Các loại hợp đồng dân sự theo quy định của Luật dân sự 2015

Các loại hợp đồng dân sự theo quy định của Luật dân sự 2015, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý 

Bộ luật dân sự năm 2015

Giải quyết vấn đề

Hợp đồng dân sự là “ bản giao kèo ” để ghi nhận những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự giữa những bên. Trong sự phong phú của những hợp đông dân sự, hoàn toàn có thể dựa vào những tín hiệu đặc trưng để phân chúng thành từng nhóm khác nhau .
Trong Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 402 có định nghĩa một số ít hợp đồng hầu hết. Tuy nhiên, trong thực tiễn có rất nhiều loại hợp đồng khác nhau và người ta hoàn toàn có thể dựa vào những địa thế căn cứ khác nhau để phân biệt những loại hợp đồng như sau :
– Nếu dựa vào hình thức của hợp đồng thì hợp đồng dân sự được phân thành hợp đồng miệng, hợp đồng văn bản, hợp đồng có công chứng, xác nhận, hợp đồng mẫu … – Nếu dựa vào mối hên hệ về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự giữa những bên thì hợp đồng được phân thành hai loại là hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ .
– Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà những bên chủ thể đều có nghĩa vụ và trách nhiệm. Hay nói cách khác, mỗi một bên chủ thể của hợp đồng song vụ là người vừa có quyền lại vừa có nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Trong nội dung của loại hợp đồng này, quyền dân sự của bên này trái chiều tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm của bên kia và ngược lại. Vì thế, nếu hợp đồng song vụ được giao kết theo hình thức văn bản thì phải lập thành nhiều văn bản để mỗi bên giữ một bản hợp đồng. Tại khoản 1 Điều 402 Bộ luật dân sự năm 2015 đã định nghĩa : “ Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ và trách nhiệm đoi với nhau ” .
– Hợp đồng đơn vụ là những hợp đồng mà trong đó một bên chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm mà không có quyền gì so với bên kia và bên kia là người có quyền nhưng không phải thực thi một nghĩa vụ và trách nhiệm nào .

Việc xác định quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự đối với nhau giữa các chủ thể trong hợp đồng dân sự được bắt đầu tử thời điểm hợp đồng dân sự có hiệu lực. Vì vậy, có những hợp đồng mà thực chất hai bên đều phải thực hiện cho nhau một lợi ích vật chất nhưng vẫn được coi là hợp đồng đơn vụ.
Ví dụ: Hợp đồng cho vay tài sản mà các bên đã xác định thời điểm có hiệu lực của nó là kể từ khi bên cho vay đã giao tài sản cho bên vay. Như vậy, cơ sở để xác định một hợp đồng có tính chất song vụ hay đơn vụ chính là mối liên hệ giữa quyền và nghĩa vụ của các bên tại thời điểm hợp đồng dân sự có hiệu lực. Vì hợp đồng đơn vụ chỉ có một bên chủ thể có nghĩa vụ, nên nếu hợp đồng được giao kết bằng hình thức viết thì các bên chỉ cần lập một bản và giao cho người có quyền dân sự trong hợp đồng giữ văn bản hợp đồng.

– Nếu dựa vào sự nhờ vào lẫn nhau về hiệu lực thực thi hiện hành giữa những hợp đồng thì những hợp đồng đó được phân thành hai loại : hợp đồng chính và hợp đồng phụ. Tại khoản 3 Điều 402 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định : “ Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực thực thi hiện hành không nhờ vào vào hợp đồng khác ”. Như vậy, những hợp đồng chính khi đã tuân thủ không thiếu những điều kiện kèm theo mà pháp lý đã quy định thì đương nhiên phát sinh hiệu lực hiện hành và có hiệu lực hiện hành bắt buộc so với những bên từ thời gian giao kết .

Ngược lại, “hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính” (khoản 4 Điều 402 Bộ luật dân sự năm 2015). Trước hết, các hợp đồng phụ muốn có hiệu lực phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện luật định về chủ thể, về nội dung, về hình thức … Mặt khác, dù rằng đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện nói trên nhưng hợp đồng vẫn không có hiệu lực nếu hợp đồng chính (hợp đồng mà nó phụ thuộc) bị coi là không có hiệu lực. Ví dụ: Hợp đồng cầm có không có hiệu lực khi hợp đồng cho vay không có hiệu lực.
– Nếu dựa vào tính chất có đi có lại về lợi ích của các chủ thể, hợp đồng dân sự được phân thành hai loại là hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù.

Hợp đồng có đền bù là loại hợp đồng mà trong đó mỗi bên chủ thể sau khi đã triển khai cho bên kia một quyền lợi sẽ nhận được từ bêh kia một quyền lợi tương ứng. Chúng ta biết rằng đặc thù cơ bản của quan hệ gia tài trong giao lưu dân sự là sự trao đổi ngang giá. Bởi thế, đa phàn những hợp đồng dân sự là hợp đồng có đền bù. Tính chất đền bù trong hợp đồng được những bên vận dụng để thực thi việc trao so với nhau những quyền lợi vật chất. Tuy nhiên, không nhất thiết cứ bên này hưởng quyền lợi vật chất thì bên kia cũng hưởng quyền lợi vật chất mới được coi là “ đền bù tương ứng ”. Do nhu yếu phong phú, những bên hoàn toàn có thể thoả thuận để giao kết những hợp đồng mà trong đó một bên hưởng quyền lợi vật chất nhưng bên kia lại hưởng một quyền lợi thuộc về nhu yếu niềm tin, cần xác lập rằng, những hợp đồng mang đặc thù đền bù đa số là hợp đồng song vụ cũng như đa số những hợp đồng song vụ đều mang tính đền bù. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn có rất nhiều hợp đồng dù mang đặc thù đền bù nhưng lại là hợp đồng đơn vụ như hợp đồng cho vay có lãi mà hiệu lực hiện hành của nó được xác lập tại thời gian bên vay đã nhận tiền. Mặt khác, có nhiều hợp đồng song vụ nhưng không mang đặc thù đền bù như hợp đồng gửi giữ không có thù lao .
Hợp đồng không có đền bù là những hợp đồng mà trong đó một bên nhận được từ bên kia một quyền lợi nhưng không phải giao lại một quyền lợi nào. Bên cạnh việc sử dụng hợp đồng làm phương tiện đi lại để trao đổi những quyền lợi, những chủ thể còn dùng nó làm phương tiện đi lại để giúp sức nhau. Vì vậy, hợp đồng không có đền bù thường được giao kết trên cơ sở tình cảm và niềm tin tương thân, tương ái giữa những chủ thể. Có thể nói rằng nếu tiền đề của hợp đồng có đền bù là những quyền lợi ( mà đa số là quyền lợi vật chất ) thì tiền đề của hợp đồng không có đền bù là mối quan hệ tình cảm sẵn có giữa những chủ thể. Đây là một loại hợp đồng dân sự mà đặc thù của nó đã vượt ra ngoài đặc thù của quy luật giá trị bởi sự chi phối của yếu tố tình cảm. Trên cơ sở tình cảm, những bên thiết lập những hợp đồng không có đền bù để trợ giúp nhau. Do đó, trong quy trình giao kết loại hợp đồng này dù đã hứa hẹn ( đã có sự thống nhất ý chí ) nhưng việc gật đầu đề xuất không mang đặc thù ràng buộc so với bên được đề xuất. Vì vậy, so với hợp đồng Tặng cho gia tài, pháp lý đã quy định có hiệu lực hiện hành khi những bên đã trong thực tiễn trao cho nhau đối tượng người tiêu dùng Tặng Ngay cho hoặc đã hoàn thành xong thủ tục chuyển quyền chiếm hữu .

>Xem thêm: Căn cứ xác định loại đất mới nhất – Luật 24h

>>Xem thêm: Uỷ ban nhân dân xã, phường không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai khi có đơn yêu cầu  phải làm thế nào?

Xem thêm: Thu hồi đất làm công trình công cộng có được bồi thường không?

>>Xem thêm: Thủ tục làm lại sổ đỏ

Các loại hợp đồng dân sự theo quy định của Luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn Hotline: 1900 6574 

– Nếu dựa vào thời gian phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành thì hợp đồng dân sự được phân thành hai nhóm : hợp đồng ưng thuận và hợp đồng thực tiễn .
Hợp đồng ưng thuận là những hợp đồng mà theo quy định của pháp lý, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên phát sinh ngay sau khi những bên đã thoả thuận với nhau xong về nội dung hầu hết của hợp đồng. Trong trường hợp này, mặc dầu những bên chưa trực tiếp triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết nhưng đã phát sinh quyền nhu yếu của bên này so với bên kia trong việc triển khai hợp đồng. Hay nói cách khác, hợp đồng ưng thuận là những hợp đồng mà thời gian có hiệu lực hiện hành của nó được xác lập tại thời gian giao kết .
– Hợp đồng thực tiễn là những hợp đồng mà sau khi thoả thuận, hiệu lực thực thi hiện hành của nó chỉ phát sinh tại thời gian khi những bên đã chuyển giao cho nhau đối tượng người dùng của hợp đồng .
Hợp đồng có điều kiện kèm theo : Là những hợp đồng mà khi giao kết, bên cạnh việc thoả thuận về nội dung của hợp đồng những bên còn thoả thuận để xác lập về một sự kiện để khi sự kiện đó xảy ra thì hợp đồng mới được thực thi hoặc phải chấm hết. Tuy nhiên, sự kiện mà những bên thoả thuận chỉ được coi là điều kiện kèm theo để hợp đồng được thực thi hoặc được chẩm dứt khi sự kiện đó phân phối được những nhu yếu sau :

Thứ nhất, các sự kiện đó phải mang tính khách quan. Yêu cầu này đòi hỏi việc các sự kiện nói trên có xuất hiện hay không, hoàn toàn nằm ngoài ý chí của các chủ thể, đồng thời phải là một tình tiết trong tương lai (chỉ xuất hiện sau khi hợp đồng đã được giao kết).

Thứ hai, nếu điều kiện đó là một công việc phải làm thì phải là những công việc có thể thực hiện được.

Thứ ba, sự kiện mà các bên chủ thể thoả thuận phải phù hợp với pháp luật và không trái với đạo đức xã hội.

+ Hợp đồng vì lợi ích người thứ ba: “Là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đểu phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó”.
Trong thực tế có những trường hợp người thử ba không trực tiếp tham gia vào hợp đồng với tư cách chủ thể nhưng họ có quyền đối với bên có nghĩa vụ. Bởi vì các bên tham gia đã thoả thuận bên có nghĩa vụ phải thực hiên các nghĩa vụ cho người thứ ba. Việc thoả thuận này có thể trực tiếp hoặc được coi là mặc nhiên do tính chất của hợp đồng quy định.

+ Hợp đồng hỗn hợp : Vì hợp đồng dân sự rất là phong phú, nên pháp luật không hề dự liệu được hàng loạt những hợp đồng hoàn toàn có thể xảy ra mà chỉ hoàn toàn có thể quy định một số ít hợp đồng thường gặp nhất trong đời sống. Việc giao kết hợp đồng để cung ứng những nhu yếu phong phú của đời sống dân sự đã vượt ra ngoài sự dự liệu của pháp lý. Các chủ thể hoàn toàn có thể giao kết những hợp đồng dân sự mà pháp lý chưa quy định đơn cử, miễn là nội dung của nó không trái pháp lý và đạo đức xã hội. Những Trường hợp mà những bên giao kết một hợp đồng nhưng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự mà hai hay nhiều hợp đồng khác đã quy định vẫn được pháp lý thừa nhận .

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ sát cánh và tương hỗ bạn những dịch vụ tương quan đến những loại hợp đồng dân sự theo quy định của Luật dân sự 2015
Tư vấn những yếu tố có tương quan đến

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự, đất đai, thừa kế….

Giao kết quả đến tận nơi cho người mua .

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan ở bài viết phía trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ  hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây 

Xem thêm tại: Công ty Luật 24h

>>>Xem thêm: Thủ tục làm lại sổ đỏ

>>Xem thêm: Tranh chấp đất đai có  bắt buộc phải hòa giải không – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Hòa giải tranh chấp đất đai không thành thì xử lý như thế nào theo quy định hiện hành – Hãng luật 24H

>>Xem thêmThủ tục xin cấp thông tin đất đai theo quy định mới nhất – Luật 24h

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

CAM KẾT CỦA HÃNG LUẬT 24H :
– Luôn tương hỗ người mua 24/7 ;
– giá thành hài hòa và hợp lý nhất thị trường ;
– Hỗ trợ nhanh gọn nhất cho người mua ;
– Bảo vệ quyền hạn tốt nhất cho người mua .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
CÔNG TY LUẬT 24H
Trụ sở chính : số 69/172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp. TP.HN .
hotline : 19006574

Email             : [email protected]

Website : luat24h.net
Facebook : https://www.facebook.com/congtyluat24h/
Luật 24H – “ Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà ”

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *