả mặt gia tài+ “ Tài Sản ” này được hình thành từ nguồn vốn nào ? Hoặc do đâu mà có ? Phục vục cho mục tiêu gì, sử dụng cho bộ phận nào ? Trả lời cho những câu hỏi này chính là biểu lộ của mặt nguồn vốn. Xuất phát từ việc nghiên cứu và phân tích mối quan hệ giữa gia tài và nguồn vốn như trên, ta có những phương trình kế toán như sau :

PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG QUÁT

Tổng giá trị tài sản = tổng nguồn vốn (1)

Tổng giá trị tài sản= tổng nguồn vốn chủ sở hữu + tổng nợ phải trả (2)

PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN CƠ BẢN

Tổng NV chủ sở hữu = Tổng giá trị tài sản- Tổng nợ phải trả (3)

Phương trinh số ( 3 ) được gọi là phương trình kế toán cơ bản chính do qua phương trình này ta hoàn toàn có thể nhìn nhận được năng lực tự chủ về kinh tế tài chính của một doanh nghiệpViệc phản ánh và giám đốc những loại gia tài, nguồn vốn và sự dịch chuyển của những đối tượng người tiêu dùng gia tài, nguồn vốn như trên vừa là nội dung cơ bản vừa là nhu yếu khách quan của công tác làm việc kế toán. Thông qua đó kế toán sẽ phân phối cho nhà quan lý cũng như những đối tượng người tiêu dùng khac một cách liên tục và mạng lưới hệ thống những số liệu thiết yếu về tình hình và hiệu quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng .Để tìm hiểu và khám phá sâu hơn về kế toán, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá trong khóa học Trọn bộ kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung ứng cho những bạn những kiến thức và kỹ năng rất rất đầy đủ và có mạng lưới hệ thống về những việc làm của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết cụ thể xem tại :

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.