computerized tiếng Anh là gì?

computerized tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng computerized trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ computerized tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm computerized tiếng Anh
computerized
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ computerized

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: computerized tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

computerized tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ computerized trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ computerized tiếng Anh nghĩa là gì.

computerized
– (Tech) được điện toán hóa, được dùng máy điện toán (tt)computerize /kəm’pju:təraiz/

* ngoại động từ
– trang bị máy điện toán
– kiểm soát bằng máy điện toán; điều khiển bằng máy điện toán; thao tác bằng máy điện toán;

computerize
– (Tech) điện toán hóa (đ)

Thuật ngữ liên quan tới computerized

Tóm lại nội dung ý nghĩa của computerized trong tiếng Anh

computerized có nghĩa là: computerized- (Tech) được điện toán hóa, được dùng máy điện toán (tt)computerize /kəm’pju:təraiz/* ngoại động từ- trang bị máy điện toán- kiểm soát bằng máy điện toán; điều khiển bằng máy điện toán; thao tác bằng máy điện toán;computerize- (Tech) điện toán hóa (đ)

Đây là cách dùng computerized tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ computerized tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

computerized- (Tech) được điện toán hóa tiếng Anh là gì?
được dùng máy điện toán (tt)computerize /kəm’pju:təraiz/* ngoại động từ- trang bị máy điện toán- kiểm soát bằng máy điện toán tiếng Anh là gì?
điều khiển bằng máy điện toán tiếng Anh là gì?
thao tác bằng máy điện toán tiếng Anh là gì?
computerize- (Tech) điện toán hóa (đ)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *