Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử?

Khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn để ghi nhận lệch giá của đơn vị chức năng. Vì vậy, lao lý về ngày lập và ngày ký hóa đơn là kiến thức và kỹ năng bắt buộc kế toán phải nắm rõ. Tuy nhiên, trong lộ trình quy đổi và vận dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp, kế toán còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc sai phạm pháp luật, sai sót hóa đơn, và lúng túng trong những thao tác thực thi xuất hóa đơn, vận dụng pháp luật ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử cho đúng mực .
Bài viết dưới đây EFY Nước Ta sẽ giúp doanh nghiệp, kế toán chớp lấy được những pháp luật về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử, những trường hợp ngày lập ngày ký trên hóa đơn điện tử khác nhau có được coi là hợp lệ ?

Ngày lập và ngày ký hoá đơn điện tử

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 68/2019 / TT-BTC phát hành ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính
Nghị định số 119 / 2018 / NĐ-CP phát hành ngày 12/9/2018 của nhà nước

1. Khái niệm về ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử

Theo lao lý tại Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 68/2019 / TT-BTC của Bộ Tài chính pháp luật về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ có nêu rõ chữ ký điện tử của người bán ; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn là những nội dung bắt buộc phải có trong hóa đơn điện tử .
Ngày lập trên hóa đơn điện tử bán sản phẩm & hàng hóa chính là thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sản phẩm & hàng hóa cho người mua .
Ngày ký trên hóa đơn điện tử là ngày người bán triển khai ký điện tử theo pháp luật của pháp lý .

2. Quy định về ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử

Ngày lập và ngày ký hoá đơn điện tử

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử

  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử ( ngày lập hóa đơn điện tử )

Theo pháp luật tại Điều 7, Nghị định 119 / 2018 / NĐ-CP pháp luật về thời gian lập hóa đơn điện tử như sau :
* Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa
– Thời điểm lập hóa đơn điện tử so với bán sản phẩm & hàng hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng sản phẩm & hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền .
* Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi phân phối dịch vụ
– Thời điểm lập hóa đơn điện tử so với cung ứng dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc cung ứng dịch vụ hoặc thời gian lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền .
– Thời điểm lập hóa đơn điện tử so với hoạt động giải trí phân phối điện hoạt động và sinh hoạt, nước hoạt động và sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực thi chậm nhất không quá 7 ngày tiếp nối kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ đeo tay hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước so với việc phân phối dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm địa thế căn cứ tính lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng địa thế căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị chức năng phân phối dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua .
– Thời điểm lập hóa đơn điện tử so với những trường hợp mua dịch vụ vận tải đường bộ hàng không xuất qua website và mạng lưới hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải đường bộ hàng không xuất ra trên mạng lưới hệ thống website và mạng lưới hệ thống thương mại điện tử .
* Thời điểm lập hóa đơn điện tử với nghành thiết kế xây dựng, xây lắp
– Thời điểm lập hóa đơn điện tử so với thiết kế xây dựng, lắp ráp là thời gian nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình, khuôn khổ khu công trình, khối lượng thiết kế xây dựng, lắp ráp hoàn thành xong, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .
– Đối với tổ chức triển khai kinh doanh thương mại bất động sản, kiến thiết xây dựng hạ tầng, thiết kế xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng ủy quyền
+ Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng : có triển khai thu tiền theo tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản hoặc quy trình tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời gian lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận hợp tác giao dịch thanh toán trong hợp đồng
+ Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng : Thời điểm lập hóa đơn điện tử được thực thi theo pháp luật tại khoản 1 nên trên ( thời gian lập hóa đơn điện tử khi bán sản phẩm & hàng hóa )
Chú ý : Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc chuyển giao từng khuôn khổ, quy trình dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc chuyển giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng .
* Thời điểm lập hóa đơn điện tử so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
– Thời điểm lập hóa đơn so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác lập tương thích với thỏa thuận hợp tác giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác lập lệch giá xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan .
* Thời điểm lập hóa đơn điện tử so với nghành nghề dịch vụ xăng dầu

– Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

* Thời điểm lập hóa đơn điện tử bán dầu thô, condensate, khí thiên nhiên, khí sát cánh, khí than
– Đối với hoạt động giải trí tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí sát cánh, khí than, thời gian lập hóa đơn bán dầu thô, condensate, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến địa thế căn cứ quy định khoản 1, Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 119 / 2018 / NĐ-CP không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc chuyển giao từng quy trình dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc chuyển giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng .

  • Thời điểm ký hóa đơn điện tử ( ngày ký hóa đơn điện tử

    )

– Ngày ký hóa đơn là thời gian sau khi người dùng hoàn tất việc lập hóa đơn, ký điện tử trên hóa đơn và truyền trực tiếp tới mạng lưới hệ thống của người mua theo phương pháp truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận hợp tác giữa hai bên .
Trường hợp người mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ là đơn vị chức năng kế toán thì người mua ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và truyền hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử cả hai bên cho người bán theo phương pháp truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận hợp tác giữa hai bên .

3. Ngày lập và ngày ký khác nhau có hợp lệ không ?

Ngày lập và ngày ký hoá đơn điện tử

Ngày lập và ngày ký hoá đơn điện tử
Theo công văn 2535 / TCT-CS ngày 24/06/2019, Tổng cục Thuế Kết luận thời gian lập hóa đơn điện tử và thời gian ký số hóa đơn điện tử phải trùng nhau. Nếu hai ngày này khác nhau thì hóa đơn được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện kèm theo để kê khai thuế .
Tuy nhiên trong trong thực tiễn, phát sinh 1 số ít yếu tố về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử :
– Chỉ có ngày lập, nhưng không có ngày ký hóa đơn điện tử .
– Ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau, ngày ký duyệt muộn hơn ngày lập hóa đơn
Nguyên nhân của thực trạng này hoàn toàn có thể do đặc trưng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp hoạt động giải trí mua và bán diễn ra liên tục cả ngày cả đêm. Hóa đơn điện tử liên tục được xuất trên phần mềm hóa đơn điện tử nên sẽ xảy ra thực trạng 1 số ít ít hóa đơn có ngày phê duyệt sau ngày lập hóa đơn do :
+ Hóa đơn điện tử được lập và gửi cho người mua vào trước 0 h00 của ngày hôm sau .
+ Người mua triển khai ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và gửi cho người bán hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử của người mua và người bán trải qua mạng lưới hệ thống của tổ chức triển khai trung gian phân phối giải pháp hóa đơn điện tử vào sau 0 h00 ngày hôm sau .
Trong trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử thực thi sau ngày lập thì doanh nghiệp buộc phải địa thế căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai, nộp Thuế và hạch toán theo pháp luật .
Tại Công văn số 812 / TCT – DNL, Tổng cục Thuế gật đầu trong một số ít trường hợp đặc trưng, doanh nghiệp vẫn địa thế căn cứ ngày lập trên hóa đơn điện tử là ngày xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai, nộp thuế và hạch toán theo pháp luật .
Như vậy, ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử thường thì sẽ trùng nhau, tuy nhiên trong một số ít trường hợp trong thực tiễn mà hoàn toàn có thể ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử hoàn toàn có thể khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần địa thế căn cứ vào ngày lập hóa đơn để hạch toán lệch giá và ngân sách cho tương thích .
Trên trong thực tiễn, trong quy trình sử dụng hóa đơn điện tử phát sinh nhiều trường hợp tương quan đến ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp cần chớp lấy khá đầy đủ và thực thi đúng lao lý, tránh những sai sót, sai phạm ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp

Đăng ký dùng thử miễn phí hóa đơn điện tử iHOADON TẠI ĐÂY

✅ iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn không tính tiền :

– Miền Bắc: Hotline: 19006142 – Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/ Ms Dương 0914 975 209

– Miền Nam: Hotline: 19006139  Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899 

 

iHOADON chuyên gia hạng sang về hóa đơn điện tử

HaTT_TT

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *