beings tiếng Anh là gì?

beings tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng beings trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ beings tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm beings tiếng Anh
beings
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ beings

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: beings tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

beings tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ beings trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ beings tiếng Anh nghĩa là gì.

being /’bi:iɳ/

* danh từ
– sinh vật; con người
=human being+ con người
– sự tồn tại; sự sống
=in being+ tồn tại; sống
– bản chất; thể chất (con người)
!to come into being
– (xem) come
!the Supreme Being
– đấng chí tôn Thượng đế

* tính từ
– hiện tại, hiện nay, này
=for the time being+ trong thời gian hiện nay, trong thời gian này

Thuật ngữ liên quan tới beings

Tóm lại nội dung ý nghĩa của beings trong tiếng Anh

beings có nghĩa là: being /’bi:iɳ/* danh từ- sinh vật; con người=human being+ con người- sự tồn tại; sự sống=in being+ tồn tại; sống- bản chất; thể chất (con người)!to come into being- (xem) come!the Supreme Being- đấng chí tôn Thượng đế* tính từ- hiện tại, hiện nay, này=for the time being+ trong thời gian hiện nay, trong thời gian này

Đây là cách dùng beings tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ beings tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

being /’bi:iɳ/* danh từ- sinh vật tiếng Anh là gì?
con người=human being+ con người- sự tồn tại tiếng Anh là gì?
sự sống=in being+ tồn tại tiếng Anh là gì?
sống- bản chất tiếng Anh là gì?
thể chất (con người)!to come into being- (xem) come!the Supreme Being- đấng chí tôn Thượng đế* tính từ- hiện tại tiếng Anh là gì?
hiện nay tiếng Anh là gì?
này=for the time being+ trong thời gian hiện nay tiếng Anh là gì?
trong thời gian này

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.