approaching tiếng Anh là gì?

approaching tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng approaching trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ approaching tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm approaching tiếng Anh
approaching
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ approaching

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: approaching tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

approaching tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ approaching trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ approaching tiếng Anh nghĩa là gì.

approach /ə’proutʃ/

* danh từ
– sự đến gần, sự lại gần
=easy of approach+ dễ đến (địa điểm); dễ gần (người)
=difficult of approach+ khó đến (địa điểm); khó gần (người)
– sự gần như, sự gần giống như
=some approach to truth+ một cái gì gần như là chân lý
– đường đi đến, lối vào
=the approach to a city+ lối vào thành phố
– (số nhiều) (quân sự) đường để lọt vào trận tuyến địch; đường hào để đến gần vị trí địch
– sự thăm dò ý kiến; sự tiếp xúc để đặt vấn đề
– cách bắt đầu giải quyết, phương pháp bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
– (toán học) sự gần đúng; phép tính gần đúng
=approach velocity+ vận tốc gần đúng
– sự gạ gẫm (đàn bà)

* động từ
– đến gần, lại gần, tới gần
=winter is approaching+ mùa đông đang đến
– gần như
=his eccentricity approaches to madness+ tính lập dị của anh ta gần như là điên
– thăm dò ý kiến; tiếp xúc để đặt vấn đề
=to approach someone on some matter+ thăm dò ý kiến ai về vấn đề gì
– bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
– gạ gẫm (đàn bà)

approach
– (Tech) tính gần đúng, phép xấp xỉ; tiếp cận; phương pháp; đáp xuống (máy bay)

approach
– sự gần đúng, phép xấp xỉ, cách tiếp cận
– radial a. gl. ghép xấp xỉ theo tia

Thuật ngữ liên quan tới approaching

Tóm lại nội dung ý nghĩa của approaching trong tiếng Anh

approaching có nghĩa là: approach /ə’proutʃ/* danh từ- sự đến gần, sự lại gần=easy of approach+ dễ đến (địa điểm); dễ gần (người)=difficult of approach+ khó đến (địa điểm); khó gần (người)- sự gần như, sự gần giống như=some approach to truth+ một cái gì gần như là chân lý- đường đi đến, lối vào=the approach to a city+ lối vào thành phố- (số nhiều) (quân sự) đường để lọt vào trận tuyến địch; đường hào để đến gần vị trí địch- sự thăm dò ý kiến; sự tiếp xúc để đặt vấn đề- cách bắt đầu giải quyết, phương pháp bắt đầu giải quyết (một vấn đề)- (toán học) sự gần đúng; phép tính gần đúng=approach velocity+ vận tốc gần đúng- sự gạ gẫm (đàn bà)* động từ- đến gần, lại gần, tới gần=winter is approaching+ mùa đông đang đến- gần như=his eccentricity approaches to madness+ tính lập dị của anh ta gần như là điên- thăm dò ý kiến; tiếp xúc để đặt vấn đề=to approach someone on some matter+ thăm dò ý kiến ai về vấn đề gì- bắt đầu giải quyết (một vấn đề)- gạ gẫm (đàn bà)approach- (Tech) tính gần đúng, phép xấp xỉ; tiếp cận; phương pháp; đáp xuống (máy bay)approach- sự gần đúng, phép xấp xỉ, cách tiếp cận- radial a. gl. ghép xấp xỉ theo tia

Đây là cách dùng approaching tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ approaching tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

approach /ə’proutʃ/* danh từ- sự đến gần tiếng Anh là gì?
sự lại gần=easy of approach+ dễ đến (địa điểm) tiếng Anh là gì?
dễ gần (người)=difficult of approach+ khó đến (địa điểm) tiếng Anh là gì?
khó gần (người)- sự gần như tiếng Anh là gì?
sự gần giống như=some approach to truth+ một cái gì gần như là chân lý- đường đi đến tiếng Anh là gì?
lối vào=the approach to a city+ lối vào thành phố- (số nhiều) (quân sự) đường để lọt vào trận tuyến địch tiếng Anh là gì?
đường hào để đến gần vị trí địch- sự thăm dò ý kiến tiếng Anh là gì?
sự tiếp xúc để đặt vấn đề- cách bắt đầu giải quyết tiếng Anh là gì?
phương pháp bắt đầu giải quyết (một vấn đề)- (toán học) sự gần đúng tiếng Anh là gì?
phép tính gần đúng=approach velocity+ vận tốc gần đúng- sự gạ gẫm (đàn bà)* động từ- đến gần tiếng Anh là gì?
lại gần tiếng Anh là gì?
tới gần=winter is approaching+ mùa đông đang đến- gần như=his eccentricity approaches to madness+ tính lập dị của anh ta gần như là điên- thăm dò ý kiến tiếng Anh là gì?
tiếp xúc để đặt vấn đề=to approach someone on some matter+ thăm dò ý kiến ai về vấn đề gì- bắt đầu giải quyết (một vấn đề)- gạ gẫm (đàn bà)approach- (Tech) tính gần đúng tiếng Anh là gì?
phép xấp xỉ tiếng Anh là gì?
tiếp cận tiếng Anh là gì?
phương pháp tiếng Anh là gì?
đáp xuống (máy bay)approach- sự gần đúng tiếng Anh là gì?
phép xấp xỉ tiếng Anh là gì?
cách tiếp cận- radial a. gl. ghép xấp xỉ theo tia

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.