Chủ thể của quan hệ sở hữu là ai? theo quy định của pháp luật dân sự

Quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu cũng như các quan hệ pháp luật dân sự khác bao gồm những yếu tố cấu thành quan hệ đó: Chủ thể, khách thể và nội dung quyền sở hữu. Vậy chủ thể của quan hệ sở hữu là ai?

Việc nghiên cứu và phân tích những yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật dân sự về chiếm hữu dưới dạng đơn cử, riêng không liên quan gì đến nhau có ý nghĩa cho việc điều tra và nghiên cứu từng yếu tố khi phải xem xét chúng trong những trường hợp cu thế. Trên thưc tế ba yếu tố của quan hệ pháp luật dân sự thường có mối quan hệ khăng khít, biện chứng, bởi thiếu một trong những yếu tố đó, thì không hề hình thành quan hệ pháp luật dân sự về chiếm hữu .

Chủ thể của quan hệ sở hữu là ai?

Chủ thể của quyền sở hữu là những người tham gia quan hệ pháp luật dân sự về chiếm hữu .

Đối với những tài sản hữu hình thì chủ thể của quyền sở hữu là những người có trong tay các tài sản theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu của mình ( chủ sở hữu) được xác lập theo những căn cứ do Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định. Chủ sở hữu trong BLDS là cá nhân, pháp nhân theo như quy định tại Điều 158 BLDS có đủ ba quyền năng là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản.

Đối với những gia tài vô hình dung ( quyền sở hữu trí tuệ ), thì chủ thể quyền sở hữu là những người được pháp luật dân sự công nhận. Đó là chủ sở hữu tác phẩm gồm có : tác giả, những đồng tác giả, cơ quan tổ chức triển khai giao trách nhiệm cho tác giả, cá thể hoặc tổ chức triển khai giao kết hợp đồng phát minh sáng tạo với tác giả, người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp lý cùa tác giả ..Trong quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu hoàn toàn có thể được xác nhận theo văn bằng bảo lãnh. Người có tên trong văn bằng bảo lãnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp là chủ sở hữu và có quyền chiếm hữu so với sáng tạo, giải pháp có ích. mẫu mã công nghiệp, nhăn hiệu sản phẩm & hàng hóa, .. được xác lập theo văn bằng bảo lãnh .Xem thêm : Chủ thể đặc biệt quan trọng của quan hệ pháp luật dân sự là ai ?Thế nào là tác giả của tác phẩm ?Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý lúc bấy giờ

Điều kiện để trở thành chủ thể của quan hệ sở hữu

Để trở thành chủ sở hữu, trong một số trường hợp pháp luật dân sự quy đinh phải có những điều kiện nhất định. Đối với cá  nhân, để trở thành chủ sở hữu phải có năng lực pháp luật dân sự và trong một số trường hợp phải có năng lực hành vi dân sự.

Mặt khác, có những gia tài BLDS lao lý chỉ thuộc quyền sở hữu của những chủ thể riêng không liên quan gì đến nhau như : Điều 197 BLDS lao lý : Tài sản thuộc sở hữu toàn dân gồm có Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác, ..

Do đặc thù và đặc trưng cùa quan hệ pháp lý về chiếm hữu nên một bên chủ thể luôn được xác lập và có những thế lực chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài của mình, còn chủ thể phía bên kia là tổng thể những thành viên trong xã hội .

Những thành viên này chưa được xác lập đơn cử nhưng họ có nghĩa vụ và trách nhiệm phải tôn trọng những quyền lực của chủ sở hữu. Nghĩa vụ này được biểu lộ ở việc không được xâm phạm đến những quyền của chủ sở hữu dưới dạng hành vi hoặc không hành vi .Ví dụ : Không được xâm phạm trực tiếp hoặc gián tiếp đến những quyền, quyền lợi hợp pháp của chủ chiếm hữu. Người thuê nhà không được tự ý sửa chữa thay thế hoặc làm đổi khác kiến tróc nhà khi chủ sở hữu chưa chấp thuận đồng ý. Nếu bên thuê nhà vi phạm hoàn toàn có thể bị bên cho thuê nhà đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng và nhu yếu bồi thường thiệt hại theo quy đinh tại khoản 2 Điều 480 BLDS .Ngoài ra, để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu, pháp lý còn quy đinh những thành viên trong xã hội không được triển khai những hành vi khác làm cản trở việc thực thi những quyền lực của chủ chiếm hữu .Xem thêm : Sở hữu toàn dân là gì ? theo pháp luật của Bộ luật dân sự 2015

Trên đây là nội dung Chủ thể của quan hệ sở hữu là ai? theo quy định của pháp luật dân sựC Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm : Quyền chiếm hữu tài sản được lao lý như thế nào ?Quyền sử dụng gia tài theo lao lý của Bộ luật dân sự 2015Quyền định đoạt gia tài của chủ sở hữu theo lao lý của pháp lý

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *