Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự

Quan hệ pháp luật dân sư trên thực tế có thể thay đổi hay chấm dứt vì các lí do khách quan cũng như chủ quan. Vậy căn cứ làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự là gì?

Cũng như những quan hệ pháp luật khác, quan hệ pháp luật dân sự phát sinh, biến hóa, hay chấm hết do những sự kiện nhất định – những sự kiện pháp lí .

Sự kiện pháp lí là gì?

Là những sự kiện xảy ra trong thực tiễn mà pháp luật dự liệu, pháp luật làm phát sinh những hậu quả pháp lí ( hoàn toàn có thể làm phát sinh, đổi khác hay chấm hết quan hệ pháp luật dân sự ). Một sự kiện xảy ra trong thực tiễn hoàn toàn có thể làm phát sinh nhiều hậu quả pháp lí .

Ví dụ: Một người chết làm chấm dứt tư cách chủ thể của họ đồng thời làm phát sinh quan hệ thừa kế.

Có thể nhiều sự kiện pháp lí làm phát sinh một hậu quả pháp lí, như một người chết có di sản thừa kế, có di chúc hợp pháp để lại làm phát sinh thừa kế theo di chúc. Nếu cái chết đó do một hành vi phạm tội sẽ làm phát sinh quan hệ bồi thường thiệt hại .Có nhiều trường hợp phải có nhiều sự kiện pháp lí mới làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự. Đa số quan hệ pháp luật dân sự được phát sinh từ nhiều sự kiện pháp lí. Tập hợp những sự kiện pháp lí làm phát sinh hậu quả pháp lí được gọi là thành phần những sự kiện pháp lí .Xem thêm : Xe bị hỏng do bãi xe bị ngập có được bồi thường không ?

Phân loại sự kiện pháp lí

Có nhiều cách phân loại sự kiện pháp lí, dựa vào hậu quả pháp lí và những quy trình tiến độ dịch chuyển của quan hệ pháp luật dân sự hoàn toàn có thể phân loại sự kiện pháp lí thành những sự kiện làm phát sinh, những sự kiện làm đổi khác, những sự kiện làm chấm hết quan hệ pháp luật dân sự. Nhưng thường thì những sự kiện pháp lí được phận loại theo nguồn gốc phát sinh .

Hành vi pháp lí

Là hành vi có mục đích của các chủ thể nhằm làm phát sinh hậu quả pháp lí (phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự). Hành vi pháp lí được coi là căn cứ phổ biến nhất được Bộ luật dân sự 2015 quy định làm phát sinh hậu quả pháp lí. Đó là phương tiện để thực hiện ý chí của các chủ thể tạo ra các quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật dân sự nói riêng. Các hành vi pháp lí được phân chia thành hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp.

– Hành vi hợp pháp là những hành vi có chủ định của những chủ thể được thực thi tương thích với những pháp luật của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội nhằm mục đích làm phát sinh, đổi khác, chấm hết quan hệ pháp luật dân sự ( như sự giao kết hợp đồng mua và bán gia tài làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên mua và bán ) .– Hành vi phạm pháp là những hành vi được triển khai trái với pháp luật của pháp luật, những nguyên tắc chung của pháp luật và đạo đức xã hội. Khi có hành vi phạm pháp sẽ bị vận dụng những chế tài của pháp luật làm phát sinh hậu quả pháp lí ( không triển khai hợp đồng, gây thiệt hại cho người khác ) .– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm phát sinh hậu quả pháp lí cũng thuộc hành vi pháp lí ( quyết định hành động cấp đất, phán quyết của toà án về bồi thường thiệt hại ) .

Sự biến pháp lí

Sự biến pháp lí là những sự kiện xảy ra không nhờ vào vào ý muốn của con người nói chung và những người tham gia vào quan hệ dân sự nói riêng. Sự biến pháp lí chỉ có ý nghĩa khi pháp luật pháp luật trước những hậu quả pháp lí .

– Sự biến tuyệt đối là những sự kiện xảy ra trong thiên nhiên hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của con người (động đất, núi lửa, lũ lụt, sét..).

– Sự biến tương đối là những sự kiện xảy ra do hành vi của con người triển khai nhưng không nhờ vào vào hành vi của chủ thể tham gia và làm phát sinh hậu quả pháp lí so với họ .

Thời hạn

Là sự kiện pháp lí đặc biệt quan trọng làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Thời gian là khái niệm thuộc phạm trù triết học không có mở màn và kết thúc, thời hạn trôi đi không nhờ vào vào ý chí của con người. Đến một thời gian nhất định nào đó, theo pháp luật của luật dân sự sẽ làm phát sinh hậu quả pháp lí ( thời hiệu hưởng quyền, miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm, thời hiệu khởi kiện ) .

Trên đây là nội dung Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *